Informační a bulvární deník SDM 2000 - Třetí číslo – 16. 8. 2000 AROMA III.

Vinou technických potíží „na trase“ přináší Magazín ChristNet.eu bulletiny české výpravy na XV. Světovém dni mládeže mírně retrospektivně. Přesto ve vlasti pozůstalá jednomužná osádka redakce doufá, že budou zajímavé i dnes. (mm)

poznámka redakčního šotka: A také se omlouváme čtenářům, že mlžíme ostrý obraz a jasný zvuk přehledu problémů, katastrof a potíží, které pro Vaše potěšení a informovanost přinášíme přímo z místa.

A ROMA AMOR A …

Řím, italsky Roma, skrývá v sobě malá i velká tajemství, která sice lze částečně poznat či zakoušet, ale zůstávají stále tajemstvími. Slova ROMA je možno číst zprava doleva jako AMOR – láska. Mnoho událostí se dá číst ze dvou stran. Nejprve od vydařeného startu, ale také od úspěšného zakončení. Od vítězného cíle je však možné číst jen událost, kterou jsme prožili. Dnes většina z nás stojí uprostřed události, kterou je Světový den mládeže. Ještě ji nedokážeme celou „přečíst“. Když jsme přijížděli, byla to ROMA, do které jsme vstupovali. Nyní ji budujeme, žijeme, učíme se jí. Až budeme stát u konce této události, bylo by fajn ji číst od konce. Události, které Bůh připravil pro mne, vás, Církev, svět … Událost, která má jméno, obsah, která je projektem Církve pro tento svět.

P. Petr Žůrek

Z PROMLUVY SVATÉHO OTCE PŘI UVÍTÁNÍ MLADÝCH POUTNÍKŮ V ŘÍMĚ - Svatopetrské náměstí 15. 8. 2000

„Drazí mladí chlapci a děvčata, nedopusťte, aby čas, který vám Pán dává, uběhl tak, jako by všechno byla náhoda. Svatý Jan nám řekl, že každá věc byla učiněna v Kristu. Věřte tedy pevně v Něho. On provází dějiny jednotlivců i celého lidstva. Kristus zajisté respektuje naši svobodu, ale ve všech radostných či hořkých událostech života nás nepřestává prosit o víru v Něho, Jeho slovo, ve skutečnost Církve, v život věčný! Nikdy si proto nemyslete, že jste v Jeho očích neznámí jako nějaká čísla anonymního davu. Každý z vás je pro Krista cenný, je mu osobně znám a je jím něžně milován, i když si toho není vědom.“

Řeholník na koncertním pódiu

P. Luca se narodil 9. 5. 1962 v Lignanu v provincii Miláno. Ve dvaadvaceti letech vstoupil do kláštera. Říká, že toto rozhodnutí bylo způsobeno nenadálým povoláním Bohem. Tak začala jeho cesta za Kristem a snaha plnit Jeho vůli. Než v roce 1987 vstoupil do řádu cisterciáků , žil nějakou dobu v klášteře Chiara Valle, nacházejícím se v malé farnosti v Miláně. Tento klášter byl založen sv. Benediktem už v roce 1135 a dosud zde vládne přísný denní řád. P. Luca ovšem považuje první léta klausury plné rozjímání za velmi potřebné. Říká, že okamžiky ticha a reflexe byly velmi důležité pro „duchovní reorganizaci“ jeho života. Od roku 1988 je tady v Římě, u baziliky S.Croce in Gerusalemme, kde je vikářem. Vystudoval zde teologii a církevní právo a jak uvádí, nyní je zodpovědný za přípravu a vzdělávání noviců. Jedna z prvních otázek, kterou jsme P.Lucovi položily, se týkala Čechů. Co si o nás myslí, jak vnímá mladé Čechy z přípravného týmu, kteří už téměř týden „okupují“ jejich klášter. P. Luca ale českou národnost poznal už dřív – přes našeho kardinála Miloslava Vlka. O mladých, které tady potkává, říká: „Z toho, co jsem mohl poznat, mohu říct, že jste velmi živí, houževnatí; dosáhnete toho, čeho chcete dosáhnout, jste otevření…“ Potom jsme se zeptaly, jak se vlastně P. Luca dostal k hudbě. „Už od mládí jsem hrával na kytaru a skládal písně. Po vstupu do kláštera jsem hudby zanechal – dá se říct, že 4 – 5 let jsem hudbu neposlouchal ani neskládal. Avšak postupně mnozí chlapci zjistili, že jsem dříve hrál, a žádali mě, abych využil tohoto daru ve prospěch farnosti. Začal jsem tedy skládat to, co jsem prožíval, a tak vzniklo CD nazvané Okamžiky milosti.“ Možná by vás zajímalo, jaký druh hudby vlastně P. Luca skládá. Řekl nám, že to lze těžko definovat. Je to chrámová hudba, ale částečně „lehkého žánru“. Jednotlivé písně jsou velmi rozdílné – rap, rock, klasická hudba v doprovodu orchestru… Ale v zásadě jde prý o pop – rock. 17. srpna po 19. hodině máte jedinečnou příležitost zúčastnit se na Piazza S. Croce in Gerusalemme koncertu P. Lucy. Většinou ho doprovází orchestr, ale na tomto koncertě bude P. Luca výjimečně zpívat jen s kytarou a nahraným „podkladem“. Jednu píseň bude interpretovat sopranistka Maria Carmela Gioffré. Maria se před čtyřmi lety dozvěděla, že trpí roztroušenou sklerózou. Na koncertě zazpívá píseň Talita Kurma – Vzkříšení Jairovy dcery. P. Luca nás po rozhovoru pozval, abychom si některé jeho písně poslechly a mohly vám pak sdělit své dojmy. Byly jsme opravdu nadšené! Neváhejte a zavítejte na jeho koncert, zážitek to bude určitě veliký.
Radana, Míša a Eva

I češi mohou říci své

Kardinál James Francis Stafford, prezident Papežské rady pro laiky, v sobotu 12. 8. zahájil setkání Mezinárodního fóra mládeže, které je součástí světového setkání mladých s papežem Janem Pavlem II. v Římě. První Fórum mladých uspořádala Sekce mladých Papežské rady pro laiky v rámci světového setkání v Buenos Aires roku 1987. Navázalo na něj roku 1989 setkání v Santiagu di Compostela, 1991 v polské Czestochowe, roku 1993 v americkém Denveru, o dva roky později v Manile a v roce 1997 v Paříži. Kromě mladých, z nichž mnohým je 23-24 let, jsou mezi účastníky také představitelé duchovních skupin, hnutí a asociací mládeže v rámci katolické církve. Letos se na něm sešlo 350 delegátů 160 národností. Jak se uvádí v průvodním dokumentu, "fórum není kongres ani studijní seminář, je to zkušenost víry, možnost poznat církev v ekumenické dimenzi. Fórum chce být nabídkou mladým být protagonisty cest církve." Program Fóra se skládá z přednášek, práce ve skupinkách, kde se každý den diskutuje o daném tématu, workshopů a společných večerů, na kterých se může každý účastník přihlásit ke slovu a říct k problematice své. Sobota, první den zasedání, vyvrcholila společnou mší. „Stáli jsme tu vedle sebe - lidé doslova z celé planety - a přitom před Bohem jsme byli každý sám za sebe. V tu chvíli jsme zakoušeli opravdu velikost tohoto setkání,“ komentovala Hana Kuběnová, která spolu s Tomášem Roulem na Fóru zastupuje Českou republiku. O sdělení dojmů jsme požádali také některé účastníky Fóra z pro nás exotických zemí. Ania Coso z Hondurasu například uvedla, že i když je někdy těžké se kvůli jazykové bariéře spolu dorozumět, panuje mezi účastníky přátelská atmosféra – „…usmíváme se na sebe, potřásáme si rukama, … . Jsme všichni rozdílní, ale zároveň stejní, protože všichni máme v životě stejný cíl.“ Pro Patrika z Portorika je Fórum, jak nám řekl, obrovskou životní zkušeností. „Jsou tu lidé ze všech koutů světa. Přesto je tu jasně cítit jednota a duch katolické církve. Protože víra je jen jedna a ona je to, co nás spojuje.“
Katka, Míša, Eva

S Proglasem i vaši doma vědí...

Posluchači Radia Proglas se o XV. Světovém dni mládeže dovídali už od února 2000. Mladí křesťané byli na setkání se Svatým Otcem zváni rozhovory se zajímavými lidmi a především organizátory z diecézních center pro mládež. Modlitbu za setkání mládeže se posluchači Proglasu modlili společně několikrát týdně už od začátku tohoto roku. S přípravným týmem odjeli do Říma minulý týden Lucie Endlicherová a Eva Kubátová. Předprogram sledovali ve Fabriu Honza Hanák a ve Vicenzi Helena Bízová. Pravidelnými vstupy několikrát denně informovali všichni čtyři posluchače o programu a zajímavostech. V průběhu setkání teď už společně připravujeme pro vysílání Proglasu nejméně dvě čtvrthodiny denně, které díky kolegům z Radia Vatikán odesíláme do Brna. Pravidelné časy Římských minut, jak jsme tyto čtvrthodiny nazvali, jsou v 9:30, 15:30 a 19:45. Posluchačům Proglasu v nich nabízíme záznamy katechezí, rozhovory, postřehy, informace o programu a pozdravy účastníků. Celosvětového setkání mládeže se mohou naši posluchači účastnit prostřednictvím tří přímých přenosů. Uskutečnil se už přenos zahájení setkání Svatým otcem v úterý večer. Připravujeme přímý vstup ze sobotní vigilie, který bude vysílán v čase 21:20 - 22:00. Velkou radostí pro nás je, že budeme moci posluchačům zprostředkovat nedělní závěrečnou mši svatou z Tor Vergaty u Říma. Přímý přenos začíná už v osm ráno a končí po Angelus Domini. Po příjezdu z Říma se o zážitky podělíme nejméně ve dvou třičtvrtěhodinových pořadech: 22. 8. v 19:15 a 25. 8. v 16:30.
Helena Bízová

A co na to Římané?

Nejen my, členové tiskové skupinky přípravného týmu se tady v Římě pídíme po informacích. Jak už jsme se stačili přesvědčit, italská média taky nezahálí….. Při jedné návštěvě baziliky S. Giovanni in Laterano, biskupského kostela Svatého Otce - vzdáleného jen pár minut rychlejší chůze od českého centra, jsme potkali novinářku italského katolického žurnálu Osservatore Romano. Ta nám chtěla položit pár otázek a my jsme toho využili a zeptali se jí také. Gina píše každý den do rubriky Pelegrini 2000 článek o mladých lidech z ciziny, které potkává v ulicích Říma. Oslovuje je, vyptává se a potom napíše o jejich dojmech a názorech. Je rodilou Římankou a dokonce i věřící!! To je vážně málem div divoucí, protože jak sama Gina potvrdila, v Itálii je čím dál tím víc ateistů. Hlavně proto prý Svatý Otec tolik spoléhá na mladé, povzbuzuje je a hledá jednotu a bratrství lidí z celého světa. Tak se dostáváme i k tématu teď nejaktuálnějšímu - za několik dnů začínajícímu Celosvětovému setkání mládeže. Gina říká, že něco takového je i pro Řím nová věc a zároveň připojuje, že i pro ni je setkání novinkou - poprvé se prý něčeho takového účastní. Na otázku, proč tolik mladých na setkání přijíždí, odpovídá, že spousta z nich prý z pouhé zvědavosti…. Ještě než se rozloučíme, zveme ji na návštěvu českého centra, abychom se toho dozvěděli víc. My o ní, ona o nás. Ještě uvidíme, jak se to vyvrbí….
Míša

Věřte nevěřte : BLESKové zprávy

Hlídači brány byli včera tak aktivní, že do prostor Centra málem nevpustili ani otce biskupa Radkovského. Včera jsme mezi sebou uvítali vzácnou návštěvu - pohádkového prince. Doufáme však, že jste poznali, že to nebyl opravdový princ s rodokmenem delším než anglická královna, ale náš velvyslanec u Svatého stolce Martin Stropnický.

Říkali si mezi sebou dva blíže neznámí poutníci: "Tak jsme byli na hamburgeru a teď jdeme na papeže".

Stala se vzácná věc – utvořila se fronta na pánských záchodcích. Poté, co jeden z asi deseti zde stojících pronesl „Kdo si počká, ten se počůrá„ , přesunuli se všichni na volné dámské záchodky.

Přinášíme pár tipů do městské hromadné dopravy: Nezapomeňte si chrániče na ragby, helmu, osobní chlazení tekutým dusíkem a kyslíkovou masku. Budete to potřebovat, pokud chcete přežít.

Na tomto místě by mělo být nějaké vtipné skandální odhalení, ale protože už je jedna hodina ráno, v tiskovém týmu se nenašel nikdo, kdo by byl schopen vymyslet nějakou ptákovinu, která by měla aspoň trochu úroveň. ... Pozor, náš šéf P. Jenda Balík právě usnul u počítače.... ghrreiorvgfnekrmnnn (to byl úder hlavy o klávesnici).

Počasí aneb věštba Kapitolské vlčice III

Milé dítky, na zítřek mám pro Vás další věštbu, kterou jsem dnes připravovala spolu s Ústřední věštírnou olympských bohů. Doufám tedy, že se (stejně jako všechny předchozí) vyplní. Situace: jak jste si jistě povšimli, vedro už je tady.

Včera: všude v Římě bylo docela příjemně, jen na dvou místech bylo příšerné vedro - před svatým Janem v Lateráně a před svatým Petrem.

Dnes: oblast zvýšených teplot se přenese dopoledne na trasu našich poutí, odpoledne pak do Cirku Maximu. Proč právě tam? Podívejte se do programu…

Výhled: bude pořád vedro, ale na Tor Vergatě, tam teprve zažijete věci

Sněhové zpravodajství: líbilo by se Vám, kdyby zasněžilo? Jeďte do Alp, tady v Římě nesněžilo už 248 let.
Vaše vlčice © Press Centrum Řím 2000, Všechna práva ukradena Tiskový tým tvoří: 2x Eva, Filip, Jakub, Jenda, Jirka, Katka, Libor, Lucie, Lucka, Martin, Míša, Monika, Olga, Ricky, Soňa. Šéfredaktor a vrchní cenzor :-) P. Jenda Balík Převod do html: L. Beníček