"Půlnoční", tedy mše o půlnoci na Štědrý den, bývá v posledních letech často využívána jako příležitost k evangelizaci. Magazín ChristNet.eu se zeptal jednoho kněze a jednoho jáhna, jak se dá půlnoční využít k evangelizaci.

Podle P. Vojtěcha Protivínského, který slouží ve farnosti Rakvice na Břeclavsku, se dá půlnoční mše použít k evangelizaci zcela určitě. Na druhou stranu nechystá on sám žádnou "síť" na lidi, do které by někoho naháněl. "Během půlnoční bych chtěl osvětlit dějiny spásy a význam přítomnosti Boží na zemi od okamžiku jeho narození a smrt na kříží."

Půlnoční by se měla k evangelizaci využít i podle jáhna Josefa Ptáčka, který spravuje farnost Řevnice v Pražské arcidiecézi a site Misie.cz. "Záleží ale na tom, kdo mši nebo bohoslužbu slouží a kde." V Čechách by doporučoval bohoslužbu slova s evangelizačním obsahem. Na Moravě může být podle něj situace trochu odlišná.

Sám hodlá bohoslužbu slova, kterou bude mít od 22 hodin, pojmout evangelizačně. Zahrnovat bude čtení z bible a promluvu. Celé setkání by podle něj mělo být spíše neformální, aby neodradilo nevěřící svou neosobností.