Arcibiskup Otčenášek, biskup Laun, biskupka Šilerová, poslanci Karas a Tollner, senátor Šenkýř, Semín z Občanského institutu, Doc. MUDr. Petr Hach, Csc. a Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. - ti všichni hovořili včera na setkání u příležitosti 1. výročí slavnostního vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte v Parlamentě České republiky.

Celou akci zahájila viceprezidentka Hnutí Pro život Zdeňka Rybová. "Vize, kterou máme nyní před sebou, se může jevit jako utopická. Známe své často omezené možnosti, víme, jaký je stav morálního povědomí naší společnosti a tušíme vliv masmédií, které si již propotratoví lídři stačili koupit. Přesto tady všichni znovu svou přítomností a veškerou prací, kterou máme v duchu Deklarace za sebou, vyjadřujeme svá jasná stanoviska. Ta dokazují, že odhodlanost a statečnost nás všech,
kteří jsme u zrodu Deklarace stáli, vyrůstá z pevných kořenů," uvedla ve svém vizionářském projevu.

Slovo následně předala hradeckému arcibiskupu Otčenáškovi. "Právě ve věci, o které tu dnes budeme hovořit, se rozlezlo sobectví jako mor," zhodnotil morální pozadí problému. Podle Otčenáška budou jednou odsouzeny potraty tak, jako se dnes stydíme za zločiny komunismu. "Katolík by se měl zvlášť plamenně přičiňovat," povzbuzoval všechny k ochraně nenarozeného života. Sve vystoupení pak zakončil modlitbou Otče náš, k níž se připojili všichni přítomní.

Salcburský pomocný biskup Laun pak shrnul několik argumentů na ochranu počatých dětí z koncilních a pokocilních dokumentů. Poukázal pak na to, že svět sice uznává lidská práva, ale ztratil jejich odůvodnění. Ta vychází ze vztahu lidí k jejich Stvořiteli. To dává křesťanům důvod k naději.

Svůj pozdrav zaslal přítomným i předseda KDU-ČSL Jan Kasal. "Vážím si Vašeho úsilí za záchranu nenarozeného života," píše ve svém pozdravu. Při ochraně nenarozeného života je třeba, jak píše, se zaměřit především na výchovu mládeže.

Poslanec Jiří Karas z KDU-ČSL upozornil na "zbahnilé ticho kolem holocaustu nenarozených". Jak sdělil všem přítomným, Deklaraci práv počatého dítěte dosud podepsalo 55 organizací, 37 politiků, 34 lékařů a 44 duchovních osob. Podle názoru ministra Bohumilem Fišera, jak tvrdil Karas, je prý dokonce nutné "setrvat na klasickém stanovisku, že lidský zárodek v těle mateřském je součástí těla matčina". "Z jakého klasika pan doktor mediciny asi čerpal – z Josefa Stalina, Adolfa Hitlera?" ptal se Karas. Protestoval i proti tomu, že ty, kteří podepsali Deklaraci, označil Radim Uzel za "katolické tmáře a lháře".

Karas připoměl, že dosud se nesouhlas s potraty vyjadřoval jen peticemi. To ale nemusí trvat věčně. "Nemusí být daleko čas, kdy tito lidé vyjádří svůj názor i jiným způsobem," prohlásil ve svém vystoupení. Karas je i pro přímé akce, včetně masových. Dále navrhuje zvýšení porodného a novelu zákona o potratu. Ministr Špidla měl v této věci přislíbil posoudit Karasův návrh na dvojnásobné zvýšení uvažované částky, to znamená zvýšení porodného ne o 1 600, ale o 3 200 korun. Podle této novely by se zkrátilí limitu pro potrat z dnešních 12 na 10 týdnů, k potratu by byl třeba i souhlas otce dosud nenarozeného dítěte a v případě nezletilých i souhlas rodičů.

Následující řečníci přešli k ochraně nenarozeného života z vědeckého hlediska. Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., přednosta Ústavu pro histologii a embryologii I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy podrobně vysvětlil vznik lidského života. V okamžiku početí, jak vysvětlil, dochází ke spojení dvou pohlavních buněk a ke vzniku charakteristické individuální informace. Již v okamžiku početí je tedy podle Doc. Hacha možné říci, jaké bude mít člověk dispozice, a proto také musí být za lidskou bytost považován.

Jeho kolega, Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., ředitel Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, na něj navázal přednáškou o klonování a využívání embryí ke klonování. Ve svém příspěvku řekl, že k léčení Parkinsonovi nemoci, navíc velmi často neúspěšné, je třeba potracení šesti embryí. Nicméně otázka klonování podle něj  není eticky jednoznačná a přimlouvá se za zákon o embryích.

Michal Semín, ředitel Občanského institutu, se věnoval politickým a filozofickým otázkám potratu. . Do zákonů týkajících se potratů by měly být přijaty minimálně klauzule o svědomí. Vyprofiloval model ideálního politika bojujícího proti potratům a přitom odmítl tvrzení poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL), že politik může nesouhlasit s potraty, ale nemá právo nutit ostatní k zákazu potratů. Takovýto postoj nazval politickou i osobní schizofrenií. Ideální politik má podle něj prosazovat "zákonný zákaz potratů ve všech jeho formách".

V diskuzi po sérii přednášek jako první vystoupila biskupka Československé církve husitské Jana Šilerová: "Pánové, kdo dnes dá na vaši vědu?" uvedla ve svém emotivním vystoupení.

Senátor Jiří Šenkýř (KDU-ČSL) uvedl, že pro politiky je tato otázka ještě obtížnější: "Věřím, že se někam posuneme, ale bude to těžké."

Jeho stranický kolega Pavel Tollner vyzval k většímu zapojení církví do této problematiky: "Dáváme velký prostor - a to myslím především církvím - k tomu, aby o tom něco řekli." O modelu ideálního politika podle Michala Semína poznamenal, že takoví lidé tady nejsou.

Další účastníci navrhoval pochod Prahou a uspořádání sportovní akce, kterou by připravila tělovýchovná organizace Orel.

Tématu se budeme věnovat i v zítřejším vydání Magazínu ChristNet.eu.