Nový farář v Holešově upoutal pozornost po svém nástupu do farnosti v roce 1994 již svým vzhledem. Statný a pohledný čtyřicátník byl sice trochu narcistní, ale farníci si přesto Františka Mertu oblíbili. Nový farář měl příbuzné v cizině, často je navštěvoval a měl jimi být i finančně podporován; proto měl pěkně zařízenou faru. Dospělým se docela líbila jeho kázání, s dětmi měl vztahy horší. Jeho hodiny náboženství měly být nudné a děti na ně chodily nerady. Kněz k nim byl podle některých farníků hrubý, občas prý došlo i na pohlavky.

K prvnímu případu sexuálního obtěžování došlo zřejmě před pěti lety. Jak nám potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje, jednalo se o chlapce, který občas chodil hrávat do kostela na varhany. Ten si ale nikdy nikde veřejně nestěžoval. Proto první veřejné obvinění z pohlavního zneužívání pochází z roku 1997. Z té doby již také pocházejí důvěryhodná svědectví, že Merta chlapce opravdu sváděl.

Postup byl většinou stejný. Merta nejprve hovořil s mladíky o kráse a přirozenosti lidské sexuality. Tvrdil, že je správné, když mladí muži masturbují. Učil, že v některých východních náboženstvích bylo automatické, že každý musel projít homosexuálním stykem. Svou řeč dokázal vést krásným až uměleckým jazykem. Když si získal pozornost, nabízel mladíkům časopisy nebo videokazety s především homosexuálně orientovanou pornografií. Často používal film Robinson Crusoe, pojednávající o homosexuálním vztahu Robinson a Pátka.

Poté podle svědků a účastníků měl přecházet k přímější metodám homosexuálního svádění. Magazínu ChristNet.eu se ale podařilo jasně prokázat jen jeden případ u osoby mladší osmnácti let, která měla s Mertou opravdu nechutné homosexuální zážitky. Tento chlapec přišel do Holešova, protože studoval na nedaleké škole a sháněl ubytování. Merta mu nabídl ubytování na faře - kde s ním onen mládenec zanedlouho zažil opravdu nepříjemné věci. Proto také co nejdříve odešel z fary a ubytoval se nakonec někde jinde.

Důležitou okolností pro další vývoj případu je, že několik mladíků, na než měl Merta převážně soustředit svůj zájem, provázely problémy, jež mohly v různé míře snižovat jejich věrohodnost. Nedá se říct, že by byli vyloženě nevěrohodní. Někteří byli podle zainteresovaných osob, se kterými Magazín ChristNet.eu mluvil, věrohodní. Ale mnozí z nich rozhodně nebyli "vzorní katolíci v jihomoravském provedení". Jeden odešel z různých důvodů z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, další měl problémy s vírou atd. Dospívající mládence provázely různé problémy v rodinách či ve farnosti. Na druhou stranu byli ve farnosti aktivní.

Poškozeným mladíkům bránil stud v tom, aby o Mertových praktikách mluvili i mezi sebou. Posléze se ovšem jeden z nich, doprovázen třemi společníky, kteří ale neměli osobní zkušenosti s Mertovým homosexuálním sváděním, vypravil informovat o celé záležitosti olomouckého arcibiskupa. Podle dostupných informací neumožnili Holešovští Janu Graubnerovi získat jednoznačný pohled na věc. Vypovídali neurovnaně, skákali si do řeči a svou roli posléze patrně sehrála i jejich pověst ve farnosti.

Podle několika jeho společníků a dalších zdrojů, které o věci věděly, měl nicméně onen poškozený své svědectví podat i formou místopřísežného prohlášení. Výpovědi si poté arcibiskup pokusil ověřit ve farnosti bez relevantního výsledku. Možná proto, že se jednalo jen o uzavřenou skupinu poškozených a zbytek farnosti o těchto aktivitách otce Merty nevěděl. Poškození totiž vypovídají, že jim Merta říkal, aby o tom nikomu neříkali a dokonce jim měl vyhrožovat.

Měsíc poté nastupil do Holešova nový mladý a statný kaplan, který si brzy získal oblibu a důvěru farní mládeže. Za další tři měsíce se mu někteří mládenci důvěrně svěřili o svých zkušenostech s farářem. Kaplan jim řekl, aby se znovu obrátili na arcibiskupa. Další svědectví se tento kaplan dozvídal postupně. Vnímal jako důležité informovat o nich arcibiskupa.

Jeden z mladíků, který byl u arcibiskupa, zašel za Mertou a chtěl vše uvést na pravou míru. Chtěl mu vysvětlit, že to nebyla snaha ho zničit, ale osvětlit události. Protože na něj Merta zapůsobil svým chováním, omluvil se mu, že to tak rychle hnali hned na arcibiskupství. Merta pak všude šířil omluvu v tom smyslu, že se mu omluvil za to, že o něm šířili takové věci. To onoho mladíka naštvalo, protože se mu omluvil za něco jiného, pohádal se s Mertou a šel v té věci znovu za arcibiskupem.

Shromážděné podklady ukazují, že v té době o svých zkušenostech s holešovskýcm farářem arcibiskupa patrně informovali další dva mladíci. Několik zdrojů uvádí ještě třetího svědka, který měl své svědectví prý i odpřisáhnout. Na rozdíl od jiných (jejichž jména Magazín ChristNet.eu vzhledem k povaze případu nezveřejňuje) se ho ovšem nepodařilo identifikovat.

Rok po nástupu kaplana byl nakonec František Merta přeložen do Napajedel. Arcibiskup patrně považoval podle vyhodnocení dostupných informací toto řešení za odpovídající situaci. Odchod po třech letech nevyvolal podle všeho ve farnosti žádné otazníky, protože Merta měl svá léta v holešovské farnosti odsloužena.

V novém působišti podle výpovědí svědků a účatníků měl Merta plně pokračovat v dosavadních praktikách, okruh zasažených měl být ještě širší a mezi poškozenými jsou podle osobních svědectví a informátorů Magazínu ChristNet.eu i osoby mladší osmácti, ba i patnácti let.

O rok později byl na napajedelskou faru vyslán starší kněz, aby na Mertu dohlédl. Svědkové konstatují, že se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zdržoval převážně v Napajedlích, a Merta proto své svádění provozoval převážně v nedaleké farnosti Spytihněv. Jeho prvními cíli byli mládenci aktivní v různých službách ve farnosti. Měli být Mertou zastrašování, v některých případech i fyzicky napadáni. I zde svědkové uvádějí, že i když tušili, kdo by mohl být také Mertovým terčem, styděli se o tom mezi sebou mluvit. Když před měsícem začalo prošetřování případu uložili své výpovědi do zalepených obálek, aby je nikdo nemohl číst.

Případ tehdy rozvířil Václav Novák, student teologie s přerušenou kněžskou formací. Ten se o něm dozvěděl v souvislosti s jinou záležitostí, jíž se v té době zabýval. Původní případ opustil a pustil se do sbírání dokladů o Holešově a Napajedlech. Pomohl mu v tom Zdeněk Krajcar, bývalý novic u jezuitů, pocházející z holešovské farnosti.

Novák navštívil kvůli případu olomouckého arcibiskupa poprvé 10. května letošního roku. Sdělil mu svá podezření a požadoval vysvětlení dosavadního Graubnerova postupu. Nadhodil při tom, že je schopen podat na Mertu trestní oznámení. Arcibiskup nechtěl, aby se Novák pouštěl do vyšetřování, což ale Novák považoval za svou povinnost. Navíc chtěl dokázat, že má pravdu. Arcibiskup přislíbil, že se bude případem zabývat.

Po té, co shromáždil výpovědi od několika chlapců, přišel Novák s Krajcarem 31. května znovu za Graubnerem, který stále nebyl přesvědčen o pravdivosti Novákových sdělení a dokumentů. Novák mu nechtěl žádné svědectví ponechat, protože si to podle Nováka postižení nepřáli, a požadoval, aby byl Merta suspendován. Zmínil se i o možnosti trestního oznámení na samotného arcibiskupa; s tím ale Krajcar nesouhlasil. Zda Graubner reagoval tak, jak říká Novák, tedy že ihned po podání trestního oznámení odstoupí, se Magazínu ChristNet.eu nepodařilo ověřit z nezávislého zdroje. Schůzky se totiž účastnili jen tři osoby: Novák, Krajcar a Graubner. Dokonce i pro ČTK se arcibiskup Graubner k této otázce odmítl jasně vyjádřit.

Na další schůzce 5. června Novák přinesl na arcibiskupství několik výpovědí ze Spytihněva, odmítl je ovšem Graubnerovi ponechat a na jeho váhání reagoval sdělením, že trestní oznámení může podat nejen na Mertu, ale i na arcibiskupa. Naposledy navštívil Novák Graubnera 9. června, znovu kvůli připravovaným trestním oznámením. O den pozdějí byl Merta poslán na dovolenou, od té doby se zdržuje na faře a nekomunikuje s vnějším světem.

V úterý 14. května podal Václav Novák trestní oznámení na Františka Mertu a Jana Graubnera. Na Františka Mertu podal oznámení i Zdeněk Krajcar. O den později se o tom dozvěděl moravský metropolita. Současně zprávu zveřejnila ČTK, televize Nova a Magazín ChristNet.eu.

Arcibiskupství zatím okolnosti případu komentuje velmi stroze s tím, že očekává výsledky oficiálního vyšetřování. Do médií několikrát promluvil Petr Gatnar, který u žádného jednání s Novákem nebyl. Jan Graubner se vyjádřil ve středu pro TV Nova ve čtvrtek pro Český rozhlas.

V neděli 18. června podali trestní oznámení na Mertu jeden z poškozených a další svědek. Oznamovatelé uvádějí, že tím chtějí dát příklad dalším poškozeným.

19. června se Jan Graubner zřejmě omluvil jednomu z poškozených. Václav Novák týž den podal třetí trestní oznámení. Viní v něm Graubnerova sekretáře Petra Gatnara ze lži a šíření pomluv.

Případ Františka Merty nyní vyšetřuje policie. Zatím není známo, zda mu bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění. Policie ale již kontaktovala Václava Nováka. Pokud policie a státní zástupce shledají obvinění podloženým, čeká kněze soud, který může vynést i několikaletý nepodmíněný trest odnětí svobody. 30. června skončí Merta dovolenou. V kostelích olomoucké arcidiecéze by se mělo číst tuto neděli prohlášení ředitele Tiskového střediska České biskupské konference k celé kauze.