P. Tomáš Halík strávil se stávkujícími redaktory České televize celou jednu noc. Nejprve nebyl do budovy ČT málem vpuštěn,  nakonec tam ale mohl sloužit mši a zpovídat. Magazínu ChristNet.eu podrobně vysvětlil důvody, které ho k tomu vedly.

O tom, že má jít Tomáš Halík do ČT, informoval Magazín ChristNet.eu zdroj z KDU-ČSL již na Silvestra. Ten měl přijít na pozvání samotných redaktorů ČT. Tomáš Halík dorazil do ČT 1. ledna. Jiří Hodač, generální ředitel ČT, jej do zpravodajského velína, kde jsou redaktoři, nechtěl vpustit. "Já jsem panu Hodačovi řekl, že tady mám několik svých věřících, a protože vím, že řada lidí chodí do mého kostela, že ho žádám z humanitárních důvodů, abych jim směl sloužit jako kněz," řekl Halík ČTK. Hodač mu údajně odvětil, že věřící mohou ze knězem přijít na chodbu.

Po hodinovém čekání byl po Hodačově odchodu nakonec do velína vpuštěn. Vstup do takzvaného newsroomu je od silvestrovského odpoledne blokován bezpečnostní službou, kterou Hodač najal. Lidé, kteří z místnosti odejdou, se tak již nemohou vrátit zpět. "Vedení České televize nemá, jak sami nejlépe víte, kontrolu nad touto budovou a má oprávněné důvody, že se zde zdržují i neoprávněné osoby," řekla přítomným ve velíně Hodačova právnička, uvádí ČTK.

Tomáš Halík ozřejmil Magazínu ChristNet.eu důvody, které ho k tomuto kroku vedly:

  • "Pokládám za svou lidskou, občanskou a kněžskou povinnost být s lidmi v mezních situacích, zvláště pokud se do této situace dostali proto, že následují hlas svého svědomí a brání zásadní hodnoty svobodné spolecnosti.
  • Když ve společnosti jde o zásadní věci, nechci být mezi těmi, kdo se krčí ve svých sekretariátech, ale po důkladném rozmyslení a modlitbě "jdu do věci". Chci mít zkušenost s první ruky a přímým kontaktem se snažit podpořit dobro a zabránit zlu (naposled, když při zářijových demonstracích vyzval I. Langer nezodpovědné policisty, aby byli mnohem tvrdší, strávil jsem noc na ulicích a mluvil se stovkami policistu a poděkoval jim, že se nedali vyprovokovat k použití násilí). K tomuto postoji se cítím vázán památkou mého ucitele J. Zveřiny, který byl vždy v první linii zápasu; mnozí katolíci ho proto pomlouvali, včetně těch, kteří se jím nyní chlubí.
  • Mezi "vzbouřenci" je řada věřících, někteří také moji farníci; dobrý pastýř neopoustí své ovce, když se přiblíží vlk.
  • Chtěl jsem jim vysvětlit a dát i veřejně najevo, že ti, kteří se odvolávají jen na literu zákona, myslí v tradici farizeů - ti viděli v Ježísovi, který vskutku dával přednost duchu pred literou, totálního přestupníka; že existuje rozdíl mezi legalitou a legitimitou; že katolická morálka (napr. v kapitole o epikii ) zná situace, kdy člověk musí z důvodu svědomí odporovat zákonu a vrchnosti, pokud je ve hře "bonum commune" a zásadní hodnoty, k nimž patří svoboda médií.
  • Chtěl jsem ukázat, ze slova listu Pokoj a dobro o svobodě médií alespoň někdo v církvích bere vážně.
  • Chtěl jsem milionům lidí, kteří podporují současný zápas proti snaze oposmlouvy ovládnout veřejný prostor, ukázat, že mezi křestany jsou lidé (i) jiného ražení než rádio Proglas, které k pohoršení mnoha věřících i nevěřících podporuje normalizátory Hodače a Bobošíkovou, a než preláti, kteří oportunisticky neříkají nic a čekají, jak to dopadne.
  • Chtěl jsem protestovat proti nelidskému chování paní Bobošíkové a Hodače, kteří vězní jednu stranu sporu (a nedovolují lidem jít ani na WC), když navíc ještě ani parlament, ani soud nerozhodl, která strana sporu je v právu.
  • Chtěl jsem vyjádřit solidaritu "vzbouřencům", že prostě pilně a klidně pokračují ve své prác,i a povzbudit je, aby nepropadli duchu pomsty atd. atd.
  • Také proto, že jsa knězem Kristovým, nechci být srab. V poslední dobe jsem dostal řadu výhružných a vydírajících dopisů, které mi slibují diskreditaci, budu-li se angažovat proti ODS. Zveřina by také necouvl."

 Vyjádřete se k situaci v České televizi na Diskuzích ChristNet.eu!