Se začátkem semestru na Univerzitě Hradec Králové vstupuje do své druhé části také přednáškový cyklus Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu.

Přednášky jsou součástí dvouletého projektu, který má představit některé určující rysy pojímání člověka v evropských dějinách a poukázat na jejich vliv při utváření středověké, novověké a moderní Evropy. Jednotlivá témata sledují vybrané momenty tohoto procesu, přičemž společně s hledisky filosofickými a historickými mají být zohledněna i hlediska kulturní a náboženská.

Druhou sérii přednášek otevře v úterý 20. února známý církevní historik František Holeček, který promluví na téma Východiska a důsledky středověké inkvizice. V průběhu dalšího programu do Hradce Králové zavítají estetik Petr Osolsobě, teolog a filosof Karel Vrána a bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu František X. Halas.

Program se koná jednou za měsíc v 18 hodin v nové budově Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227/4 v období výuky akademického roku. Projekt pořádá Diecézní teologický institut při královéhradeckém biskupství spolu s Ústavem filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové.