1. Tomáše Halíka znám a ctím jako kolegu i jako člověka, vím, že je mu vlastní pohybovat se tam, kde se děje nějaká nepravost. Kdyby mi někdo zavolal, že lidé v obtížné situaci rádi uvidí kněze, také bych všeho nechal a šel tam.

Zlobím se s ním, když se zlobí na "preláty, kteří mlčí" a nezlobím se, když se zlobí na Proglas, který sice nemlčí, ale vyjadřuje se jinak. Předpokládám, že Proglas neposlouchá a že neslyšel ani některé ze zpravodajských vstupů, ani stanovisko vedení Proglasu.

2. Takže: Radio Proglas jednak přebírá zpravodajství BBC (cca 8x denně), včetně jejich půlhodiny Dobré ráno s BBC a čtvrthodiny Svět o jedné (do kterých samozřejmě nezasahuje), jednak přináší vlastní čtvrthodinový zpravodajský souhrn Zrcadlo dne (v 19:00).

Pravidelně (od pondělí do pátku kolem 6:30) čteme z komentářů českých deníků (Lidových novin, MF Dnes, Práva, Zemských novin a Slova, Hospodářských novin). Kromě toho zpravodajové aktuálně vstupují do vysílání, kdykoli je potřeba. Práce zpravodajské redakce (včetně regionálních studií - v tomto případě zejména pražského) je podle mého názoru ředitele na profesionální úrovni, podložená poctivou prací, telefonáty, e-maily, studováním všech dostupných pramenů, doplněná autentickými výpověďmi.

Například v posledních 96 hodinách posluchači Proglasu mohli slyšet, co řekli Mir. Mareš, Muchka, Havel, Falbr, Dostál, Klaus, Zeman, Kuhnl, Kasal, Halík, na dotazy Radia Proglas pro vysílání odpovídali např. vzbouření redaktoři z newsroomu (velína) ČT - jmenovitě Michal Kubal, Patrik Kaizr, Filip Černý, producent Václav Marhoul (jako jeden z iniciátorů demonstrace ČT - věc veřejná na Václavském náměstí 3. ledna), z umělců např. Jiří Pavlica, mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová, předseda US Karel Kuhnl, člen "velké" mediální rady František Schildberger ad.

Včera ve středu v 17.30 Proglas aktuálně zařadil diskusní pořad k situaci v ČT s publicisty Antonínem Přidalem a Jiřím Moravským Brabcem, členem RRTV ČR Františkem Schildbergrem a redaktorem zpravodajství ČT Brno Romanem Ondrůjem.

3. Ve sporu o Českou televizi nejsou dva partneři. Je jich přinejmenším devět. Je to komplikované. Některých mi není líto. Ale:

Je mi líto opravdu statečných! zpravodajů, kterým hrozí, že nový ředitel pro jistotu některým nenápadně neprodlouží úvazky (co kdyby se jim zase někdy něco nelíbilo),

Před tolik abstraktním tématem, jako je svoboda médií, potažmo existence demokracie, je pravděpodobně mnoho manželek, které dají konkrétní přednost vidět svého muže i jinak než v televizi a mnoho dětí, které by své mámy raději měly doma.

Je mi líto, že zpravodajské strany svojí podujatostí prakticky zrušily veřejnoprávnost televize.

Je mi líto, že se rozdávají okamžitá zrušení pracovního poměru, která se budou těžko brát zpět.

Je mi líto řádně zvoleného (opravdu!) ředitele a lidí kolem něj, kteří jsou také ve velmi těžké životní situaci.

Je mi líto lidí, kteří v posledních volbách volili ODS nebo ČSSD a tím (kdo by to tušil) umožnili nepřirozeně zakonzervovat politickou scénu. Ta pak rodí nepřirozené situace.

Je mi líto, že se Čtyřkoalice nezřekne možnosti přihřát si polévku a potrápit koaličně opoziční strany za to, že takovou jíšku předsmažily.

Je mi líto, že tisíce lidí ztrácí čas zkoumáním situace, konzultacemi, vytvářením takovýchto komentářů, zatímco jiné celospolečenské problémy leží ladem.

Nejvíc je mi líto diváka, který nevychází z údivu, který rozumí jen něčemu a který to platí. Navíc nemá kvalitní zprávy a tak sleduje spíše soukromé televize.

4. Nyní k cíli stávky:

Předpokládejme, že generální ředitel firmy "Nás všech" situaci definitivně nezvládne a bude odvolán. Rada ČT bude odvolána. Rebelové se poctivě vrátí ke své práci, poslušní ještě starou Radou určenému provizornímu řediteli. Parlament nejprve urychleně schválí nový zákon (bude lepší?), aby již podle něho vybral opravdu politicky nezávislé odborníky (existují v malé, centralizované zemi takoví?) pro novou Radu ČT.

Ta se naučí mechanismy odolávání politickému tlaku a osvojí si způsob práce, aby pak středně rychle (ani moc rychle, ani moc pomalu) vybrala nového generálního ředitele. Ten se ujme vedení a jako první úkol dostane neskutečně těžkou věc: obhájit výsledky mezitím proběhlého hloubkového auditu.

Protože za nic nebude osobně moci, nebude odvolán. Začne dělat pořádek v programu a televizním personálu. Až toto všechno během mnoha měsíců dobře proběhne - a zní to jako pohádka - bude se moci teprve začít pracovat.

Škody nejen materiální (ty jsou evidentní), ale v mezilidských vztazích budou (už jsou) nedozírné.

5. I jako kněz vím, co znamená nenávist a neochota k odpuštění.

Proto jsem v jediném stanovisku vedení Radia Proglas, které zaznělo 31. 12 a 1. 1. i kvůli mlčení jiných křesťanských sdělovacích prostředků, jiných křesťanů, psal ve smyslu potřeby respektovat, byť třeba nedokonalý, zákon. A podpořit obětí, modlitbou. To pomůže co nejrychleji ukončit tento stavu.

6. Chceme -li rozvířit stojaté politické vody, míříme-li výš, pojďme stávkovat/demonstrovat před parlament a Českou televizi a její diváky neberme jako rukojmí, ale jako argument.

7. Tak se modlím a vedu rádio, které je (v této kauze) kromě neuvěřitelně dobře pracujícího Českého rozhlasu možná druhé nezávislé médium. Nepodporujeme žádné normalizátory. Podporujeme přemýšlení typu Co bude dnes a co zítra. Podporujeme schopnost vidět víc, než jen černou a bílou. Podporujeme naději, že naslouchat si a držet pospolu je víc než být mistry světa v hokeji. Podporujeme dosažení smíru i modlitbou, i výzvami k ní.

8. Jestli si nějaká skupina, jdoucí napříč politickými stranami, ale zejména médii a já nevím čím ještě, zkouší, co až si může dovolit, pak se zdá, že si může dovolit hodně. Aniž bych znevažoval oběti, dobrou vůli a úsilí na všech stranách: zdá se mi, že jsme - každý ze své vůle a se svým důvodem - roztomilé figurky v něčím Člověče nezlob se. Jen si pleteme, čí je který chlíveček, kde bychom už byli v bezpečí doma.

9. Domnívám se, že nám s Tomášem Halíkem jde o stejné cíle. Lišíme se ale v názorech na způsoby, vhodné k jejich dosahování.

Tomáš Halík napadl Radio Proglas ve svém vyjádření, proč šel za "vzbouřenci" do České televize.

Autor je ředitelem Radia Proglas

Diskusní téma Česká televize - věc veřejná

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.