Následující otázka byla prý skutečně položena v zimním zkouškovém období při zkoušce z chemie na Washingtonské univerzitě:

"Je peklo exotermické (vydává teplo) nebo endotermické (pohlcuje teplo)? Svou odpověď podložte důkazem."

Většina studentů sestavila důkaz svých domněnek s pomocí Boylova zákona nebo nějaké jeho obměny (při rozpínání se plyn ochlazuje, při stlačování se zahřívá).

Jeden student však uvedl následující důkaz:

Za prvé, potřebujeme vědět, jak se hmota pekla mění v průběhu času. Proto potřebujeme znát rychlost, kterou do pekla duše vstupují, a rychlost, kterou z pekla duše vystupují.

Myslím, že můžeme s jistotou předpokládat, že jakmile se duše dostane do pekla, už z něj neodchází. Z toho vyplývá, že nevystupují žádné duše.

Pokud se týká počtu duší, které vstupují do pekla, musíme se podívat na různá náboženství, která na světě dnes existují. Některá z těchto náboženství tvrdí, že pokud nejste členem jejich církve, přijdete do pekla. Protože je více než jedno takové náboženství a protože lidé nevyznávají více než jedno náboženství, můžeme odvodit, že všichni lidé a všechny duše přijdou do pekla.

Při současné porodnosti a úmrtnosti můžeme očekávat, že počet duší přicházejících do pekla vzrůstá podle exponenciální křivky.

Nyní se podívejme na rychlost změny objemu pekla, protože Boylův zákon stanoví, že pokud mají teplota a tlak v pekle zůstat konstantní, objem pekla musí při přírůstku duší vzrůstat.

To dává dvě možnosti:

  1. Jestliže se peklo rozpíná rychlostí menší než je rychlost, kterou sem vstupují duše, potom bude teplota a tlak v pekle vzrůstat přes všechny meze.
  2. Samozřejmě jestliže se peklo rozpíná rychlostí větší, než je rychlost přírůstku duší, potom bude teplota a tlak v pekle klesat, dokud peklo nezmrzne.
Takže která možnost je pravdivá?

Jestliže přijmeme postulát, který mi během mého prvního ročníku na univerzitě sdělila slečna Theresa Banyanová: "S tebou se vyspím, až bude v pekle chladná noc", a vezmeme v úvahu fakt, že se mi s ní stále nepodařilo navázat sexuální poměr, potom možnost (2) nemůže být pravdivá a tudíž jsem si jist, že peklo je exotermické.

Jediný tento student dostal ze zkoušky jedničku.