Ještě včera bylo možné na Českém rozhlase 1 - Radiožurnále (ČRo) zaslechnout rozhlasový spot Katolické církve Pamatuj, že někam patříš. Dnes již ne. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) doporučila, aby nebyl vysílán. ČRo ji okamžitě uposlechl. ČBK protestuje.

"Rozhodně nesouhlasíme a cítíme se být poškozeni," sdělil nám ředitel Tiskového střediska České biskupské konference Stanislav Kosík. "Doporučením spot prakticky zakázali," prohlašuje jednoznačně a dodává, že byl rovněž porušen zákon o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

"V případě, že by (ČRo) vysílal spot dál, vydával by se ve vážné nebezpečí, že dostane tučnou pokutu za porušení zákona," řekl Magazínu ChristNet.eu člen RRTV Musil, který se případem zabývá. Ta by se v případě Českého rozhlasu mohla pohybovat v řádech statisíců korun.

Jak Musil vysvětlil Magazínu ChristNet.eu, spot porušoval zákon v tom, že byl zakoupen jako sponzoring, ale choval se jako reklama. Konkrétní problém byl v tom, že "nabádal k nějakému chování". Musil dále zdůraznil, že minulý rok na podzim byl na téma reklama versus sponzoring uspořádán speciální seminář na Kavčích Horách. Toho se zúčastnili přední mediální odborníci a lidé z reklamních agentur, aby si ujasnili pojmy.

"Je to ošklivá věc," myslí si o kauze Musil. "S tak jasným porušením zákona jsme se už dlouho nesetkali. Je to tak průhledné, že se nabízí, zda tu někdo něco nezkoušel." Jak ale dále tvrdí, vůbec nemá zájem dávat pokuty. Proto by byl rád, kdyby se tímto případem RRTV na svém dalším zasedání zabývala už jen jako informací a nemusela zahajovat správní řízení.

"Kdyby to bylo tak jasné, neprošlo by to tolika kontrolními mechanismy v Českém rozhlase," oponuje mu Kosík. Rozdílem mezi reklamou a sponzoringem se podle něj ČBK nemůže zabývat. "To je záležitost Petardy Production."

Celý problém byl odstartován ve čtvrtek ráno, kdy se začal spot vysílat. Pro ČBK jej připravila reklamní agentura Petarda Production ve spolupráci s mediálním zastoupením ČRo firmou ARBOmedia. Ještě před tím před tím spot schválily komise ARBOmedia a ČRo, následně se musel předělat, ale nakonec schválen byl..

Když si ho ale včera ráno poslechl generální ředitel ARBOmedia Michal Richter, řekl si: "Pozor, tady by se mohlo stát, že by nás Rada napadla, protože to má charakter pobídky." Proto se obrátil podle svých slov na Helenu Havlíkovou z RRTV, aby si vyžádal její stanovisko. Ta mu neoficiálně oznámila, že by spot při posuzování nemusel projít. Rozhodně ale odmítá nátlak. "Místopřísežně prohlašuji, že se o žádný vliv politiků nebo jiných církví nejednalo," prohlásil ředitel ARBOmedia při rozhovoru pro Magazín ChristNet.eu . Kosík se nicméně domnívá, že zde tlak mohl být.

Richter dále uvedl, že vyznává raději prevenci. Nechtěl, aby se dostali s RRTV do konfliktu. Proto se z vlastní iniciativy rozhodl kampaň zastavit. "S RRTV jsem domluvil, že kampaň zastavíme tak, aby nemohlo být zahájeno správní řízení s Českým rozhlasem," říká. Kampaň zastavil včera večer a Petardě Production o tom zaslal vyrozumění faxem.

Tvrdí totiž, že spot obsahuje pobídku, což je považováno za znak reklamy.Richter současně vysvětlil, že reklama na náboženství je podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání zakázána. ČRo by tak mohl dostat pokutu za dvojí porušení zákona. Jednak za vysílání reklamy ve sponzorském čase, jednak za propagaci náboženství.

Na otázku, jak tedy mohl spot projít příslušnými kontrolními mechanismy, odpovídá, že se snaží vždy maximálně vyhovět zákazníkům. "Šli jsme až na hranici," uvádí ředitel Richter.

Ředitel Petardy Production Petr Šiška jeho názor naprosto odmítá. "Myslím si, že (spot) má charakter informativní a osvětový. A především upozorňuje na to, že je tady nějaké sčítání lidu. V tu chvíli byste musel hovořit i u dalších spotů o jakési reklamě."

Šiškovi se navíc nelíbí, že spot ležel u ARBOmedia více jak týden, byl upraven tak, aby vyhověl požadavkům, ale nakonec byl schválen. Až v okamžiku, kdy už kampaň běžela, se jí rozhodl Richter zastavit. "Připadá mi to přinejmenším podivné," uvedl pro Magazín ChristNet.eu. Podle Šišky k žádnému porušení zákona nedošlo. Navíc vše probíhalo jen neoficiálně, na základě telefonátů a osobních sdělení, bez jakéhokoli rozhodnutí Rady, která se sejde až v úterý.

"Rada nic nezakázala," potvrdil Magazínu ChristNet.eu tiskový mluvčí Českého rozhlasu Václav Hradecký. Podle něj RRTV pouze doporučila, aby se spot dále nevysílal, a to proto, že spot nebyl vhodně formulován. "Nepodařilo se ho formulovat tak, aby byl v pořádku," říká Hradecký. "Názor Rady je po technické stránce oprávněný," dodává Hradecký. Hradecký potvrzuje, že informace od RRTV dostali včera přes firmu ARBOmedia

Člen Rady Musil upozorňuje na problém u malých soukromých regionálních rádií, která tento spot také pouští. ČRo totiž má lidi, kteří mu mohou hlídat, zda je spot v souladu se zákonem. Malé stanice ale spoléhají na reklamní agenturu, že jim dodá spot odpovídající zákonu. U nich by mohla být pokuta řádově nižší, ale přesto citelná. RRTV nicméně neví, na kterých stanicích spot probíhá, takže je nemůže upozornit.

"To není náš problém," říká šef Petardy Production Šiška. Jak tvrdí, prostor na těchto rádiích nakoupili přes firmu MMS. Ta se má podle něj postarat o vše potřebné. Navíc se nedomnívá, že byl porušen zákon.

ARBOmedia je připravena všechny peníze, které za spot dostala, vrátit. Problémem se bude zřejmě zabývat RRTV na svém zasedání v úterý. Jisté je to, že většina rozhlasových a televizních stanic má z RRTV kvůli jejím ohromným pravomocím strach.

Záznam vyjádření mluvčího ČBK P. Daniela Hermana na včerejší tiskové konferenci a ukázku rozhlasové reklamy Katolické církve přinášejí České noviny (spustit). Přehrání vyžaduje program Real Player.