Dne 10. listopadu 2000 bude zahájen třetí běh třísemestrálního akreditovaného vzdělávání pedagogů v kurzu Etická výchova pro učitele. Cílem kurzu je vyškolit učitele MŠ, ZŠ, SŠ a studenty VŠ, kteří by vyučovali Etickou výchovu v rámci občanské a rodinné výchovy nebo jako povinně volitelný předmět, případně jako nepovinný předmět nebo kroužek.

Etická výchova podporuje prosociálnost, což je chování zaměřené na prospěch druhých osob bez aktuálního očekávání odměny. Pomáhá budovat harmonické vztahy v rodině, na pracovišti, ve škole i  mezi společenskými skupinami a národy. Výuka je prováděna zážitkovou metodou, kdy si pedagog osvojí pomocí praktických aktivit a technik psychosociálního výcviku žádoucí jednání a chování.

"Od kurzu si slibuji zlepšení mezilidských vztahů i vztahů každého z nás k nám samým," říká lektorka kurzu Ivana Pejchalová. Kurz pořádá Pedagogické centrum Obilný trh Brno a Školicí centrum – Centrum volného času (CVČ) Lány.

Program Etické výchovy zahrnuje verbální a neverbální komunikaci, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení druhých i sebe, kreativitu, vyjádření pozitivních i negativních citů, empatii, asertivitu, reálné a zobrazené vzory, spolupráce, pomoc, darování, dělení se a komplexní prosociálnost (nenásilí, solidarita, sociální kritika atd.).

S kurzem jsou již i praktické zkušenosti. "Na Slovensku je projekt součástí osnov II. stupně základních škol od roku 1993 a ohlasy jsou bez přehánění vynikající," vysvětluje pro Magazín ChristNet.eu Ivana Pejchalová, která pracuje také v Radiu Proglas. "Předmět je oblíben jak u učitelů, tak u žáků. Cítí se ve školním kolektivu příjemněji, vytvořily se kvalitní vztahy mezi spolužáky i vztah k učitelům, v rodinách, na pracovištích mezi pedagogy a i k ostatním lidem, se kterými se dennodenně stýkají."

"Projekt Etická výchova vyučujeme v kurzech," vysvětluje dále Ivana Pejchalová. "Zatím proběhly kurzy v roce 1993 roce v Rožnově pod Radhoštem, a od roku 1996 se konaly dva dvouleté v Brně. V prvním z roku 1998 bylo 25 absolventů  a v roce 2000 jich bylo 30.  V pátek 10. 11. 2000 opět začne už třetí akreditovaný kurz, který bude končit v červnu 2002. Podle zájmu je možné kurzy uskutečnit tam, kde se sejde minimálně 20 zájemců. Při menším počtu je třeba, aby jezdili do Brna."

Kurz je rozdělen do patnácti dvoudenních seminářů konaných od pátku od 10 do  19 hodin  a v sobotu od 8 do 17 hodin. Součástí je čtyřdenní výjezdní seminář v rekreačním středisku. Kurz je zakončen zkouškami a obhajobou závěrečné práce. Ubytování je možné v CVČ Lány a to v ceně 100 korun za stravu. Dopravu si hradí účastník sám. Cena semináře je 6 500 korun, kterou je možné uhradit dle domluvy ve splátkách.

Další informace podá Bohuslava Podolská na telefonu 05/ 47 24 09 37 nebo na 0606/ 549 076, která je také garantkou akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.