Pokud nemá člověk příležitost seznámit se ve škole, v zaměstnání, na společenství či shromáždění, je výbornou příležitostí jak najít partnera účast na nějaké akci. Nejenže zde najdete mnoho zajímavých lidí. Ale jestliže si vyberete akci, která je vám blízká, můžete si být jisti, že osoba, kterou tam potkáte, bude s vámi mít již cosi společného. Obzvláště to platí pro křesťany.

Křesťané mají problém se seznámit. Podlé části výzkumu, který ChristNet.eu pořádal, 40 % katoliček ve věku od sedmnácti do dvaceti šesti let nikdy s nikým nechodilo (konečné výsledky se mohou lišit, zde se jednalo o vysokoškoláky na Velehradě). Jedním z důvodů může být nemožnost najít odpovídajícího partnera se stejnou vírou. Podle výše zmiňované časti průzkumu je společná víra ve vztahu důležitější pro muže než pro ženy. „Dívky rezignují na to, že najdou chlapce stejného vyznání, protože vidí, že v církvích je více žen než-li mužů,“ komentuje to redaktorka Magazínu ChristNet.eu Lucie Vláčilová, která má na starost rubriku Partnerské vztahy.

Pokud se však nerezignuje na společnou víru úplně, je vhodné navštěvovat místa, kde se křesťané scházejí a kde je možnost se blíže seznámit. V kostele nebo na shromáždění je sice křesťanů dostatek, ale přirozená, nenucená možnost seznamování zde většinou chybí. Mnohem lepší jsou proto křesťanské akce, kde lze nestrojeně navázat mnoho vztahů. Člověk je zde smělejší, protože ví, že ten druhý je také křesťan. „Divil jsem se, že jedna moc pěkná dívka od nás ze školy je také katolička a že s nikým nechodí. Jevila o mne zájem, ale protože jsem si myslel, že je nevěřící, jsem její zájem neopětoval,“ vypravuje Vojta (21). Že je ona dívka katolička zjistil až po dvou letech na jedné křesťanské akci.

Výhoda akcí je, že i když zde člověk na nikoho nenarazí, dobře se pobaví nebo udělá něco přínosného. Například takový Velehrad 2000. Když se tam s nikým neseznámíte, aspoň si poslechnete Daniela Hůlku, Janu Kirschner, Lenku Filipovou, Spirituál Kvintet, Hradišťan a další. Přitom Velehrad 2000 patří právě k akcím, kde se lze dobře seznámit. Ale k tomu až později.

Pro seznamování se na akcích platí některá pravidla, která je vhodná dodržet. Předně musí být člověk aspoň trochu fyzicky přitažlivý. Výzkumy totiž ukazují, že ač to lidé neradi přiznávají, výběr partnera probíhá v první fázi především podle vzhledu. Je tedy dobré na sebe aspoň trochu dbát. Samozřejmě každému vyhovuje něco jiného. Některé dívce se líbí hladce oholená tvář a jiné třídenní porost. Ale slepené a mastné vlasy nebo zmačkané a špinavé oblečení se nelíbí takřka nikomu.

Fyzická přitažlivost ale nestačí. Je nutné vyskytovat se v blízkosti toho/té, který(á) vás zaujal(a), nebo kde by se mohl(a) vyskytovat ten, který(á) by vás zaujal(a). Pokud máte rádi ty, kteří jsou aktivní, budou nejspíše v blízkosti organizačního štábu. Ostatně výborná příležitost jak se seznámit, je přihlásit se jako organizátor. Potom totiž přímo musíte mluvit se spoustou lidí a nemusíte přemýšlet jak začít rozhovor.

Jestliže jste v blízkosti toho, kdo je pro vás zajímavý, snadno nadhodíte větu, která se bude hodit do daného prostředí. Může to být třeba nevinné „Je tu moc velký hluk.“ nebo „Jaké je odsud nejlepší spojení zpátky?“ Spojení zpátky samozřejmě znáte nazpaměť, je to jen zástěrka. A pokud se chcete blýsknout na Velehradu 2000, můžete prohodit „Víte, že si Daniel Hůlka nechal nedávno na Svatém Kopečku posvětit motorku?“ nebo „Škoda, že nepřijela Bára Basiková. Má totiž něco v Německu.“

Jak poznat, ke komu má smysl mluvit a ke komu ne? „Na tyto akce jezdí především dva druhy lidí: párečky a ti, kteří jsou sami. Když vidím, že je někdo stále u někoho jiného, držím se zpátky,“ vypravuje Jarka (21).

Blízkost je spolu s ještě jednou podmínkou důležitější než fyzická atraktivita. Tou je obeznámenost. Psychologické výzkumy prokázaly, že máme rádi lidi, se kterými častěji vcházíme do kontaktu. Nemusíme s nimi ani mluvit, stačí když je vidíme. Obeznámenost je silná zbraň. Jakmile se totiž dostaneme do pocitu, že toho člověka známe, jsme k němu mnohem otevřenější a důvěrnější. Snaze se s ním pak bavíme.

Převedeno do praxe to znamená, že se budeme vyskytovat často v přítomnosti toho druhého. Nemělo by to ale být násilné. Jakmile totiž ten druhý zjistí, že ho stále pronásledujeme, dostane z nás strach, který se jen těžko překonává. Setkání by měla být pokud možno „náhodná“. Obzvláště doporučená jsou setkání ve vypjatých chvílích. Několik studií totiž ukazuje, že je-li člověk emočně vzrušen, snadno se pak zamiluje do někoho, kdo s ním prožívá danou situaci. Jako místa, kde se stupňuje vzrušení jsou doporučovány sportovní zápasy nebo koncerty.

Poslední podmínkou je podobnost. Mnoho autorů, mezi nimi například Bourdie, zjistili, že si vybíráme partnery, kteří nám jsou podobní. Mají zhruba stejné vzdělání, stejný socioekonomický status, stejné zázemí, výchovu, pohled na svět, vyznání, zvyky, vlastnosti atd. Dokonce i fyzická atraktivita partnerů je přibližně stejná. Pokud není, musí to méně fyzicky atraktivní partner kompenzovat např. vzděláním, reputací, bohatstvím nebo něčím jiným, co uspokojuje toho druhého. Není tedy pravda, že protiklady se přitahují.

A nyní ještě pár praktický rad. Lidé si často stěžují na svou stydlivost. Valerio Albisetti v knize Trápení s láskou říká, že stydlivost je často jen maskovaná pýcha. Bojíme se, že se před tím druhým neukážeme hned v tom nejlepším světle. Že se ztrapníme. Proto je dobré přiznat si, že nejsme dokonalí. Možná uděláme „botu“ – no a co? Pokud je partner solidní, tak se tomu spolu s námi zasměje. Jestliže jen „ohrne nos“, je vidět, že je to jen náfuka, o kterého stejně nemá cenu se ucházet. Smějme se sami sobě.

Jestliže jste s někým navázali rozhovor (dobře poslouchejte, to je základ navázání vztahu!), neváhejte navrhnout tomu druhému procházku. Je jedno, zda jste dívka či chlapec. Dnes již může procházku navrhnout i dívka. Pokud na to nejste zvyklí, bude to z vás lézt jako z chlupaté deky. Nebojte se toho. Pokud to ale párkrát zkusíte, budete to dělat dost dobře. Navíc, jak bylo řečeno výše, pokud ten druhý aspoň za něco stojí, vaše rozpaky pochopí a pomůže vám.

Jestliže ten (ta) druhý odmítne, víte na čem jste. Jestliže vám ale o daného partnera obzvláště jde, nebojte se dobývat. Pamatujte na efekt obeznámenosti. Mnoho kvalitních vztahů a manželství začínalo tak, že ten jeden nebyl tomu druhému sympatický. Ten se ale nevzdal a nyní jsou spolu šťastni.

Na závěr požádejte o telefon nebo adresu. Zde uvidíte, zda je bylo vaše úsilí korunováno úspěchem. Nebojte se pozvat danou osobu na nějakou další akci. Jestliže ale odmítne, nesmíte si to brát osobně. Není jeho (její) povinností s vámi chodit.

Jestliže se chcete dozvědět podrobnosti o Velehradu 2000, kde se můžete zúčastnit křesťanského koncertu známých hvězd zadarmo a kde budou tisíce mladých, podívejte se na www.velehrad2000.cz.