Pater Vojtěch Protivínský je mladým knězem. „Do druhého kola senátních voleb na Břeclavsku, kde působím, postoupila kandidátka KSČM. Považuji za nezbytně nutné vyzvat voliče v pěti farnostech, které administruji, aby šli volit a hlasovali proti komunistům,“ vysvětlil Magazínu ChristNet.eu své jednání.

Svou výzvu šíří po internetu a z vlastních peněz zaplatil tisk letáků, které distribuuje po farnostech, kde působí. „Břeclavsko se nesmí stát komunistickou baštou,“ říká. Volební souboj břeclavských kandidátů Marty Struškové z KSČM a Vladimíra Schovánka ze Čtyřkoalice je velmi vyrovnaný. Navíc panují obavy, že druhé kolo vyhraje právě Marta Strušková z KSČM.

Aby na věc neměl jen vlastní pohled, rozeslal text výzvy nejprve několika přátelům a teprve po jejich radách odnesl závěrečný text dnes ve středu okolo poledne do tiskárny.

Níže si můžete přečíst text výzvy:

Milí spoluobčané!

V doplňovacích senátních volbách v břeclavském volebním obvodu postoupila do druhého kola kromě kandidáta Čtyřkoalice také kandidátka KSČM. Její volební úspěch by mohl významně posílit vliv komunistů v Senátu a tím v celé naší společnosti.

Kdyby v těchto volbách proti sobě stáli kandidáti jakýchkoli jiných politických subjektů, či kandidáti nezávislí, nepovažoval bych za nutné se k tomu vyjadřovat. KSČM je však vážnou hrozbou pro demokracii, základní lidská práva a pro každého z nás. Proto nemohu mlčet.

Jako kněz jsem povinen nejen upozorňovat na případné zlo, ale také se proti jakémukoli zlu postavit. Proto Vás vyzývám:

Z A S T A V T E N Á S T U P K O M U N I S M U !

Jděte v neděli volit a hlasujte proti kandidátce KSČM!

Nevěřte komunistům, když nám namlouvají, že chtějí svobodu: Právě oni poslali miliony lidí do koncentračních táborů a na smrt jen pro jejich vlastní názor, odlišný od názoru ústředního výboru strany!

Nevěřte jim, když říkají, že chtějí pořádek, sociální jistoty a prosperitu. Totéž tvrdili před padesáti lety a jejich vláda způsobila, že jsme dodnes mezi zeměmi třetí kategorie! V naší zemi je jistě co zlepšovat a není toho málo. Komunisté nám však ještě nikdy nepomohli, nepomohou ani teď!

Nevolte je tím, že zůstanete doma a oni si pomohou hlasy vlastních straníků!

Mgr. V. Protivínský,
duchovní správce farností Rakvice, Zaječí, Milovice, Pavlov a Přítluky