Vysátí

Potratář vsune plastickou trubičku s ostrým okrajem na konci do rozšířené dělohy. Tato trubička je připojena na silnou vývěvu, podobnou vysavači, ale s 29krát silnějším účinkem. Vývěva roztrhá dítě na kousky a vysaje jej do nádoby. Děloha je tímto způsobem vyprázdněna.
 
 

Roztažení a kyretáž (Dilation and Curettage - D&C)

Po roztažení děložního hrdla se do dělohy vsunou lékařské kleště a dítě je po kusech vytrháváno. Poté potratář vsune do dělohy kyretu (ocelový nůž zakulaceného tvaru), aby vyškrábl z děložní stěny placentu a potvrdil, že je děloha prázdná. Krvácení je obvykle velmi silné.
 
 

Roztažení a vyprázdnění (Dilation and Evacuation - D&E)

Tato metoda se používá od 12. do 20. týdne. Dítě již je moc velké na to, aby prošlo děložním hrdlem. Proto musí být odstraněno nástroji a sací kyretáží. Je potřeba nástroje, který připomíná kleště na ohýbání drátu, protože kosti dítěte jsou v tomto stádiu tvrdé jako lebka. Potratář vsune nástroj do dělohy, chytne nohu nebo jinou část těla a kroutivými pohyby trhá části těla dítěte. Páteř musí být přelomena a lebka rozdrcena, aby mohly být z dělohy odstraněny. Části těla jsou poté znovu složeny a přepočítány, aby se zajistilo, že dítě bylo z dělohy odstraněno celé. Metoda D&E je preferována zastánci potratů,neboť na rozdíl od jiných metod používaných ve druhém trimestru je zde zajištěna smrt dítěte.
 
 

Otrava solí (Saline Injection)

Metoda je používána od 16. týdne, jakmile je nahromaděno dostatečné množství tekutin. Skrz matčino břicho je do plodového vaku dítěte zavedena dlouhá jehla. Trochu tekutiny je odstraněno a poté je vstříknut silný koncentrovaný solný roztok. Dítě tento roztok spolkne a "vdechne" a je jím pomalu otráveno. Roztok funguje také jako žíravina leptající pokožku. Dítě kope a silně sebou škube, zatímco doslova zaživa hoří. Obvykle trvá něco přes hodinu, než dítě zemře. Děloha se začne během 24 hodin stahovat jako při porodních bolestech. Stahy pokračují a matka porodí mrtvé nebo umírající dítě. Často se dítě narodí ještě živé a je ponecháno bez jakékoli pomoci. Ale přesto jich několik přežilo a později bylo adoptováno.
 
 

Protětí dělohy (hysterotomie)

Tato metoda je používána hlavně během posledních tří měsíců těhotenství. Děloha je chirurgicky otevřena v oblasti břišní stěny. Technické provedení je podobné porodu císařským řezem s tím rozdílem, že pupeční šňůra je přeříznuta, když je dítě v ještě děloze, čímž je přerušeno zásobování kyslíkem a dítě se udusí. Někdy je dítě vyjmuto ještě živé a v tom případě je ponecháno bez pomoci, dokud nenastane smrt nedostatkem péče.
 
 

Chemický potrat - prostaglandin

Tato forma potratu využívá chemikálie vyvinuté firmou Upjohn Pharmaceutical Co., které vyvolávají velmi silné děložní stahy, které vypuzují vyvíjející se dítě. Tyto kontrakce jsou mnohem silnější než normální přirozené porodní stahy, takže nenarozené dítě je jimi často zabito - v některých případech dojde dokonce k utržení hlavy. Jedna z komplikací potratáře provádějící potrat touto metodou je, že se dítě narodí živé. Vlastně dvě nejděsivější komplikace potratáře jsou mrtvá matka nebo živé dítě.
 
 

Chemický potrat - RU-486

RU-486 se používá, jestliže matka nedostane menstruaci. "Lék" zabraňuje, aby se čerstvě počaté dítě mohlo uhnízdit v děloze a přijímat základní hormonální výživu. Dítě, kterému již začalo tlouci srdce, je vysíleno, umírá a je vypuzeno. Děti, které použití tohoto přípravku přežijí, mají podobné deformace jako při užívání přípravku Thalidomide. Navíc může prostřednictvím RU-486 dojít k ovlivnění DNA matky, což následně způsobuje vznik rakoviny a zapříčiňuje vznik zárodečných defektů u budoucích počatých dětí.
 
 

Roztažení a vytržení (Dilation and Extraction - D&X - částečný porod/potrat)

Tato metoda zabíjí děti staré 20. týdnů (4 1/2 měsíce těhotenství) a více. Po třech dnech příprav potratář pomocí ultrazvuku zjistí polohu nohou a chodidel dítěte. Pomocí velkých kleští uchopí jednu nohu, silně zatáhne, aby přiměl dítě k tomu, aby se obrátilo nohama dolů. Dále táhne nohu děťátka skrze porodní cesty. Poté je dítě porozeno koncem pánevním za pomoci potratářových rukou - druhá noha, a pak tělo, ramena a ruce. Hlavička dítěte "obvykle" zůstane v děloze. Následuje poslední krok, "lebeční dekomprese plodu". Zavřenýma tupýma nůžkama potratář udělá díru do zátylku a vysaje mozkovou tkáň, což způsobí smrt dítěte. Až do tohoto okamžiku dítě žilo a vše vnímalo. Lebka klesne a mrtvé dítě je vyjmuto.
 
 
 
  • W. Colliton, MD; Dr. J. Willke, Dr. B. Nathanson
  • American Medical News, July 5, 1993 edition.
  • Couzinet et al., "Termination of Early Pregnancy By RU-486 (Milepristone), New Eng. J. of Med., vol. 315, no. 25, Dec. 18,1986.
  • Planned Parenthood of New York City, Inc., "Abortion, A Womans Guide, Pocketbook Press, 1973.
  • Planned Parenthood Federation of America, Inc. "Abortion: Questions and Answers, August 1994.
Autorka je viceprezidentka Hnutí pro život ČR.

Převzato s laskavým svolením ze situ Hnutí Pro život ČR. Více k této problematice včetně obrazového materiálu najdete na http://www.prolife.cz/index.phtml?cl=17.