O reklamní kampani Katolické církve nejsou zatím kněží podle naší ankety dostatečně informováni. Navíc na ní mají dosti rozdílné názory. Magazín ChristNet.eu oslovil celkem osm kněží a jednoho jáhna. Během týdne nám ale odpověděli a zárověň  byli ochotni zveřejnit své názory jen dva kněží  a jeden jáhen.

Na tom, zda je tato akce dobrá, se účastníci naší ankety neshodli. Podle Josefa Ptáčka, který je jáhnem ve farnosti Řevnice v Pražské arcidiecézi, je to dobré. P. Petr Šikula, který je ve farnosti Brno-dóm a odpovídá na otázky v Otázkách a odpovědích na Katolík.cz, neví, zda má tato akce smysl. "Záleží, v jakém duchu se to povede," říká P. Šikula. "Pokud tam bude Víte, co máte napsat do kolonky "Vyznání"? Ne? Tam my vám poradíme.., tak to bude celkem k ničemu."

Augustiniánský opat Lukáš Evžen Martinec se domnívá, že v normální společnosti a prostředí by to zřejmě nebylo potřeba. "Jenže s naší komunistickou minulostí a postkomunistickou přítomností, která je silně ovlivněna právě minulým ateistickým režimem, to asi není marné. Situace naší církve deset let po převratu je více méně výjimečná, a to z celého dřívějšího východoevropského bloku," uvedl opat Martinec pro Magazín ChristNet.eu.

"Na druhou stranu i my - církev, lépe řečeno její představitelé, jsme za 10 let mohli odvést asi i jinou práci. Takže by možná dnes již nebylo nutné dělat takovou propagaci. K tomu nám asi chyběla zkušenost, případně odvaha" dodal opat Martinec.

Na účinnost kampaně byly rovněž rozdílné názory. Josef Ptáček se domnívá, že pokud bude kampaň dobře vysvětlena a pochopena, tak bude účinná. Naopak P. Šikula si nemyslí, že by byla nějak zvlášť účinná. Podle opata Martince by mohla být kampaň trochu účinná. "I když ani to není jisté. Protože každá akce vyvolává
protiakci," sdělil nám opat Martinec.

Ani na podpoře se naši účastníci neshodli. Jáhen Josef Ptáček kampaň v rámci svých možností. P. Šikula má k veřejné reklamě dosti odmítavý postoj. "Osobně si myslím, že pro skutečně věřící je to zbytečně," vysvětluje svůj postoj. "Maximálně se "do počtu" zařadí lidé s určitými etickými představami. Ale je skutečně nutné, aby se prezentovali jako "církev"?" zpochybňuje ideu kampaně.

Opat Martinec si nedovede si představit, jakým způsobem by kampaň mohl podpořit. "Pokud bude číst např. nějaký pastýřský list, tak ho jako každý jiný přečteme. Osobně se ale domnívám, že ti, kdo chodí k nám do baziliky, by měli mít v tomto jasno," ujasňuje svůj postoj.