Boj o Českou televizi (ČT) se rozhořel i na duchovní úrovni. Ivan Štampach reagoval jako první, do hry se vzápětí vložil i Tomáš Halík, následován Alešem Opatrným. K situaci se začali vyjadřovat katoličtí i protestantští kněží, do vzbouřeneckých Událostí promluvil i kardinál Vlk.

Jako první na celou kauzu reagoval Ivan Štampach. Již 26. prosince veřejně podpořil pracovníky zpravodajství ČT "v jejich zápase o zachování ČT jako veřejně právního, stranicky neutrálního média".  Následující den se zúčastnil i demonstrace na Kavčích Horách, kde Magazín ChristNet.eu zaznamenal i přítomnost spolupracovníka Radia Proglas Františka Schildbergera.

29. prosince se pak Štampach obrátil na lidi, na které má kontakt, s výzvou: Nepodporujte finančně HODO-BOBO-VIZI. Odhlaste koncesionářské poplatky. Pokud to uděláme všichni, kdo podporujeme svobodu slova a nezávislost veřejněpravní stanice, zmanipulována televize se položí. Koncesionářské poplatky pokrývají 2/3 jejího rozpočtu. Pokud se situace vrátí k normálu, je možno se znovu přihlásit."

Tím rozpoutal na internetu dosti prudkou diskuzi. P. Tomáš Halík v ní na Silvestra vyslovil názor, že "idea, aby lidé věřili spíše vlastnímu rozumu, srdci a svědomí než médiím, je určitě ušlechtilá a málokdo by s ní nesouhlasil. Ale musíme zůstat realisty - role médií v soudobé společnosti je a bude ohromná a nezastupitelná. Abych si podle svého rozumu udělal názor na nějaký politický problém, potřebuji ovšem kvalitní informace z nezávislého a solidního zdroje. Proto vůbec není lhostejné, zda v čele veřejnoprávní TV bude stát někdo jako Mathé nebo někdo jako Železný. Pozor, aby se naše krásné mravné myšlenky a rady z kazatelen neproměnily v nedomyšlené idealistické fráze!" Zároveň však nesouhlasil se Štampachovým nápadem neplatit poplatky. Podle Halíka by to znamenalo nežádoucí otevření cesty k privatizaci veřejnoprávní televize. "Upozorňuji, že sami "vzbouřenci" varovali před odhlašováním poplatků," dodal.

Diskuze se včera večer přesunula na Pandoru a jmenuje se ct.

"Opravdu jsem přesvědčen, že jde o věc demokracie. Ale, už to, že jim nezbývá než fyzické násilí, ukazuje, že jsou na konci sil," prohlásil  Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Náchodě na chatu na iDnes. "Stále připomínám, že podle zákona se stal kancléřem Adolf Hitler a komunisti začali veslovat v roce 1948. Zákon sám postřebuje mravné vykladače. Všechno může být podle zákona použito proti smyslu zákona. Je to logické? Nejsem spokojen s úrovní zpráv připravovaných paní Bobošíkovou. To, co nám předvedli bylo, normalizační žvástání. Paní Makrlíková nemá o záležitostech církevních ani ponětí, není schopna uvést šot, brněnští redaktoři nebyli schopni okomentovat řádně svůj příspěvek z katedrály... No nechutné."

K záležitosti v ČT se vyslovil v Událostech "vzbouřenců" (možno nalézt na www.ct1.cz) 27. prosince i kardinál Vlk: "Církev žádá a chce, aby byl zachován charakter televize, která slouží celé veřejnosti."

Česká biskupská konference vydala ten samý den následující prohlášení: "Biskupové a odpovědní představitelé katolické církve situaci v České televizi (ČT) pozorně sledují. Za zásadní považují zachování veřejnoprávního charakteru ČT. Situace v ČT je dnes na všech stranách emotivně vypjatá, značně zpolitizovaná a promítá se do ní příliš mnoho zájmů různých politických stran i zájmových skupin, což svědčí o pokleslém stavu naší politické kultury. Do přímého řešení krizové situace katolická církev jako instituce vstupovat nehodlá.

Církev je součástí občanské společnosti, které má veřejnoprávní televize objektivně a nestranně sloužit. Musíme s politováním konstatovat, že se v posledních dnech objektivnost a dobrá úroveň zpravodajství rozpadla a jeho serióznost se vytratila. Lze si jen přát, aby se všem zúčastněným stranám brzy podařilo k prospěchu koncesionářů i celé společnosti tuto neutěšenou a kritickou situaci spravedlivě a zdárně vyřešit."

Kazatel Milan M. Horák vidí příčinu problému  v tom, že lidé slepě věří tomu, co vidí v televizi. Boj o televizi je podle něj tak významný jen proto, že se drtivá
většina obyvatel této země nechává televizi zcela ovládat. "Já sám už s sebou delší dobu nosím předsevzetí, aby z lidí, kteří přijdou na má kázání, přednášky či semináře, co nejvíce začalo samostatné myslet; aby co nejvíce přestalo být závislých na zvenčí podávaných názorech, konvencích, dogmatech; aby co nejvíce věřilo víc vlastním očím a vlastnímu rozumu a srdci, než barevným obrázkům a líbivým řečem (včetně mých vlastních řeči)," říká Horák. Zároveň dodává přirovnání: "    Sodomě by bývalo stačilo 10 spravedlivých, aby byla bývalá zachována. Kolik potřebuje Česká republika samostatné myslících?

K podepsání petice veřejně vyzýval i katolický kněz Vojtěch Protivínský.

P. Aleš Opatrný ve svém článku na Víra.cz napsal: "Etika v době komunistické éry prakticky neexistovala. A etika ve svobodné společnosti, ve které byla v mnohém přetržena dějinná, kulturní a náboženská kontinuita nemá mnohdy žádný základ a východisko. Také proto se jí teď mnozí snaží nahradit pouhou legálností. A tak jsme jak v ekonomice, tak v politice svědky postupů, které jsou zřetelně neetické, ale legální (právo jim nezabrání). Mnozí je potom obhajují, ti, kdo je používají, nechápou, že jsou tak diskvalifikováni a proto setrvávají na svých místech a mnohý občan si vychutnává svou trpkou bezmocnost v demokratické a svobodné společnosti."

Vyjádřete se k situaci v České televizi na Diskuzích ChristNet.eu!