Jaký postoj zaujímá k potratům Československá církev husitská? Kolik procent lékařů zastává názor, že člověk vzniká již při početí? A proč poslanec Jiří Karas tak vášnivě bojuje proti potratům? To byly otázky, na které se Magazín ChristNet.eu pokoušel nalézt odpovědi.

"Mezi církvemi není podstatný problém. Nezabiješ platí pro všechny," řekla Magazínu ChristNet.eu biskupka Československé církve husitské Jana Šilerová. Hlavní problém vidí ale v tom, že svět je zbaven posvátna a že všechno souvisí s Bohem. Pokud by podle ní lidé pochopili svou přesažnost k Bohu, odmítali by potraty mnohem víc.

Biskupka Šilerová se však přimlouvá za to, aby nebyly odsuzovány všechny ženy, které si nechají provést potrat. "Obzvláště ty, které jsou třeba zmatené nebo podlehly nějakému tlaku. Říkám NE hříchu, ale k těmto ženám bychom měli být tak milosrdní, jako je milosrdný Bůh."

Na otázku, kolik procent lékařů a biologů zastává názor, že člověk vzniká již při početí, nám Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., přednosta Ústavu pro histologii a embryologii I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nedokázal dát přesnou odpověď. "Je to názor, se kterým se člověk příliš nechlubí na veřejnosti. Podobně za komunismu byste řekli, že je v Praze maximálně deset věřících lékařů. Když jsme ale před několika lety jeli na mezinárodní kongres katolických lékařů, přihlásilo se přes dvěstě padesát účastníků."

Jak ale Hach dále uvedl, je fakt, že v okamžiku početí vzniká jedinečná genetická informace, podle které se formuje celý člověk. Nicméně vědci nemají na věc jednotný názor. Dokonce jeden z ojevitelů DNA, James Dewey Watson, se vymezil spíše negativně.

Poslanec Jiří Karas (KDU-ČSL) z Třebíče je znám svým zaníceným odhodláním bojovat za práva nenarozených dětí. Někdy je však v tomto boji na politickém kolbišti dosti osamocen. Zdá se však, že mu role vlka-samotáře příliš nevadí. "Moje motivace je poměrně jednoduchá," sdělil Magazínu ChristNet.eu. "Bránit a chránit lidský život a vrátit mu hodnotu, která mu náleží."

Sám má přitom syna a dceru. Před nedávnem mu umřela manželka.