Je pátek 20. října 2000 a Kate Anderson odesílá na 49 e-mailových adres z pověření reverenda Jaroslava Ignáce Vokouna prohlášení, ve kterém se Ecclesia libera in Bohemia zástává Mezinárodního Reportu a staví se proti rozhodnutí kardinála Vlka prodávat Report v kostelích Pražské arcidiecéze. Do té doby neznámá organizace způsobuje v Katolické církvi poprask.

E-mail obdrželi všichni katoličtí biskupové, byl zaslán i na diecézní centra mládeže a na další instituce. O Ecclesia libera in Bohemia však nikdo nic nevěděl - a to ani konzervativní a tradicionalistické kruhy, na které se Magazín ChristNet.eu obrátil. Protože je Report konzervativní, byl zde předpoklad, že konzervativní kruhy v Katolické církvi by měly znát organizaci, která se Reportu zastává. Jak nám ale například sdělil Josef Hes z Českobudějovického biskupství, o organizaci nevěděl nic ani biskup Liška, který se zpravidla počítá mezi nejkonzervativnější biskupy.

"S Radou duchovních, představitelů a starších sester Ecclesiae liberae in Bohemia nemáme zatím  žádné kontakty, nic o nich nevíme a  ani nám své stanovisko mailem nezaslali," vyjádřil se předseda Una Voce Pavel Majerák. Michal Semín z téhož sdružení si cosi matně vybavuje. Právě Una Voce podobně jako Ecclesia libera in  Bohemia má výhrady k současnému stavu v Katolické církvi, staví se proti modernismu a přeje si slavení tradiční liturgie latinské liturgie.

O Ecclesia libera in Bohemia nevěděl zpočátku nic ani vydavatel Reportu David Rejl.

Dostáváme hlášku, že Jaroslav Vokoun vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Jak nám ale sděluje děkan Josef Dolista, jedná se jen o shodu jmen.

Nakonec se Magazínu ChristNet.eu podařilo spojit se s jedno z představitelek Ecclesia libera in Bohemia, sestrou SM Petra Monica Wagner E.L., D.B. Další možný kontakt se organizací by byl, jak jsme zjistili, jen přes P. O. Box (Ecclesia libera na sebe udává adresu Vokounovi, P. O. Box. 25, 431 13 Jirkov 3). Sestra Wagner nám zasílá materiály, ve kterých je i e-mail na organizaci: vokounsmission@atlas.cz. "Ecclesia libera in Bohemia je společenstvím věřících, které pokoncilové
katolické struktury označují jako sedisvakantní," říká sestra Wagner.

"Tzv. sedisvakantisté odmítají závěry II. vatikánského koncilu, ale jejich kritika současné římskokatolické církve je mnohem ostřejší. Zcela odmítají její legitimnost a hovoří o ní jako o falešné církvi - "lžicírkvi". Jestliže "lefebvriáni" uznávají, že pokoncilní papežové jsou pravými náměstky Kristovými, byť chybujícími a bloudícími, sedisvakantisté legitimitu těchto "lžipapežů" neuznávají a za posledního papeže považují Pia XII (+1959). Od té doby je prý papežský stolec neobsazený (sedes vacanta, odtud název hnutí)," píše se na stránce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Podle tohoto zdroje patří sedisvakantisté k tradicionalistického katolicismu a stojí mimo společenství s papežem.

"Jsme hluboce znepokojeni rozhodnutím car. Vlka publikovaným pod názvem "Zákaz šíření tiskoviny" v Arcidiecésním zpravodaji (č.7, září 2000, str.5),  v němž s odvoláním na kán. 823 §1 CIC zakazuje šíření MEZINÁRODNÍHO REPORTU...v kostelích, farnostech a oficiálních prostorách pokoncilní struktury katolické církve," píše se v prohlášení Ecclesia libera in Bohemia. V prohlášení se uvádí, že rozhodnutí kardinála Vlka nebylo dostatečně odůvodněno podle "kán. 823 §1 CIC, neboť nejsou konkretisovány žádné důvody v §1 uvedené, tedy ZACHOVÁNÍ NEPORUŠITELNOSTI VÍRY A MRAVů." Dále prohlášení poukazuje na to, že kardinál Vlk "ve svém rozhodnutí o zákazu zaměňuje publikování kritiky stavu na Katolické theologické fakultě UK v Praze.. za publikování "znevažování výchovy v arcibiskupském semináři"."

"MEZINÁRODNÍ REPORT lze považovat za měsíčník mimořádně vyvážený, usilující o nabídnutí širokého názorového spektra k předkládaným tématům a články v něm publikované napomáhají v zachování konservativních hodnot víry," stojí též v prohlášení. Dále též upozorňuje, že když kardinál Vlk hovoří o nabídnutí širokého spektra názorů a zároveň zasahuje proti Reporu, "nás vede k názoru, že všechna ta slova omluv a poučení se z chyb minulosti byla jen prázdnou přetvářkou, kterou nelze brát vážně." Celý text prohlášení si můžete přečíst ve zvláštním článku.

Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman nám sdělil, že kardinál Vlk text prohlášení zná. Stanovisko k němu ale zaujímat nebude.

Vydavetel Mezinárodního Reportu David Rejl na toto prohlášení reagoval slovy: "Když mlčí lidé, budou promlouvat i kameny." Na otázku, zda mu nevadí, že se jedná o sedisvakantisty, uvedl: "Vážím si každé upřímně míněné obhajoby pravdy." Tuto iniciativu však nehodlá nijak rozvíjet ani nechce s Ecclesia libera in Bohemia spolupracovat.

Magazín ChristNet.eu připravuje speciální článek o Ecclesia libera in Bohemia.

Una Voce ČR podala následnující den ke článku dovysvětlení