Dne 22. 12. 2000 náhle zemřel známý biblista P. Doc. ThDr. Karel Flossmann. Člověk, který i přes těžkosti života, neztratil svůj humor. Dne 3. 1. 2001 jsme se s ním naposled rozloučili v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Více jak čtyřicet kněží a plná katedrála lidí se rozloučili se svým bratrem, knězem a učitelem Doc. Flossmannem.

Při úvodním slovu mše svaté, kterou celebroval českobudějovický biskup Antonín Liška, připomněl otec biskup smrt zemřelého těmito slovy: "Jeho smrt byla hořkou kapkou do vánoční radosti."

Při smuteční promluvě prof. Skalický stručně zrekapituloval život Karla Flossmanna, jeho význam pro naší dobu a životní utrpení, kterým musel projít.

"Karel opravoval venkovské kostely, ale ty by daly dohromady nejméně katedrálu," zmínil Skalický kněžskou činnost Flossmanna, při které opravil přes dvacet kostelů.

"Smrt je negací života. A nebudeme si nalhávat, že zlá není. Zlá je! Ale její zlo nemá a nebude mít poslední slovo!" řekl na závěr promluvy Skalický.

Po mši svaté a pohřebních obřadech byla rakev, s tělem zemřelého, přepravena do Sušice, kde se s ním rozloučili lidé ve 14.30 hodin v děkanském kostele sv. Václava.

Poté byl P. Flossmann pohřben na místním hřbitově do rodinné hrobky.

Životopis Karla Flossmanna přineseme příští týden.