V sobotu 13. ledna 2001 se v Hradci Králové uskutečnilo setkání animátorů a případných dalších zájemců o sněmovní proces, který má vést k Plenárnímu sněmu Katolické církve. Vyměnovali se pozitivní zkušenosti i skeptické pohledy.

Program setkání se skládal z přednášky dr. Prudkého na téma Náboženství v naší zemi, sestavené ze sociologických výzkumů. Následovala diskuse v pracovních skupinách, které se zabývaly především otázkou postavení laiků v církvi u nás a tím, jak se daří práce v jednotlivých sněmovních kroužcích.

Výsledky z těchto debat se shrnuly po polední přestávce v závěrečném programu, kterého se účastnil i hradecký biskup Dominik Duka.

Cílem setkání bylo nabídnout všem členům sněmovních kroužků jako možnost společného setkání, uskutečnit v rámci diecéze jakýsi pracovní „sněmovní den“ a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností, nápadů a poznatků mezi sněmovními kroužky. Dále také ukázat, jak pracují sněmovní kroužky v diecézi a jaký je jejich přínos pro místní církev. Zájemci se mohli dovědět výsledky dosavadního sněmovního procesu.

Závěrem se zástupci jednotlivých pracovních skupin přednesli základní poznatky. V zásadě šlo o přání zlepšit komunikaci i spolupráci laiků a kléru především prostřednictvím biskupů, tedy o větší otevřenost Katolické církve, a vyjádření snahy o větší zapojení laiků v kompaktních společenstvích do ekonomických a pastoračních rad.

Poměrně dost času bylo věnováno diskusi o relacích mezi „střední“ a „mladší“ vrstvou křesťanů a možnostech jejich přiblížení.

Přestože na otázku, zda je možné z celé šíře návrhů sněmovních kroužků pro Plenární sněm Patolické církve v ČR sestavit dokument, který by odpovídal skutečnosti a mohl něco skutečně změnit, zněly spíše skeptické odpovědi, význam sněmovních laických setkání v diecézi byl hodnocen kladně.