Proti záměru francouzské vlády legalisovat výzkum na lidských embryích se tvrdě postavil pařížský arcibiskup kardinál Jean-Marie Lustiger. "Použití zmrazených zárodků pro výzkumy znamená přistoupit na další utilitární provinění vůči principu obezřelosti a smrtelně se prohřešit vůči úctě, jež náleží tomu, co má na této zemi absolutní hodnotu, totiž lidské bytosti," řekl Lustiger pro pařížský Le Monde .

Pádná slova metropolity následovala po úterním prohlášení premiéra Lionela Jospina, že kabinet chystá právní normy pro umožnění výzkumu s použitím lidským embryí s cílem napravovat vrozené genetické poruchy a bojovat s nemocemi. Poradnímu výboru pro ethiku Jospin podle agentury Reuters sdělil, že mezi povolené postupy má patřit odebírání kmenových buněk - vzorových buněk, z nichž se může vyvinout na 200 typů buněk lidského těla - z embryí a jejich přenášení na pacienty stižené nevyléčitelnými chorobami jako je Alzenhaimerova nemoc či cukrovka.

Lustiger vyzval politiky k zodpovědnému chování a dodal: "Kdo bude chránit lidské bytosti před násilím a běsněním politiků, když demokracie resignuje? Pokud politici u moci toto porušení lidské důstojnosti připustí, nebudou mít už důvod zakazovat výrobu lidských embryí pro účely výzkumu. A kdo jim takovou moc nad životem a smrtí druhých lidí dal?"

Návrh zákona je připravován tak, aby byl parlamentu předložen v druhém čtvrtletí příštího roku a novelizoval platný předpis z roku 1994, který všechny druhy výzkumu s použitím lidských embryí zakazuje. Vládní návrh by měl výslovně zakázat klonování s zaměřené na vytvoření shodné kopie lidské osoby. Zamýšlí ovšem dovolit dva druhy lékařského výzkumu s použitím embryí. Prvním je vylepšení metod oplodnění in vitro s cílem zabránit vzniku více zárodků. Druhým pak je kultivace buněk pro zlepšení terapie nyní neléčitelných nemocí. Jospin se vyslovil, že doufá, že pro výzkum budou použita zmrazená embrya odmítnutá jejich rodiči. Zákon podle něj striktními ustanoveními bude bránit využití výzkumu embryí pro eugenické účely.

Premiérova slova Lustigera nijak neuklidnila. "Mluví se o rizicích eugeniky. Jaká rizika se tím míní? To co se plánuje, je eugenika." Kardinál rovněž varoval, že vědeckému výzkumu nelze plně důvěřovat, pokud se spojuje s podporou finančních skupin. "Peníze a výzkum jsou prostředky, nikoli modly, jimž by měly být předkládány lidské oběti," shrnul pařížský arcibiskup.

(ZENIT )