Po  všeobecném uvolnění poměrů v roce 1989 si mohli křesťané konečně vydechnout od padesát let trvající perzekuce a vystoupit ze tmy do světla společenského života. Nikdo se již snad nemusí se svou vírou skrývat a stydět se za své přesvědčení.

Přesto i mnoho let po sametové revoluci existuje ve společnosti  mnoho věřících, jak katolíků, tak i jiného vyznání, kteří jsou nuceni své postoje tajit a skrývat protože jsou za své názory  otevřeně  perzekuováni, ba přímo šikanováni především v profesním životě.

Takovou skupinou jsou i lékaři v některých českých nemocnicích. Není žádným tajemstvím, že tyto problémy se nejčastěji objevují v chirurgických oborech. Chirurgie je obor tvrdých mužů především, kam nepatří žádný sentiment, lítost a slabost. A víra je považována za slabost velmi zásadní. Z vlastní zkušenosti vím, o jak vyhrocený a závažný jev uvnitř chirurgické komunity jde.

Nejprve jste svými názory jaksi podezřelý. Zvláště, pokud se věnujete pacientům více než je všeobecně běžné, byť s nimi jen láskyplně a dlouze rozmlouváte. Později nějaký přítel uzří celou vaši rodinu na nedělní mši a přinese na oddělení zvěst –  "on je ten od kostela". A kaskáda událostí na sebe nenechá dlouho čekat.

Na začátku se vše nese v duchu šuškandy, úšklebků a posměchu spolupracovníků. "Na pana doktora se, Blaženko, netiskněte, on to nemá rád..." To vše přežijete a posílíte své přesvědčení. Ale pokud si vaši osobu pozve přednosta oddělení  a začne vám vysvětlovat, že svět je zlý a vaše filozofie není žádoucí, jde do tuhého. Vždyť věřící a empatický chirurg je přímo životu nebezpečný.

Někdy nastane situace, kdy musíte veřejně svou víru přiznat a obhajovat. Například když se jedná o tom, zda  v nemocnici zřídit modlitebnu a umožnit pacientům, lékařům, sestrám a vůbec všem mši svatou. "Přece to nebudeme podporovat, ať to zaplatí Vatikán... Přece nebudeme něco podobného zřizovat pro pár životních ztroskotanců, vždyť z nás tam chodit nebude nikdo, zašlapou chodbu, něco tu ukradnou…" Tolik autentické citace lidí, kteří mají univerzitní tituly a v žilách jim koluje 12 let české demokracie. Na mnohých českých chirurgiích  svítí  nápis: Bohu vstup zakázán!

Autor je lékař