Toto je tisková zpráva, která byla zaslaná do redakce Magazínu ChristNet.eu. Magazín ChristNet.eu neovlivňuje obsah tiskových zpráv a nijak do nich nezasahuje, není jejich autorem a není za ně zodpovědný. Tiskové zprávy mohou obsahovat nepřesnosti nebo nepravdy.

Čestně prohlašuji, že skutečnosti, které uvádím ve svém vyjádření na Diskuzích ChristNet.cz v tématu Kauza Graubner a pohlavní zneužívání v reakci na výzvu pana Slavíčka, jsou pravdivé a plně si za nimi stojím. Nemám důvod cokoli, jakkoli měnit. Trvám na tom, že skutečnosti tam uvedené jsou ve shodě s materiálem, který jsem rovněž poskytl děkanovi CMTF UP a rektorce UP a také se skutečností tak, jak byla.

Je mi líto, že ve svém Dementi se CMTF UP cítí být mými výhradami poškozená na cti - dobrém jménu. V žádném případě to nebyl záměr, úmysl! Musím se zastat i ČTK, která si myslím, vypracovala velmi vyváženou, objektivní zprávu o mém ukončení studia na CMTF UP. Materiály z nichž ČTK vycházela jsou tytéž, které jsou na Magazínu ChristNet.eu, ale především tytéž, které obdrželo vedení CMTF UP a Rektorát UP.

Dnešního dne - 26.10.2000 jsem telefonicky hovořil s panem Děkanem Ambrosem - rozhovor, který jsme spolu vedli, si dovolím - a to i přes naši oboustrannou časovou zaneprázdněnost, ohodnotit jako velmi vstřícný, možná i jako posun co do úrovně, tónu, obsahu v našich vztazích - rozhovorech, dopisech, kontaktech s panem děkanem Ambrosem, fakultou a vnímám to jako velmi pozitivní  a důležitý signál k tomu, abychom o těchto věcech začali  věcně, oboustranně, bez emocí a vzájemných výpadů jednat.

Přístupu pana děkana, kterého jsem při našem tel. hovoru byl dnes adresátem, si velmi vážím a přijímám jej s nadějí, že při našem dalším tel. hovoru, který jsme si dnes na neděli 29.10.2000 domluvili, onen významný, pozitivní signál nabude reálné podoby a vše se nakonec vyřeší  tak, jak se přísluší, jak je možno, jak to odpovídá skutečnosti. Chci panu děkanu Ambrosovi i touto cestou, za tento jeho přístup, "signál" a naději z toho vyplývající, poděkovat.

K Dementi jsem se vlastně již vyjádřil svým vystoupením v Magazínu ChristNet.eu a na Diskuzích ChristNet.eu a také ve svých dopisech adresovaných představeným CMTF UP a UP a ČTK.
 
Zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobra!