V tomto státě se krade. Bezohledně a všude. Alespoň takový mám dojem, když se dívám na zprávy nebo čtu noviny. Podle zprávy NKÚ se prý krade i na Hradě! Inu, jaký pán, takový pes. Ale i tak je to žabařina. Domnívám se totiž, že dosud se kradlo v malém. I velká privatizace nedokázala přivodit rozkradení veškerého státního či jiného majetku. Tomu všemu se musí učinit přítrž.

Dle mého názoru se to s kradením musí vzít z gruntu. K tomu je ovšem zapotřebí celonárodního konsensu. Krást musí každý! A proto navrhuji založit Stranu za rozkradení státu (SRS). Prosím, nezaměňovat se slovenskou partnerskou stranou, která má stejný program, zkratku, ale jiný název. Moje SRS by měla jediný programový cíl. Rozkradení státu.

Věřím tomu, že by si příznivce našla v celém politickém spektru. Voliči ODS by jen pokračovali v započatém díle, voliči ODA, kteří po rozkradení průmyslu a obchodu zmizeli, by opět kradli jenom levou rukou a pravou by volili SRS. Voliči US by mohli krást na základě zákona, čímž by byla koneckonců naplněna i rovnost šancí, voliči KDU-ČSL by se nemuseli spoléhat na armádní prebendy, voliči ČSSD by mohli krást jinak než prostřednictvím neustále zvyšujících se daní, dávek a odvodů, voliči komunistů by si vyhrnuli rukávy a vzpomněli na stará dobrá padesátá léta, voliči SPR – RSČ by konečně mohli krást cikánům a ne naopak jako dosud. Jenom se bojím, že jedinou opozicí by byli voliči DŽJ a DEU. Ti první proto, že už ve své senilitě zapomněli krást, a ti druzí prostě proto, že jsou nenapravitelní.

Navíc bych založením této strany a realizací jejího programu prospěl i politické a právní filosofii. Stát, který byl rozkraden, totiž nemůže existovat. A tak bychom už konečně zjistili, jak vlastně vznikl stát – smlouvou, nebo byl na začátku stav „homo homini lupus“? Filosofie a státověda by konečně rozsekly gordický uzel, zdali byl dříve stát či jedinec. A pokud by se zúčastnili opravdu všichni a stihlo by se všechno rozkrást do Silvestra, odpadly by každoroční potíže s daňovým přiznáním a schvalováním státního rozpočtu. Také by zmizela byrokracie, protože úředníci by nepochybně kradli také.

To je výhod, co? A nepochybně by se našly i další, jenomže při zakládání této strany v hostinci „U pařezu“ se mi ani nepodařilo dočí …

Poznámka redakce: Omlouváme se, že zbytek dnešního fejetonu „Zpoza křa“ bohužel nemůžeme vystavit. Byl kýmsi ukraden.