Stávka zpravodajských redaktorů České televize, která začala o Vánocích roku 2000 a skončila v sobotu 10. 2. 2001, byla velmmi vděčným tématem pro všechna média. Zprávy o jejím průběhu byly takřka na denním pořádku. Zkusme se z té záplavy zdrojů a informací zaměřit na křesťanská tištěná média, která mají největší okruh čtenářů: Katolický týdeník, Mezinárodní Report, AD a Světlo.

V Katolickém týdeníku vyšla za jeden a půl měsíce stávky jedna jediná zpráva. V čísle 2. ze 14. ledna 2001 bylo na 7. straně v rubrice Z domova otištěno Prohlášení kardinála Vlka. Prohlášení vydal kardinál Vlk 3. ledna 2001 jménem ČBK, v níž působí jako biskup zodpovědný za média. Jeho ústy církev vybízí politické představitele, aby hleděli na dobro společnosti, zachování demokratické atmosféry, nezávislosti veřejnoprávní televize, a aby problémy řešili cestou rozumu a smířlivosti.

Lednové číslo Mezinárodního Reportu přineslo o krizi v ČT krátký článek na 17. straně věnované zpravodajství z České republiky. Ve zprávě Křesťané pro svobodu slova je také zmínka o společném prohlášení biskupů a ostatních představitelů Katolické církve. Další informace čerpal autor oné zprávy z našeho Magazínu ChristNet.eu. Na našich stánkách se objevila anketa o případném odstoupení Jiřího Hodače. Mezinárodní Report cituje z vyjádření ke stavu ČT, které poskytli Magazínu ChristNet.eu Jiří Grygar (první předseda Rady ČT po roce 1989) a kněz Tomáš Halík (sloužil pro vzbouřené redaktory mši). Únorový Report krizi věnuje ještě celou jednu strana - rozhovor s poslancem za KDU - ČSL Jiřím Karasem.

Křesťanské měsíčníku pro mládež AD se povedl kuriózní kousek. V lednovém čísle letošního roku vyšel totiž obsáhlý rozhovor s moderátorkou ČT Jolanou Voldánovou, v němž se vyjadřuje mimo jiné i k postavení a úkolům novináře ve veřejnoprávních médiích. V době, kdy stávka na Kavčích horách vypukla (týkala se také právě novinářské etiky a postavení novinářů ve společnosti), bylo však toto číslo již v tiskárně. AD tak přineslo zřejmě nezamýšlené vysoce aktuální zpravodajství.

V únorovém čísle se k televizní krizi vyjádřil v komentáři Přes Kavčí Hory k dospělosti bývalý člen dvou Rad ČT Jiří Zajíc. Za původce současných problémů české televize označuje nedospělost a nevyzrálost - osobnostní i politickou. Varuje také před nebezpečným a zavádějícím zobecňováním.

Na stejné - předposlední - straně jako Zajícův komentář je ještě jedna krátká zpráva, která se týká ČT. Jan Pomahač upozorňuje na internetové stránky sdružení Kavka -občanské sdružení koncesionářů ČT. Kavka chce hájit zájmy koncesionářů proti politikům tím, že bude navrhovat do Rady ČT vlastní kandidáty. Kromě vlastní webové stránky se však nijak jinak neprojevuje.

Týdeník Světlo se událostmi v ČT nezabýval vůbec. V lednových vydáních se věnoval boji proti falešnému ekumenismu a na vzrušené společenské dění nijak nereagoval.