V prvním století našeho letopočtu, kdy byli křesťané předhazováni v arenách lvům, utekl jeden lev z arény. Beží ulicemi Říma a koho to nepotká - křesťana, svou oblíbenou pochoutku.

Křesťan spatří lva a rozeběhne se pryč. Lev za ním. Křesťan zabočí do uličky - a ona je slepá! Ne, na konci je průchod. Křesťan beží, co mu síli stačí, lev se k němu přibližuje.

Křesťan zahne do další uličky a tahle je už slepá doopravdy.

Křesťan se začne usilovně modlit: "Bože, prosím, obrať toho lva na křesťanství!" Modlitba je vyslyšena.

Lev doběhne ke křesťanovi, pozvedne oči k nebi a vážným hlasem řekne: "Požehnej Pane prosím tuto potravu, kterou jsi mi seslal."