Ode dneška až do neděla probíhá v pražském Top Hotelu Praha (Košík) konference Občanská společnost a kultura míru. Informaci o tom přinesl list Vokouns Mission - Report, vydávaný Ecclesia libera in Bohemia. Konferenci by měla pořádat Mezináboženská a mezinárodní federace za světový mír, za kterou se moonistická sekta skrývá.

Na naše e-maily zatím neodpověděl ani výše uvedený hotel, ani newyorský sekretariát organizace. Tu založil zakladatel moonistické sekty Sun Myung Moon.

Oficiální název moonistické sekty je Církev sjednocení. "Jako Církev sjednocení (nebo pod jiným názvem jako Společenství Ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství) je často označováno celosvětové impérium Korejce SUN MYUNG MOONA, i když církev tvoří jen jeho malou část. Sami MOONOVI následovníci raději hovoří o Hnutí sjednocení. Tvoří ho množství organizací, formálně nezávislých a samostatných, ve skutečnosti však spjatých MOONOVOU silnou osobností. Mezi těmito organizacemi najdeme výrobní podniky (strojírenské, zbrojní, potravinářské i jiné továrny), vědecká, politická, podnikatelská i náboženská fóra, kulturní soubory nebo i média. Označení „církev“ pro toto různorodé společenství má přesto své oprávnění - hybnou silou všech těchto aktivit jsou lidé, kteří neochvějně věří, že zakladatel SUN MYUNG MOON je opravdový mesiáš," píše Zdeněk Vojtíšek ve své knize Netradiční náboženství.

Organizací, které spadají do Moonova impéria je opravdu velké množství. Site Církve sjednocení udává třicet osm organizací. Z toho jsou například dvě univerzity, jeden seminář pro duchovní, patery noviny, hotel v New Yorku, soustavu středních a základních škol nebo fotbalový tým. Stránky o unifikacionismu (jak se také moonistická teologie-filozofie označuje) udávají již 72 organizací.

Jednou z nejvýznamnějších Moonových organizací je právě Mezináboženská a mezinárodní federace za světový mír (Interreligious and International Federation for World Peace). Jejím jménem hovořil reverend Dr. Sun Myung Moon na konferenci Assembly 2000 v sídle OSN v New Yorku v srpnu letošního roku, kde se hovořilo o reformě OSN. Jeho projev přeložený do sloveštiny je možné nalézt na situ další z Moonových organizací, Federace rodin za světový mír, která má na Slovensku pobočku.  Mezináboženská a mezinárodní federace za světový mír pořádá nebo sponzoruje po celém světě množství konferencí, setkání a sympózií. Na ty se snaží sezvat významné představitele veřejného života. Cílem je pak zlepšit obraz sekty na veřejnosti.

Daří se jim to především v rozvojových zemí, kde se jejich pompézních akcí účastní řada politiků, ale i biskupů. U nás se těchto akcí zúčastnili ministři československých vlád Mikloško nebo Hromádka, v samotné Koreji pak Vladimir Mečiar. Za Estonsko se jedné akce zúčastnil i samotný estonský premiér. Účastníci těchto akcí pak většinou píší nadšené články do novin.

V České republice působí sekta především prostřednictvím Federace žen za mír ve světě, Federace rodin za mír ve světě, Akademie profesorů za světový mír či studentská organizace CARP. Jejími představiteli jsou u nás Juraj Lajda a Anton Uhnák. Vokouns Mission - Report udává, že adresa uvedená na pozvánkách na konferenci je sídlem české pobočky Církve sjednocení a dalších organizací moonistické sekty. Podle tohoto zdroje by se mělo víkendové konference zúčastnit 360 význačných osobností.

Dodatek z neděle 26. listopadu 2000 13:44:

Zástupce Federace rodin za světový mír  na Slovensku, Miroslav Rybár, Magazínu ChristNet.eu sdělil, že o konferenci nic bližšího neví. Slovenská pobočka Mezináboženské a mezinárodní federace za světový mír nás odkázala na na pražskou pobočku Mezináboženské a mezinárodní federace za světový mír.