Před několika měsíci informoval Magazín ChristNet.eu o prapodivné skupině lidí, která údajně navazuje kontakty s mimozemšťany. Tito Vesmírní lidé nyní pořádají setkání, na které pozvali mj. papeže, kardinála Vlka, indické učitele jógy nebo zástupce mormonů. Na setkání prý zve i prezident Václav Havel.

Na celou událost byla naše redakce upozorněna přeposlaným e-mailem, který o záležitosti informoval mluvčího prezidenta Ladislava Špačka. Na situ Vesmírných lidí se skutečně píše, že „Srdečně vás zvou Přátelé a prezident České republiky Václav Havel.“. Mluvčí prezidenta Martin Krafl to ale v sobotních Lidových novinách dementoval: „Václav Havel nikdy nedal souhlas k uvedení svého jména na pozvánce a ani nepřislíbil svou účast. Distancuje se od všech aktivit organizátorů akce“. Podle Krafla prezident protestuje proti tomu, aby bylo na pozvánce uváděno jeho jméno.

Krafl dále uvedl, že Správa Pražského hradu o pronájmu Španělského sálu, kde se má v září setkání Vesmírných lidí uskutečnit, se sektou nejednala. Na internetových stránkách Vesmírných lidí se přitom píše: „I. Světové sympozium o lásce…ve Španělském sále Pražského hradu.“

Na organizátory přitom existuje kontakt jen přes P. O. BOX v České Lípě. Některé věty na jejich hlavní větě přímo bližší kontakt s organizátory zapovídají: „Vyzýváme vás, lidi pracující pro Světlo, abyste se aktivně zapojili do organizování tohoto sympozia, ale prosíme Vás, ne tím že budete telefonovat organizátorům, ale tím, že budete informovat další lidi pod vedením Stvořitele.“

Magazín ChristNet.eu nicméně oslovil představitele Vesmírných lidí pana Bendu s dotazem, zda opravdu na setkání zve i prezident Havel. Ten nám to potvrdil. Na naši námitku, že prezidentův mluvčí to dementoval, nám odpověděl: „Zeptejte se pana Havla a ne nějakých úředníků.“ Jak nám ale řekl, s prezidentem Havlem osobně nehovořil, nicméně záhadní organizátoři údajně ano. Na ty ale není spojení.

Na internetových stránkách se lze ještě dočíst, jak se jim mají poslat peníze, které údajně potřebují. Účastníci sympozia by také měli přijet se svým „důvěrným překladatelem“. Překladatele je ale možno zajistit. Není ovšem řečeno, zda bude překladatel tlumočit z/do angličtiny nebo z/do vesmírčtiny.

Kuriozní je pak zpráva o tom, že si konfederace dvou milionů civilizací a dalších tří milionů přidružených vybrala prezidenty Havla a Schustera s mimořádným posláním pro Zemi. Ony miliony civilizací zřejmě ale neprověřují zdravotní stav svých kandidátů.

Site se zabývá i třetím fatimským zjevením. Podle něho Panna Maria prohlásila: „Všude na Zemi vládne Satan. Mezi církevními hodnostáři dojde ke vzájemným bojům, protože Satan vnikl do jejich řad. V Římě dojde k velikým změnám. Co je shnilé, odpadne, to, co odpadá, nebude zadrženo, protože učení církve je zatemněno. Všechno lidstvo a celá Země projdou nesmírnými útrapami. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Vody oceánů se začnou vypařovat a bude panovat tak vysoká teplota, že syčící pěna vod bude dosahovat až k nebi.

Vše, co stojí, bude strženo, od hodiny k hodině zemřou milióny a milióny lidí. Ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět těm, kteří již zemřeli. Celá Země se bude otřásat, všude bude panovat bída a hlad.“ V poselství se ale Ježíš Kristus důrazně označuje jako „pozemský syn“.

Sektě bylo věnováno letošní první číslo časopisu Dingir, který se problematikou sekt zabývá.