Stojím pevně za vším, co jsem řekl a napsal, tak jak je to zdokumentováno v posledním čísle Souvislostí. Žádné kolegy jsem nikdy neobvinil. Žádné obvinění jsem neodvolal.

Co se týče hodnocení stavu Katolické teologické fakulty, zcela se shoduji se stanoviskem kardinála Vlka, respektive České biskupské konference. Nemám zájem to dále vysvětlovat nebo obhajovat. Nevidím důvod, proč bych měl stále dokola opakovat stejné argumenty, adresované slepým očím a hluchým uším a ideologicky zaslepeným hlavám a srdcím.

Především zdůrazňuji, že jsem soukromá osoba a že se dožaduji svého práva na soukromí. Nestojím před soudnou stolici samozvaných inkvizitorů Válka a Petrové. Pokládám jejich texty za zlovolné, nevyprovokované útoky. Necítím k nim ale zášť. Lituji je pro fanatickou a nenávistnou ideologii, které slouží, a přeji jim osvobození. Evangelium Ježíše Krista nabízí i jim možnost vrátit se k pravdě a k lásce.

Další pokračování v této neplodné polemice bych pokládal za nekřesťanské probouzení a jitření zloby a nenávisti a nebudu se dále vyjadřovat.

Článek Petra Válka, na který autor reaguje.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.