Volební program ODA před komunálními volbami v roce 1998 sliboval, že se tato strana postará o péči o mládež vhodnou formou prevence. A že tak bude předcházet škodlivým návykům a závislostem (podporou krizového centra ARCHA, Linky důvěry a Domu dětí a mládeže Déčko).

Dále, že bude iniciovat vytvoření městského střediska sociálních služeb spojením stávajících příspěvkových organizací města za účelem kvalitnějšího a ekonomičtějšího provozu. Tolik citace volebního programu. ODA volby nevyhrála, je pouze partnerem určité koaliční domluvy o spolupráci.

Na posledním jednání zastupitelstva města Náchoda 11. 12. 2000 jsme ovšem slyšeli, že tyto záležitosti neměla v programu žádná strana, což není pravda. Koaliční domluva před volbami 1998 o spolupráci po volbách však mimo ODA zahrnovala také KDU-ČSL, US a ODS. Jenže, to přece není o stranách, ale o slušných a důvěryhodných lidech v nich.

Spolu se šesti kolegy duchovními náchodských církví jsme 8. 12. 2000 slyšeli v rozhovoru od pana starosty za přítomnosti pana Mgr. K.Petránka dobrou zprávu. Starosta je ochoten v radě města iniciovat rozhovor o koncepci krizové a preventivní péče v Náchodě. Dokonce slíbil, že když se najdou odborníci, kteří by na této koncepci pracovali, je možno takovou práci i zaplatit. Nejde tu o peníze, ale jde tu o to, aby to všechno nezapadlo v zapomnění.

Dnes víme, že časovaná bomba neplacení zdravotního pojištění může způsobit mnohamiliardový dluh, že televize může vysílat Šíleně smutnou princeznu a Majora Zemana, ale o léta rostoucím nepořádku a rostoucím dluhu v oblasti komunikace mezi zaměstnanci a vedením ČT se neví. Stejně tak jsou velké dluhy v oblasti péče o děti a mládež a samozřejmě i dospělé v krizové situaci. Také v této oblasti nemá město žádnou koncepci. Bez velkých problémů se dá sehnat droga. Nicméně po odsouzení pedagoga z jedné náchodské školy u soudu si někteří farizejsky zamnuli ruce, že je to odpovídající řešení.

V současnosti se rozběhla (péčí sociálního oddělení odboru Služby občanům) práce na programu, který má získat nějaké finanční prostředky na zařízení z grantu ministerstva vnitra. Zastupitelstvo města se zaručilo za tuto práci a umožnilo tak účast malých organizací, které by neměly jinak šanci na získání grantu.

Nejde však jen o věci. Jde o odborníky a jejich mzdy. Zařízené a odborně kvalifikované zařízení (Středisko výchovné péče Kompas) sloužící celému okresu a také městu, musí propouštět kvalifikované pracovníky. Jediné náchodské krizové centrum Archa je v péči občanského sdružení Dokořán, ale sídlí v městské budově.

Načež je spor o rentabilitu provozu, protože navíc provozující sdružení žádá poníženě o příspěvek. O tom, co se skutečně odehrává den ode dne v Arše, ví z městských představitelů málokdo. Město Náchod nemá svého streetworkera. Kdežto o mnoho menší Nové Město nad Metují začíná koncepčně pracovat na projektu klubu pro děti a mládež s názvem Mandl a plánuje jeho provoz ve vlastní režii.

Na základě dohovoru se starostou města Náchoda začala příprava osnovy koncepce a souběžně i jednání s odborníky z Náchoda a renomovanými odborníky z Pardubic, Prahy a dalších míst. Takové zadání bude předloženo radě města k projednání. Ta pak rozhodne o zadání práce na této koncepci.

Bereme vážně starostův slib a při tvorbě koncepce chceme pomáhat všemi prostředky, které nám jsou dostupné a občany Náchoda budeme o této práci informovat.

Autor je kazatelem Církve bratrské v Náchodě a kazatelem pověřeným Církví bratrskou pro kontakt s médii

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Vyjádřete se k situaci v České televizi na Diskuzích ChristNet.eu!