Nová evangelizace bude do značné míry záležet na schopnosti Katolické církve prezentovat se v médiích. To byla slova arcibiskupa Johna P. Foleye. Arcibiskup šel do hloubky a nabídl nové nápady – včetně církevních videoher.

NEA 2000 byla ustanovena pod vedením dallaského biskupa Charlese Grahamma a slouží jako místo pro setkání různých skupin a pro výměnu iniciativ v duchu postsynodální exhortace Jana Pavla II. Církev v Americe. Letošní setkání v Dominikánské republice od 23. do 26. října mělo za cíl studovat a propagovat zkušenosti s evangelizací v oblasti komunikace. Setkání se zúčastnili kardinálové, biskupové, kněží, ale i laici, z nichž většina pracuje v médiích.

Arcibiskup Foley vypíchl nové způsoby, jak evangelizovat nové žíly globální vesnice. Sám je předsedou Pontifikální rady pro sociální komunikaci ve Vatikánu. Styl myšlení a nápadů však nezapře Američana.

„Obrovské prostory komunikace se střetávají s nedostatkem materiálu, který by měl vyplnit nezměrná virtuální území, která se otevřela díky novým technologiím, jako je například dostupnost stovek televizních programů,“ řekl Foley. „Je důležité prolomit tuto setrvačnost ticha, která jediná nás odděluje od občanů.“

Jak dále zdůraznil, vyplývá z toho, že církev potřebuje mít své vlastní vysoce kvalitní prostředky komunikace, aby „konkurovala, přinejmenším ve zpravodajství, komerčním médiím.“

Církev by také měla pracovat na tom, aby „získala více místa lepší kvality v masmédiích“. „Toho může být dosaženo nejen když je církev zprávou nebo zdrojem zpráv, ale také jestliže jedná jako odkaz pro pochopení reality.“

„Jinými slovy řečeno, církev může jednat jako agentura významu, která transformuje bombardování informací do opravdových vědomostí a moudrosti, které pomáhají (jedinci) plně žít.“

„Například,“ vyzdvihl, „pokud je církev schopna nabídnout redakční spolupráci, analýzu událostí nebo do hloubky jdoucí komentáře pro komerční média, bude to pro společnost velkým přínosem.“

Arcibiskup Foley vybídl shromážděné biskupy, pastorální pracovníky, ale i další, aby kultivovali „public relations (vztahy s veřejností především skrze média - pozn. red.) a přitahování pozornosti žurnalistů, zvláště pak těch, kteří dělají náboženské zprávy. Osobní a vstřícné jednání s těmito profesionály, stejně jako porozumění a ocenění jejich práce, může být mnohem efektivnější pro pronikání církevního poselství než jednoduché rozesílání zpráv neosobní cestou.“

Americký arcibiskup ale varoval před stylem myšlení „nejdůležitější je mít nejnovější technologie“.

„Samozřejmě, že se musíme snažit být moderní v know how,“ prohlásil. „Nicméně uznejme technologii její hodnotu a nedávejme jí větší hodnotu, než má.“

Arcibiskup dále uvedl, že „církev vyvíjí „kulturu užívání“ technických nástrojů bez toho, aby sobě dovolila nechat se jimi „očarovat“, ale užívá je dobře, když vybírá takové, které odpovídají jejím pastorálním potřebám“.

Avšak Foley také prohlásil, že velkou výzvou pro církev se musí stát zaměření na „užití nových jazyků multimédií technologické kultury“.

„Není pro nás dostatečné umístit církevní texty na internet, včetně mnoha jazykových mutací. Musíme je stále „překládat“ do jazyka obrázků, hudby a videoher. Strach z „redukce“ obsahu víry by mohl být na místě ve skupině s jinou historií. Ale nikoli v církvi, která se sama bohatě vyjadřuje po mnoho století, povzbuzujíce umělce všeho druhu, aby ukazovali mystérium „Bůh stvořil Člověka“ tisíci různými způsoby. Takové předpoklady nás povzbuzují, abychom postupovali kupředu na této cestě komunikování s našimi konkurenty.“

Arcibiskup Foley naléhal na účastníky NEA 2000, „aby formovali naše komunikátory lidsky a profesionálně.“

„Lidé – nedbající na společnost, která vkládá svou naději do věcí a peněz – jsou silou církve, která (společnost) nemá důvod dosvědčovat důstojnost každé lidské bytosti,“ řekl. „Proto nabídnutím osobního prostoru pro místo a oceněním, dají ze sebe více a s větší láskou na nekonečném poli prostředků sociální komunikace.“

(Zenit)