Čtenářům jeho článku doporučuji odhlédnout od vyumělkovaně zbožně zdvořilého slovníku a hledat skutečnou podstatu textu, ten se poté výrazně zkrátí.

Ke všem svým závěrům, vyjádřených ve stati Graubner nelže, jsem došla na základě sledování celé kauzy, které je na Magazínu ChristNet.eu i Diskuzích ChristNet.eu věnováno mnoho stránek, a proto nevidím důvod, proč bych se k tomu nemohla vyjadřovat. V mých závěrech mě utvrzuje i další Novákův dopis i s rizikem, že se na mě Václav Novák „dosti nahněvá“.

Konstatuji tedy znovu, že šlo-li Novákovi skutečně pouze o zabránění zneužívání chlapců, jak píše, mohl to udělat úplně jiným způsobem než podivnou žalobou na arcibiskupa, kterou jistě nějakému zneužívání nezabránil. Rázné zakročení, které si Novák představuje (i o tom jsem už psala) totiž není církevním zvykem ani biskupskou pravomocí. I důkazy, kterými se znovu tolik ohání, jsou velmi chabé - i já jsem se zhruba před třemi lety s Graubnerem setkala, na Velehradské pláni, dodávám. Novák už nedodal nic...

Hlavně když všem opakuje, jaký je Graubner křivák a jak moc trvá na jeho odstoupení... Václave i přes Tvůj zbožný slovník, tohle je skutečně nekřesťanské než celé moje psaní ohledně Halíka, které se sice nevyjadřuje povrchovou zbožností, ale je aspoň jasné.

Ostatně pokud je mi známo, ani v jiných podobných případech, třebas v pražské diecézi nebylo zasahováno, tak jak by si asi Novák představoval, jenže naštěstí se žádný jemu podobný člověk k tomu nedostal, jinak bychom zde žalob měli více. Znovu opakuji diskreditace do této doby v moravské diecézi milovaného a ctěného arcibiskupa je přinejmenším velmi ohavná a vzhledem k období načasování celé kauzy i podezřelá....

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.