Dopis zveřejňujeme v plném znění bez jakýchkoli úprav, kromě odstavců a odstranění jména adresáta.

Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás na úvod směl co nejsrdečněji pozdravit a také odpovědět Vám na Váš podnět. Nejsem si nyní plně jist tím, zda to jste Vy, kdo mi poslal e-mail na CMTF UP, který jsem si včera přečetl / svou poštu e-mail jsem si tak přečetl po více než 2 měsících poprvé/ a protože jsem měl málo času a hodně pošty, nemohl jsem - ke své velké lítosti - na něj odpovědět. Pokud to nejste Vy, kdo mi poslal e-mail, pak se Vám omlouvám. Poněvadž e-mailů byla celá řada, nevím, co v kterém bylo. Dovolte mi proto prosím, abych se vyjádřil k dvěma nejsilnějším podnětům, na které bych rád zareagoval, a sice: Kdo z Vás je bez viny....a poté: Pane Novák, nemohu uvěřit, že jste student CMTF UP a jste ve stejné církvi jako já, žádám Vás o vystoupení církve, ocitlo se v jednom e-mailu buď od Vás či Vašeho jmenovce.

Děkuji Pánu za každou, i když mnohdy / a není se čemu divit / kritickou připomínku. Je to důkaz toho, že lidé žijí. Totiž, že neplují jen tak "flegmaticky" po proudu řeky, ale, že dokáží - Bůh zaplať za to - plout i proti proudu, všímat si toho, co se kolem nich děje a zaujmout k tomu postoj. Pevně věřím, že postoj důkladně promýšlený s dobrou znalostí věcí. I přes mou víru v promýšlený a věcí zanlý postoj musím říci, že bohužel tomu tak vždy není. Více se o problémech hovoří / a vytváří se fámy a dedukce/ než se oněm ví, což je -zejména v Kauze Merta - hodně nezodpovědné a vážné.

A nyní už k tomu: "kdo z vás je bez hříchu..." Sám jsem otci arcibiskupovi - při jednom z mnohých setkání v tétokauze a ne během týdne či deseti dnů, ale skoro během 2 měsíců - řekl:" víte otče arcibiskupe, co mě nejvíc mrzí na katolické církvi? To v čem v ní selhávám já, v čem mé svědectví a chování pokulhává za tím, jak by to mělo vypadat. Tohoto výroku jsem neužil poprvé u otce arcibiskupa, ale už dávno jsem jej užil při jednom setkání s mým biskupem F.V.Lobkowiczem a užívám jej často, zejména vždy tam, kde se církev kritizuje.

Co se týče kauzy Merta, velmi mne poškozuje a mrzí výrok P.Gatnara o tom, že sice deklaruji, že mi jde o církev, ale že v této kauze sleduji jiné zájmy. Dost by mě zajímalo jaké? Finanční, že by? Dodnes jsem nepřijal v této kauze ani korunu / od koho taky, že? / a určitě ani v budoucnu nepřijmu, ba naopak, celá kauza pro mně byla velmi nákladnou záležitostí od účtů za mobilní telefon, bez nějž by až po dnes nebyla vyřešena po různé cestování apod. Opravdu nesleduji tím víc než pravdu. A trvám na tom, že mi jde o církev, neboť sám jsem jejím členem a nadále jím zůstanu - dejžto Pán. Snažili jsme se to řešit na půdě církevní, když, ale to nešlo a čas nás velice tlačil, neboť určité kroky o.arcibiskupa vedly dokonce k vyzrazení důvěrných informací, ke strachu postižených apod. nezbylo jiné řešení než to, které jsme nakonec zvolili.Bohužel.

Jáse se s arcibiskupem znám již řadu let, po celou dobu jsme byli dobří a velcí přátelé o to jsem se snažil i nyní. On sám však nabídku mého přátelství či alepoň zachování pozitivního vztahu mezi námi před i po podání trestního oznámení odmítl. Co mohu udělat více? Aspoň jedno přání jsem nakonec vyslovil o.arcibiskupovi na tuto reakci: "tak alespoň na shledanou v modlitbě se těším..."

Oznámení na TV NOVA mělo jediný cíl, říci veřejnosti, že vše co tím sledujeme je pravda a církev - jde nám o církev, to bylo nutné říci co nejdříve, dříve než řekne a poté i řekl Arcibiskup či i P.Gatnar, rovněž můj kamarád, že sleduji jiné než tyto zájmy. První reportáží na TV NOVA vše mohlo skončit, díky reakcím zejména P.Gatnara jako: v tomto případu nejde o nezletilé, Novák byl vyloučen ze semináře kvůli ODS či nedali arcibiskupovi čas aby to řešil, s nařčením přišli deset dní před trestním oznámením a další, což jsou výroky a počínání o.arcibiskupa a P.Gatnara, které nejen hrubě poškozují mou osobu, ale znovu mnohdy i poškozené P.Mertou a celou věc staví mimo mantinely Pravdy, kterou máme přinášet a žít.

Pevně věřím, že třeba nyní svůj názor čo pohled na věc přehodnotíte a pokud ne, nebudu se na Vás hněvat a i nadále Vás stejně jako všechny budu provázet ve svých modlitbách. O ty Vaše Vás moc prosím a už nyní za ně děkuji upřímným a srdečným -Pán Bůh zaplatˇ!

Váš Václav Novák

PS:Pane, tuto odpověď poskytuji rovněž panu Němcovi z Christnet, aby ji případně mohl užít jako odpověď na četné, nejen Vaše dotazy čtenářů Christnetu. Děkuji za pochopení. Novák V.