Zatajování darů a neoprávněné snižování daní, dohoda konkurenčních firem na stejných cenách a prokázaná zaujatost soudců jsou příklady, které vypočítává  Larry Burkett ve svém článku Vaše profesní etika v newsletteru Na penězích záleží (Money Matters Online). Burkett hovoří z praxe: byl viceprezidentem firmy vyrábějící elektroniku.

V současné době Burkett řídí společnost Christian Financial Concepts, Inc. (Křesťanské finanční koncepce). Christian Financial Concepts je nezisková firma, jejímž posláním je vyučovat na základě biblických principů zacházení s penězi.

"Možná nic neodráží pokles naší společnosti víc než naše etika - nebo její nedostatek," píše Burkett ve svém článku. "Není přeci normální, abychom četli o tom, jak největší společnosti podplácejí státní úředníky nebo o tom jak poskytují velké finanční prostředky firmám, které pak ovlivňují zástupce firem. Nicméně Přísloví 17,23 říká: "Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva."

Podle Burketta má však pro křesťany každý kompromis svou cenu, obzvláště kompromis k Božímu slovu. "Tou cenou je ztráta Božího pokoje. "Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku" (Přísloví 17, 23)."

Pokud křesťané někde sleví, otupí to jejich svědomí a uvede je to do mnohem nebezpečnějšího kompromisu, domnívá se Burkett. Varuje před tím, aby si křesťané "nevycpávali" své drahé výdaji půjčkami a neodůvodňovali si to tím, že to jednou splatí. To je způsobeno tím, že jejich vztah s Bohem byl poškozen na nejnižší úrovni a již nepatří Bohu, ale myslí si, že se o sebe mohou postarat sami. "Naštěstí Bůh obnoví svůj vztah  se svými dětmi, pokud uznají své hříchy a navrátí se na jeho cestu. "Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1 Jan 1,9).

"V naší společnosti lidé hledají vedení a neochvějný závazek k principům," uvádí dále Burkett. "Když to lidé nemohou najít, věří humanistickým tvrzením, že "hodnoty jsou ustavené společností". Výsledek této lži lze vidět v problémech jako je narkomanie, sexuální nemorálnosti a vysoký podíl rozvodů."

"Je zodpovědností všech křesťanů, aby byl neochvějní v jejich závazku k hodnotám představených v Božím slově. Tyto hodnoty zahrnují obchod stejně jako osobní život."

Burkett nakonec dává jasný výběr: "Křesťanští podnikatelé se musí rozhodnout, zda budou následovat Krista, nebo budou následovat Satan; není žádné střední cesty." Přiznává, že to není jednoduché, ale: "Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou" (Přísloví 11,18).