V polovině srpna se vydá skoro 4 000 mladých lidí z České republiky na svou jubilejní pouť svatého roku do Říma. Tam se ve společenství skoro 2 miliónů mladých z celého světa, spolu s mnoha biskupy a papežem bude slavit XV. Světový den mládeže.

Skupiny mladých se na tuto svou pouť připravovali nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich byla oslava dne mládeže tzv. diecézní setkání mládeže okolo biskupů. Stalo se totiž již dobrou tradicí, že naše místní katolická církev přijala vybídku papeže a každoročně slaví na Květnou neděli den mladých lidí. Během diecézních setkání mládeže se prožívá důležitá vlastnost církve – společenství s Kristem přítomným mezi svými učedníky. Zároveň mladí lidé zakouší, že jsou součástí církve a že mají v místní církvi své úkoly.

Během roku se také mnoho chlapců a děvčat zapojila do nejrůznějších přípravných skupin. Tak se vytvořila skupina režijní, hudební, tisková, propagační atd., aby se po celý rok pracovalo, vymýšlelo a také hodně za světový den mládeže modlilo.

Papež říká: „Chci mladé pozdravit jednoho po druhém a říci jim: Papež vás má rád, počítá s vámi a očekává vás na velké slavnosti víry a svědectví, kterou budeme společně slavit v srpnu…Mladí lidé! S velkou a pohnutou radostí zvu každého z vás!“

Dnešní mladá generace žijící v globalizující se společnosti potřebuje zakoušet, že v Katolické církvi je opravdová mnohost v jednotě. Tak jako diecézní setkání ukazují církev širší, krásnější a bohatší, než je jen jedna farnost, tak i světové setkání mládeže je příležitostí zakoušet universalitu a zároveň nepřebernou kulturní bohatost. Mladý člověk dnes je opravdu světoobčan a je třeba, aby toto prožil i uvnitř církve.

Když mluvíme o slavnostech mládí jistě chápeme, že jde o důležitý okamžik života, ale ten není každý den. Proto Sekce pro mládež ČBK, diecézní centra pro mládež v jednotlivých diecézích a mnohá hnutí, řehole a konkrétní farnosti povzbuzují mladé lidi k životu v malých společenstvích a jsou jim v tom oporou. Tam - doma - se pak také zúročí to, co Bůh vloží do srdcí mladých poutníků v tomto jubilejním roce naší spásy. Být mladý je velká zodpovědnost! Radujme se z toho, že církev našich dnů jde po boku nových generací a probouzí v nich touhu s plnou odpovědností následovat Krista.

Více se o Světovém setkání mládeže dozvíte na www.katolik.cz/rim2000.