Krátce poté, co podal trestní oznámení na kněze, kterého viní z pohlavního zneužívání ministrantů ve dvou farnostech a na olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, jehož obvinil, že knězovu trestnou činnost nepřekazil a neoznámil policii, se student olomoucké teologické fakulty Václav Novák stáhl do ústraní na nejmenované místo v České republice. Magazínu ChristNet.eu se však podařilo získat na něj kontakt i souhlas s poskytnutím exkluzivního rozhovoru. Než jsme stihli rozhovor zpracovat, podal pan Novák další trestní oznámení, tentokrát na Graubnerova sekretáře Petra Gartnera pro pomluvu.

Redakční poznámka:

Magazín Christnet.eu přináší tento rozhovor jen proto, že pan Václav Novák stál u zrodu případu, který se bolestně dotýká české a moravské Katolické církve. Tím, jak uvedl případ na vědomí veřejnosti, vyvolal pan Novák řadu otázek. Na jistou část z nich přináší odpověď rozhovor pořízený Robertem Němcem. Redakce doufá, že čtenáři pochopí její snahu nabídnout slova klíčového aktéra události jako doplnění celkového obrazu případu, jímž redakce nevyjadřuje žádnou preferenci osobě či názoru.

Robert Němec (RN): Jak jste dostal k informacím, že se otec Merta dopouští pohlavního zneužívání?

Václav Novák : Koncem dubna od jednoho spolubydlícího v Olomouci. Pocházel z holešovské farnosti, kde ten kněz před třemi lety působil. Ačkoliv sám postižen nebyl, vyvolal tehdy jednání s otcem arcibiskupem. Spolu s ním byli u otce Graubnera tři další hoši, jeden z nich byl obětí praktik patera Merty. Můj spolubydlící, nechce být v této souvislosti jmenován, mi řekl, že to arcibiskup vyřešil jen přeložením otce Merty do jiné farnosti.

RN: Co jste se od něj dozvěděl o prvním prošetřování případu ?

Novák: Podle mých informací tehdy podepsal jeden, ale spíše více holešovských účastníků zmíněného jednání, místopřísežné prohlášení, v němž popsali homosexuální praktiky otce Merty. Jeden z nich byl přímo postižený. Otec arcibiskup je má dodnes v trezoru.

RN: O existenci takových svědectví jsou ale pochybnosti.

Novák: Nejméně jedno svědectví pod přísahou musí existovat, o tom jsem naprosto přesvědčen. Potvrdil mi to i spolubydlíci, který byl jedním z iniciátorů toho jednání. Ale bude jich spíš víc. Zároveň dostal tehdy pan arcibiskup kontakty na další poškozené. Je nepochybné, že je všechny neprověřil. Když jsme totiž letos Holešov znovu otevřeli, předali jsme mu čtyři nová svědectví zneužitých. Od některých kněží navíc víme, že je i řada dalších, ale tito postižení o tom veřejně, ani před arcibiskupem nepromluví. Buď jim jde o pověst církve, nebo to pro ně třeba už není akutní bolet, už je to tak nepálí, přebolelo to.

Sám jsem si dal 28. dubna schůzku s jedním z těch, kdo tehdy odpřisáhli svá svědectví. Sešli jsme se v Olomouci a onen člověk přede mnou a mým zmíněným kolegou opět vypovídal. Usoudil jsem, že jde o závažnou věc, a požádal sekretáře arcibiskupa Petra Gatnara, aby nám v té věci zjednal slyšení u otce Graubnera. Domluvil ji na 3. května.

RN: Kde jste si opatřil kontakty na poškozené?

Novák: Měli jsme výpověď ze schůzky 28. dubna. S ní jsme šli za arcibiskupem, se mnou se jednání účastnil i můj spolubydlící. Chtěli jsme vědět, proč se na arcibiskupství tvrdí, že místopřísežná svědectví neexistují.

Otec arcibiskup nás nabádal, abychom si nehráli na vyšetřovatele a dodal, že případ otce Merty už vyřešil. My jsme trvali na tom, že Holešov je nutno dořešit a že navíc máme hodnověrná svědectví, že totéž pokračuje i Napajedlech, kam byl otec Merta přeložen a kde už mohlo být zneužito přes deset kluků. Arcibiskup naše tvrzení odmítl s tím, že jsou to jen důkazy nepodložené konstrukce.

Oponoval jsem, že takový přístup, pokud by se ta svědectví potvrdila, by byl hazardem s těmi dětmi a zodpovědnost by padala i na arcibiskupa. On to uzavřel s tím, že pokud nemá v ruce důkazy, není o čem mluvit. Chtěl také, abychom mu sdělili, co víme o Holešovu. K našim informacím se pak stavěl spíš váhavě, trval na tom, že už to ošetřil a že do Napajedel poslal dozor. Považoval to za optimální řešení.

Zdůraznili jsme, že oba případy je nutno nyní oddělit. Žádali jsme nové prošetření Holešova, protože to poprvé rozhodně nebylo dotaženo. Když na to arcibiskup pořád nějak nereagoval, dodali jsme, že v krajním případě podáme na otce Mertu trestní oznámení.

Otec Graubner potom asi sedm minut zahloubaně seděl, patrně prožíval perné chvilky, bylo vidět, že to pro něj bylo těžké. Pak řekl, že to znovu prověří. Nějaké kontakty už má z prvního šetření a pokud nějaké získáme my, ať mu je předáme. Odpověděli jsme, že je prověříme a předáme mu je. Znovu nás napomenul, abychom nedělali vyšetřovatele. To jsme odmítli. Shoda byla jen v tom, že mu informace předáme.

Rozloučili jsme se celkem přátelsky. Bylo před svatým Janem Nepomuckým, takže jsme mu ještě popřáli k svátku a požádali ho o požehnání. Odcházeli jsme s pocitem, že k tomu krajnímu řešení se v budoucnu nebudeme muset uchýlit a že se to snad přece jen adekvátně vyřeší na církevní půdě.

RN: Jak jste postupovali dále?

Novák: Měli jsme jisté signály, že v Napajedlech pokračuje otec Merta dál v holešovských kolejích. Čekali jsme na kontakt někoho z poškozených, který nám nakonec předal jeden kněz, který si nepřeje být jmenován. Dostali jsme se k němu s pomocí dalšího ze spolubydlících. Ten kněz se pak sešel s poškozenými, aby si vyžádal souhlas s řešením případu, nebo alespoň předáním kontaktu. To trvalo do 27. května. Dostal jsem jméno a telefonní číslo. Hned jsem si to ověřil a byl z toho třičtvrtěhodinový telefonní hovor. Dozvěděl jsem se že je to opravdu nechutné a že jde dokonce o jednoho kluka mladšího patnácti let, který má dost složitou rodinnou situaci.

Pamatuji si ten večer velice dobře, protože jsem to prožíval opravdu velmi silně, byl jsem z toho hodně zdrcený. Nova zrovna vysílala Srdce na dlani, benefiční pořad. Zpívali tam děti, bylo to všechno takový dětský a sladký. Když jsem si uvědomil, že utrpení těch v Napajedlech nemuselo být, kdyby se adekvátně a důkladně prověřila farnost Holešov, tak to bylo o to horší.

Hned druhý den jsem se s mým prvním napajedelským svědkem sešel ve Zlíně. Během čtyřhodinové schůzky jsem dostal výpovědi poškozených, kontakty a dokument pro arcibiskupa nazvaný Zpráva o některých "evangelizačních" počinech P. Františka Merty ve farnosti Spytihněv, který popisuje šest až osm případů včetně jmen poškozených.

RN: Kdy jste shromážděné podklady předali arcibiskupovi? Byl u toho přítomen Petr Gatnar ?

Novák: Musím zopakovat, že svědectví z Holešova byla k dispozici již dávno. Napajedla jsme měli v ruce 28. května. O podezření, že zde otec Merta pokračuje v nepravostech, jsme ale otce Graubnera informovali již při první shůzce 3. května, včetně toho, že jsou to informace od kněží. Pokud se tedy v některých prohlášeních uvádí, že se to Graubner dověděl deset dní před podáním trestního oznámení, není to pravda, ale lež.

Nová svědectví jsme mu předali s mým spolubydlícím posledního května. Petr Gatnar ani u jedné naší schůzky nebyl. Upozornil jsem otce arcibiskupa, na základě výpovědi poškozeného ze Zlína, že starý kněz, který měl na otce Mertu dohlížet, přišel do Napajedel až rok po příchodu otce Merty. Tím jsou vyvrácena jeho vlastní slova z minulého jednání, kdy nám tvrdil, že otec Merta byl přeložen k dozoru staršího a zkušeného kněze. Ten kněz má 79 let a bývá dost často nemocný. Zdržuje se většinou v Napajedlech a otec Merta, své sexuální poškozování praktikoval především ve Spytihněvě a v přilehlých farnostech.

Arcibiskup to přiznal.

RN: Co přiznal ?

Novák: Přiznal, že tam ten duchovní přišel až rok po té, což nám před tím asi záměrem zamlčel. Úvodem naší schůzky jsme otci arcibiskupovi sdělili, že poškození v Napajedlech žijí v atmosféře strachu a nedůvěry, což otec arcibiskup přijal chápavě. Na naši otázku, proč nechtěl, abychom to prošetřovali, odpověděl, že taková svědectví bývají v zalepených obálkách a proto chtěl, aby to řekli jemu a nemuseli to vykládat ještě nám. Upozornil jsem ho, že o svědectvích v obálkách ví až ode mne a teprve teď se dozvěděl, jaká je v Napajedlech atmosféra. Při minulé schůzce přece považoval naše podezření o Napajedlech za pouhé nepodložené konstrukce.

V tu chvíli Graubner svými gesty, ne slovy, připustil, že se dopustil lži a řekl, že když si to máme vyříkat, tak si to vyříkejme. Od té chvíle jsme si pak říkali bez taktních omluv vše z očí do očí.

RN: A vy jste pohrozil trestním oznámením?

Novák: Ještě před setkáním s Graubnerem mi volal člověk, s nímž jsem jednal ve Zlíně a informoval mě, že zvažuje podání trestního oznámení na otce arcibiskupa. Já jsem o tom uvažoval již delší dobu, ale spíše tak na úrovni mne a mého kolegy.

Otci arcibiskupovi jsem tedy nadnesl, že nejen ti poškození, ale i já zvažuji trestního oznámení, protože podle mého zlínského zdroje šlo o zneužívání více než deseti mladíků, včetně jednoho mladšího patnácti let. Navíc, kdyby se důkladně vyřešil Holešov, tak se to vůbec nemuselo stát. To jsem svým způsobem kladl za vinu otci arcibiskupovi a snažil jsem se z něj dostat odpověď.

Odpověděl mi, že se tím zabýval, ale že výpovědi byly nejednoznačné a proto nemohl učinit jednoznačný závěr. Namítl jsem, že kdyby chtěl, tak se dopátral nejméně ke čtyřem svědectvím, které jsme mu minule nebo dneska přinesli. Na jejich základě by jistě dospěl k názoru, že již tehdy bylo potřeba otce Mertu suspendovat. Navíc nesplnil ohlašovací povinnost trestného činu.

Především však šlo o to řešit celou věc na půdě církevní. Neoznámení jsem mu nijak nepřičítal za vinu. Ale zdůrazňoval jsem, že pokud to je, jak se jeví, pravda, tak je to velmi závažná věc, kterou neměl podcenit. Což patrně udělal. I přes to, že věděl, že to je závažná věc, tak s těmi kluky hazardoval. To bylo patrné a hlavně to bylo vědomé.

RN: Jak otec arcibiskup reagoval?

Novák: Když jsem mu řekl, že sám nebo společně s poškozenými, podám trestní oznámení odpověděl, že v tom případě okamžitě abdikuje. Dál řekl, že bude rád, když na jeho místo přijde jiný biskup a bude spolupracovat s vyšetřovateli. Upozornil mě, že o abdikaci nemluví proto, aby mě odradil od podání oznámení, ale proto, abych věděl, jak se zachová. Třikrát to přede mnou a mým kolegou opakoval. Žádné podmínky, jako třeba výsledek vyšetřování otce Merty nebo poškození církve přitom nezmínil. To jsou jen lživé dedukce, které nás poškozují a staví do role lhářů. Na tom trvám, protože totéž mi otec Graubner opakoval ještě při dalších setkáních, to už jsme byli sami. Dodal také, že takový postup považuje za svou povinnost.

RN: Jak jste to přijal?

Novák: Byl jsem od toho dne celý nesvůj, protože abdikace se mi rozhodně nezdála být adekvátní. Trestní oznámení přece může podat kdokoli na kohokoli a ještě to neznamená, že je vinen, že se něčeho dopustil. To nesmírně ztížilo situaci. Já jsem nemohl spát, rozsvěcoval jsem si lampičky, měl jsem různé stavy, ocitl jsem se dokonce na pokraji psychického zhroucení, měl jsem teploty. Ale dál a dál jsem sbíral svědectví. Byla to hodně nechutná atmosféra. Řešil jsem to s kněžími, s duchovním rádcem.

RN: Jestliže jste tedy věděl, že pokud podáte trestní oznámení, arcibiskup Graubner abdikuje, bylo nebo je vaším cílem, aby abdikoval a strávil třeba několik let ve vězení?

Novák: Právě to mým cílem nikdy nebylo. Chtěl jsem se dobrat se pravdy. Aby církev jeho jménem, protože on je nejvyšším zástupcem církve v arcidiecézi, jasně pojmenovala, co se tam stalo, a vyvodila z toho patřičné důsledky. To je primární cíl veškerého našeho úsilí. To, že nabídl abdikaci, mě šokovalo, protože jsem to neočekával a nechtěl. A nechci to ani dodneška.

Na druhé straně chci, aby mluvil pravdu, a pokud něco udělal, tak má dodržet slovo. Tím chci říct, že nežádám abdikaci, to rozhodně ne. To mě před tím nenapadlo, ani teď by mě to nenapadlo teď, kdyby se o tom nezmínil. Ale slovo by rozhodně dodržet měl. Protože pokud ho nedodrží on, pak to vypadá, že ho nedodržujeme my a že lžeme.

RN: V jakém případě má dodržet slovo?

Novák: Třeba co se týče té abdikace. Měl by se k tomu postavit rovně a pokud něco řekl, tak to má udělat. Já jsem to vzal zodpovědně. Jak říkám, měl jsem z toho zdravotní i psychické problémy, rozhodně jsem to neprožíval lehce. Čtrnáct dní jsem žil v možnosti, že arcibiskup abdikuje. Při každém setkání potvrzoval, že to považuje za svou povinnost. Uvědomoval jsem si, že ta situace není snadná.

RN: Pokud se ale obvinění prokáže, tak předseda České biskupské konference může skončit ve vězení.

Novák: To není můj problém. Já se snažím o pravdu. Snažil jsem se řešit to v církvi a jednal jsem tak, jak jsem jednal, protože mi šlo o církev. A teď je otázka, kdo církev víc poškozuje. Jestli já snahou o pravdu, nebo Graubner tím, že lže. Lže očividně. Já se k některým těm lžím ještě vyjádřím. Mám argumenty na to, že tomu tak není. Mám důkazy, které mohu předložit kdykoli a komukoli.

RN: Vám by nevadilo, že katolický biskup může být ve vězení?

Novák: Mně to bude vadit. Ale co mám dělat? Já za to nemohu, že takhle jedná. A pokud tak jednal, tak si měl být vědom důsledků. Není to můj problém. V době, kdy to byl náš společný problém, jsem se to snažil řešit. U něho ta vůle nebyla, až když jsem se zmínil o o trestním oznámení. A stejně to nevyřešil adekvátním způsobem, jak nakonec vyplynulo a vyplyne z toho, co řeknu dál. Já se z toho nebudu cítit být zodpovědný.

Trestní oznámení jsem podal jako jedinou možnost řešení této věci.

RN: Byl byste ochoten stáhnout trestní oznámení na arcibiskupa Graubnera?

Novák: Já jsem otci arcibiskupovi opakovaně nabídl přátelství, opakovaně jsem ho vyzýval k tomu, aby se celá ta věc řešila, opakovaně jsem mu předkládal některé výpovědi. Jedna z nich je dokonce psána vlastní rukou. Výpovědi jsou podepsané a s kontakty. Ponechal jsem mu však jen jeden kontakt dle přání poškozených.

Byl jsem připraven na to, že se to vyřeší, aniž by se muselo schylovat ke krajnímu řešení. Z jeho strany reakce nebyla adekvátní, nebyla jednoznačná a hlavně nepromlouvala činy. Řekl bych, že se spoléhal na naši lásku k církvi, že se to zase nějak ututlá a že z toho zase nic nebude.

RN: Co se tedy dělo po té návštěvě u arcibiskupa 31. 5.? Petr Gatnar si stěžuje, že bylo strašně málo času.

Novák: To není pravda. Už 3. května nám arcibiskup slíbil, že sám prověří některé kontakty, které má třeba v trezoru. O podezření, že otec Merta pokračuje v Napajedlech a že tam dál zneužívá děti a mladistvé, ví od 3. května. Na tom trvám.

31. května jsem mu předal výše uvedený dokument dokument o praktikách patera Merty s tím, že tuto zprávu dostal pouze k nahlédnutí, tak, jak si to přáli poškození. Protože se báli, že otec arcibiskup bude kontaktovat otce Mertu a řekne mu, kdo si stěžoval. Z výpovědí, které jsou uvedené v té zprávě, by je bylo možné identifikovat. I když tam jsou pouze jména bez příjmení.

Po té, co si Graubner dokument přečetl, prohlásil, že bez váhání otce Mertu okamžitě suspenduje. Můj spolubydlící, který se schůzky účastnil, to může dosvědčit.

Olomoucké arcibiskupství se k tomuto článku odmítlo vyjádřit. Petr Gatnar jen Magazínu ChristNet.eu řekl, že co se týče jeho vystupování v rozhovoru, "jedná se o snůšku polopravd".

Václav Novák (22) je studentem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Před tím vystudoval střední odborné učiliště zemědělské a nástavbu. V letech 1997 až 1999 byl v kněžské formaci, nejprve v Teologickém konviktu v Litoměřicích, později v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. V lednu 1999 přerušil na vlastní žádost z rodinných důvodů kněžskou formaci. Do konce roku 1998 byl členem ODS. Je členem Mariánského knežského hnutí a Fatimského apoštolátu. Poprvé na sebe upozornil v prosinci 1997, kdy mu vyšel článek v Lidových novinách pod názvem Vlk Klausovi křivdí.

Připravované články o kauze Novák-Merta:

21. 6.: Jak jsem se setkal s Václavem Novákem
22. 6.: Graubner lže II.
23. 6.: Příběh otce Merty