Nepokradeš. Přikázání, které nejspíše neznal neznámý pachatel, který se v sobotu probíral osobními věcmi studentů kombinovaného studia. Studenti i vyučující se v jednom shodují. Nebyl to nikdo ze studentů teologické fakulty.

Od začátku tohoto školního roku se často objevil jev, který byl na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích spíše výjimkou a to jsou krádeže osobních věcí.

"Větším případem" byla tato sobota 3. března 2001, kdy se hned několika studentům kombinovaného studia ztratily osobní věci. Do smíchu jistě nebylo jednomu ze studentů, který přišel o všechny své doklady.

Děkan teologické fakulty Josef Dolista uvedl při setkání se studenty, že nešlo o žádné "velké" částky. "Ale samozřejmě vím, že to pro postižené studenty musí být velmi nepříjemné," řekl Dolista.

V této souvislosti vyzval Dolista studenty k obezřetnosti: "Studenti by si měli dát větší pozor na svoje věci a nikde by neměli nic nechávat."

V této souvislosti zazněly hlasy některých pedagogů, že vrátný neplní svou funkci. "Ano, vyvedl již asi dvakrát nebo třikrát cizí osoby, ale spíše by je sem neměl vůbec pustit," uvedla jedna z vyučujících, která nechtěla být jmenována. "Učitelé se bojí večer zůstávat ve svých kabinetech," dodala vyučující.

Mezi studenty zaznívají hlasy, že by nemělo být neustále otevřeno. V sobotu byla podle svědků přístupná celá škola včetně počítačové učebny, kde nikdo ze studentů nepracoval.

Na otázku Magazínu ChristNet.eu, zda si studenti a vyučující myslí, že zlodějem je někdo z fakulty odpovídají všichni razantně jasné ne. "Všichni tady věříme a vyznáváme určité principy, které nám to nedovolí. Nedokážu si představit, že by to byl kdokoliv z lidí na této fakultě," uvedla jedna studentka na dotaz.

Vedení fakulty nechce nechat nic náhodě a chce na vzniklou situaci ihned reagovat. Proto ihned o vzniklé situaci informovalo studenty a jak se podařilo Magazínu ChristNet.eu zjistit, bude nejspíše posílena ostraha budovy a funkce vrátného u vchodových dveří.