Magazín ChristNet.eu vám nyní v průběhů dalších dní bude přinášet pohledy odborníků z reklamní branže na plakát, který je ústředním prvkem kampaně Katolické církve, která začne 12. února. Dnes plakát hodnotí psycholog Jeroným Klimeš ze společnosti Dimar.

Punk is not Dead! Vzpomínku na tento černým sprejem na zdi napsaný nápis mi vyvolal pohled na plakát ČBK s nápisem „Pamatuj, že někam patříš.“

Dlouho jsem tenkrát přemýšlel, co asi autor měl na mysli, když mi tvrdí, že Punk není mrtvý. Napadla mě taková scéna, kdy na postelí umírajícího zámožného továrníka si budoucí pozůstalí už rozdělují, co kdo asi tak zdědí, naprosto při tom ignorujíce budoucího nebožtíka. Ten se z posledních sil vzepře na posteli a skřehotavě zařve: „Já nejsem mrtvý! Já vám ještě ukážu!!!“

Pravda není mrtvý, ale okolí už s ním nepočítá. Stejně tak Punk není mrtvý, jen umírá. To bylo to, co jsem já, punkových reálií neznalý občan, vyčetl z nápisu Punk is not dead!

Zamysleme se, co nám takto bezděky a nechtíc říká věta: Pamatuj, že někam patříš!

Co tato věta říká

Aby se nám o tom lépe uvažovalo, můžeme si představit manžela křičícího na svou ženu: „Pamatuj, že jsi mi před oltářem slíbila svou věrnost!“ Co nám taková věta říká:

1.) Jen přítomnost takové věty v manželské interakci vypovídá o tom, že je cosi shnilého ve státě dánském.
2.) Implikuje, že žena je asi nevěrná. Věta ji označuje za viníka.
3.) Je to rozkazovací věta (instrukce k akci), která se dovolává a tedy usiluje o návrat do dnes již v realitě neexistujícího status quo.
4.) Využívá morálních sil. Jedná se de facto o skrytou výtku.
5.) Muž má pocit nároku na ženinu věrnost.
6.) Ukazuje mužovu bezmocnost vůči chování ženy a tedy zároveň i manipulativní pokus ovládnout ženino chování pomocí morální argumentace.
7.) Je směřován pouze manželce a není možno jej použít na milenku, děti či jiné osoby.

Co tato věta neříká

Někdy nám v reálné situaci pomůže si říci, čím daná situace není, co vše se nestalo, ale mohlo se stát. Vzniklý kontrast mezi realitou a možností nám pomůže ještě lépe pochopit danou situaci. Věta manžela zamířená vůči manželce není:

1.) nabídkou svobodné volby - nedává manželce na vybranou být či nebýt věrná.
2.) prosbou. Prosím, zůstaň!
3.) omluvou. Muž v této větě nepřiznává svůj podíl viny na vzniklém stavu.
4.) otázkou, například proč jsi nevěrná, co tě trápí v našem vztahu?
5.) není orientována do budoucna – na hledání řešení. Není např. výzvou se smíru.
6.) nevyzývá k autenticitě. Následuj hlas svého srdce.

Plakát  ČBK

Každý příměr je v něčem  přiléhavý a v něčem kulhá. Tedy i reklamní slogan plakátu ČBK není zcela totéž co manželská hádka, ale čtenář si dokáže sám říci, kde analogie končí.

Cílová skupina

Křesťanství v naší zemi valem vymírá. Během sta let se věřící populace zredukovala téměř o 80 – 90 %. Pravda, starší generace ještě křtem někam „patří“, ale kam patří mladé nové nevěřící generace? Koho vlastně oslovuje tento plakát?

Mladé generace rozhodně „nepatří křtem“ do Katolické církve. Podobně jako u věty zoufalého manžela, která se vztahovala pouze na manželku, se dá slogan použít pouze na bývalé věřící. Plakát tedy vynechává sympatizanty Katolické církve.

Závěrem

Je však potěšující, že ČBK se odhodlala k mediální akci. Je to krok vpřed. I když je otázka, jak moc je leták srozumitelný, je přesto hezky graficky ztvárněn.

Autor pracuje jako psycholog v direct-marketingové agentuře Dimar