Včera se v Brně sešli správci největších křesťanských sitů u nás, aby se více poznali, vyslechli zajímavé příspěvky, podiskutovali o vývoji křesťanského internetu a o tom, co by šlo na internetu dělat. Diskuze byla velmi plodná a obsahy příspěvků více než zajímavé. Hovořilo se o celkové perspektivě, evangelizaci a pastoraci na internetu a budoucnosti situ cirkev.cz.

Na setkání se ohlásilo osmnáct lidí, nakonec dorazilo třináct. Za Abecedu víry na internetu zde byl Ignác Mucha, Misie.cz a Křesťanství.cz zastupoval Josef Ptáček, za Českou biskupskou konferenci přijel správce cirkev.cz Tomáš Soukup a Arcibiskupství olomoucké a Hostýn.cz prezentoval Ivo Buráň. Na místě byl i šéfredaktor MusicmiXu a KAM Online Marek Moškoř a tiskový mluvčí Církve adventistů sedmého dne Bedřich Jetelina. ChristNet.eu , který setkání pořádal, zastupovali Robert Němec, Petr Handlar, Emil Vařeka, Jan Fical a Tomáš Skácel. Pozvání přijal i Pavel Bajer z Katolického týdeníku.

Po představení jednotlivých účastníků jsem zahájil sérii přednášek, z nichž některé najdete i na Magazínu ChristNet.eu. Ve své přednášce na téma Perspektivy vývoje křesťanského internetu v Česku jsem vytyčil čtyři determinanty vývoje (počítačová gramotnost, připojení na internet, počet křesťanů a vztah k internetu) a pokusil se odhadnout budoucí vývoj. Ten bude probíhat v okruzích boom, rychlá umrtnost, fúze a akvizice a "první je jediný".

Na mou přednášku navázal Bedřich Jetelina s tématem Evangelizace na internetu. Říkal, že je třeba vytvořit site, který by byl s křesťanským pozadím, ale nebyl by primárně o křesťanství. V Česku totiž podle něj neexistuje dosud site, který by působil prevevangelizačně. Hovořil i o evangelizaci v diskuzních skupinách a o tom, jak proniknout s preevangelizačními články do internetových ne-křesťanských periodik.

Na stejné téma hovořil i Emil Vařeka. Ten zdůraznil paralelu mezi světem byznysu  a evangelizací na internetu. Jako dochází v byznysu ke slučování firem, aby byly efektivnější, měli by se i na internetu spojit křesťané různého vyznání, aby zde byly v evangelizaci úspěšnější.

Ignác Mucha a Josef Práček prezentovali své zkušenosti s pastorací na internetu. Za dobu působení Linky důvěry například poslali několik tisíc e-mailu a dnes musí zaměstnávat desítky spolupracovníků, aby to všechno stihli.

Poslední přednášku měl Tomáš Soukup, který prezentoval Vývoj domény cirkev.cz. Zde jsou dvě možné varianty. Buďto se bude možné dohodnout s Ekumenickou radou církví a na cirkev.cz vznikne jakýsi portál pro všechny církve. Nebo nebude dohody dosaženo a cirkev.cz bude vstupem do mnoha sitů Katolické církve. Neutěšený stav této domény totiž trvá již přes rok. V současné době se navíc bude zřejmě poskytnut grant pro IT pro Katolickou církev v ČR od konference biskupů USA. Jeho výši odmítl Tomáš Soukup uvést.

V rámci přednášek a i po nich probíhaly plodné diskuze, kde se probíralo mnoho aspektů křesťanského internetu. Nicméně se hovořilo i o tom, že chybí dostatek peněz na pořádnou práci na křesťanském internetu. Řešil se i problém sjednocení domén jednotlivých katolických biskupství.