Václav Novák podal ve čtvrtek 12. října 2000 již druhé trestní oznámení na olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. "Mé nynější trestní oznámení je však nasměrováno k jiné, další pravděpodobně trestné činnosti olomouckého arcibiskupa, a sice k podání křivé výpovědi na Policii ČR, kterou učinil J. Graubner dne 13. 07. 2000, aby se tak vyjádřil k případu P. Merty a zejména k trestnímu oznámení na jeho osobu ze dne 13. 06. 2000, v němž jsem vyjádřil pochybnosti o správnosti, přípustnosti postupu a jednání arcibiskupa v případě P. Merty," uvedl Václav Novák v e-mailu, který zaslal redakci Magazínu ChristNet.eu.

"Arcibiskup Novákův krok odmítl komentovat," píší České Noviny, "poukázal pouze na to, že policie i žalobci už dříve zjistili, že v Mertově případě nejednal v rozporu se zákonem. "Bohužel musím konstatovat, že arcibiskup uvedl ve své výpovědi nepravdivé údaje. Státní zástupce zamítl z formálních důvodů moji stížnost proti odložení případu, a tak nemám jinou cestu, jak dokázat, že mám pravdu," řekl dnes Novák ČTK k podání oznámení."

"Závěry policistů však vyplývaly na základě nepravdivých výpovědi některých z těch, co byli v šetření mého trestního oznámení na J. Graubnera, vyslýcháni," uvádí Václav Novák. "Patrně proto také vyšetřovatele došli k závěrům, které neodpovídají skutečnosti a pro které případ odložili. Je mi velice líto, že ani jeden ze závěrů, který policie na základě svého šetření učinila, není pravdivý."

"Nemohu souhlasit s výpovědí i některých dalších zúčastněných svědků J. Graubnera, kdy tam jeden z nich pan V.T. vypovídá, že jsem se v telefonu někdy představoval jako sekretář arcibiskupa či jako sám arcibiskup a takto získával svědectví od poškozených," píše dále Václav Novák ve svém e-mailu. "To je nehorázná lež a já i zde čestně prohlašuji, že jsem takto nikdy nevystupoval a navíc jsem se s panem V.T. nikdy nesetkal, nikdy jsem s ním nejednal ani telefonicky ani žádným jiným způsobem. Ten kdo se s ním setkal, byl J. Graubner."

Magazínu ChristNet.eu nicméně dva na sobě zdá se nezávislé, avšak nepřímé zdroje potvrdily, že se Václav Novák opravdu představoval jako sekretář arcibiskupa, případně jako sám arcibiskup. "Jen tak si k nim (k chlapcům - pozn. red.) získal velice rychle přístup a během několika dní mu proto předložili svá svědectví proti pateru Mertovi," říká jeden z těchto zdrojů. Přeje si zůstat v anonymitě, protože je úzce spojen s celou kauzou.

Václav Novák na konci svého e-mailu odmítá nařčení, že vede kampaň proti arcibiskupu Graubnerovi.

Obviněný kněz František Merta je již od července ve vazební věznici a je obviněn z pěti trestných činů.

Václav Novák bude vysílán v přímém přenosu na Českém rozhlase Olomouc 23. 10. 2000 v 13.30.