V Čechách a na Moravě jsme již mnohokráte narazili na události, souvisejícími s praktikami a činností satanistických kultů. Ja - Die Neue Kirchenzeitung popisují působení satanistických kultů u našich německy mluvících sousedů.

V posledních letech se na Komisi pro sekty a kulty stále častěji obracejí bezradní rodičové s otázkou, co dělat, když zjistí, že jejich dítě se přidalo k satanistickému kultu. K této komisi také doléhají stížnosti obětí řádění této zvláště nebezpečné sekty, jejíž členové se zasvětili zlu. "Měsíčně řešíme okolo deseti případů zhoubných aktivit satanistů," uvádí představitel Komise pro sekty a kulty diecéze Linz Andreas Girzikovsky. "Zde nejde jen o plundrování hřbitovů, společnost je ohrožována daleko závažnějšími případy." Připomíná minulý rok, kdy policie ve Finsku usvědčila čtyři mladé lidi ve věku od 16 do 21 let z rituální vraždy, při které svoji oběť umučili a poté pojedli její ostatky.

Ještě donedávna bylo Rakousko a část Německa výrazných projevům satanistických kultů ušetřeno. V minulém roce však velmi vzrostl počet zdevastovaných hřbitovů a svatostánků, zhanobených křížů a obětních kalichů. Před několika měsíci byl v Horním Rakousku přepaden kostel, kříže byly zhanobeny a posvátné knihy spáleny.

Členové satanistických kultů jsou ve velké míře mladí lidé. Proč tomu tak je? "Základem toho, že mladí lidé jsou fascinování satanismem, je jejich iluze, že díky spojení se zlem dostávají zvláštní energii a že jim satan pomůže k dosažení všech životních cílů" říká Girzikovsky.

V období puberty k tomu přistupuje u některých jedinců také vybíjení agresivity, osobní problémy a komplexy, které se snaží vyřešit agresí vůči svému okolí, jakousi pomstou a ničením, je prakticky jedno čeho. Myslí si, že takto budou něco znamenat. Po zabřednutí do tohoto kultu, však mladí tragicky rychle ztrácejí kontakt s realitou, přestanou se hlásit ke svým rodinám a přátelům, chodit do školy či do zaměstnání.

Druhou skupinou, tou početnější a dalo by se říci méně nebezpečnější, jsou ti, kteří nemohou nikterak jinak vyniknout a začnou používat satanistické symboly jako zvýraznění svého image. Ti se pak pohybují po ulicích v černém oblečení, s obráceným křížem na krku, s pentagramem na zádech, s různými dalšími doplňky, jako například řetězy a symboly, jako jsou různé lebky, nebo symbol 666 apod.