Význační představitelé politického, kulturního, vědeckého a náboženského života se sejdou v pondělí 27. listopadu 2000 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se zúčastnili semináře a setkání u příležitosti 1. výročí slavnostního vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte. Cílem akce je posunout kupředu právní ochranu počatých dětí, tedy zákaz potratů.
Deklarace konstatuje, že “každá počatá lidská bytost má právo na život” a “toto právo má být chráněno zákonem od okamžiku početí po přirozenou smrt”

Deklarace je  první nesmělý krůček.  Zdá se však, že kola na hladině veřejného mínění, vyvolaná touto akcí,  jen tak brzy nezmizí,” říká poslanec Jiří Karas (KDU-ČSL), který je zároveň předsedou Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, jedné z pořádajících organizací. Dále dodává: “Samozřejmě nelze zatím předvídat, nakolik je splnitelný i další cíl deklarace – navrácení úcty k životu na její místo v přirozeném žebříčku hodnot. Úspěch či prohru v tomto   debatním klání, které se začíná na různých úrovních a s užitím nejrůznějších argumentů i pseudoargumentů rozvíjet, bude možné posoudit třeba až za mnoho měsíců či let.”

Do dnešního dne podpořilo Deklaraci 22 poslanců a 8 senátorů. Jiří Karas na setkání přednese informace o chystané novele potratového zákona. Zároveň chce navrhnout vyhlásit 25. březen Dnem nenarozených dětí.

S Deklaraci práv počatého dítěte souhlasí i přední vědecké špičky. “Pro genetika, poctivého biologa a embryologa je počátkem života okamžik, kdy je vytvořen zárodek charakterizovaný lidským chromosomovým vzorcem a individuálním charakterem genetické výbavy - to se stane při oplození,” uvádí Doc. MUDr. Petra Hach, Csc., přednosta Ústavu pro histologii a embryologii I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Doc. Hach také vysvětluje, proč tento názor dělá problémy: “Pro právníky, filosofy a další je obtížné ztotožnit se s biologickým průkazem neměnnosti základních biologických charakteristik a složitě konstruují počátek života ve vztahu k podružnym projevům jeho existence. To samozřejmě nahrává těm, kdo považují lidský zárodek za vhodný objekt pro pokusy a případné "opravy" či "úpravy". Ti budou jistě podporovat takové snahy, které budou počátek "lidství" odsouvat co nejdále od oplození.”

Setkáním bude provázet viceprezidentka Hnutí Pro život ČR Zdeňka Rybová. Po úvodním slově poslance Jiřího Karase si přítomní vyslechnou přednášku Doc. Hacha Dostupné poznatky o počátku lidského života. Na něj naváže Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., ředitel Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR s přednáškou Etické aspekty klonování a problém zákona o asistované reprodukci. Tématu K politickým aspektům ochrany počatého života se bude věnovat Michal Semín, ředitel Občanského institutu. S hudebními vstupy vystoupí Jaroslav Novák, Jaroslav Pelikán a členové uměleckého sdružení Elgar.

Očekává se, že akce bude mít široký ohlas. Radim Uzel, ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, označil minulý rok vyhlášení Deklarace za “spiknutí proti reprodukčním právům”, organizovaným “pravděpodobně na mezinárodní úrovni”. Jeho propotratový kolega Petr Uhl, vládní zmocněnec pro lidská práva, se dal slyšet, že prosazování práva na život je “návratem do minulosti”. Oznámil, že on z titulu své vysoké  funkce žádnou iniciativu ve prospěch nenarozených vyvíjet nebude.

Podle ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) došlo v  České republice v minulém roce k 37 157 potratům. Potraty jsou zakázány například v evropském Polsku, Irsku či na Maltě.

Akci pořádá Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, Hnutí Pro život ČR a Občanský institut.