1. Kdo byl prvním podnikatelem?

Odpověď: Bůh, protože také začínal z ničeho a navzdory tomu, že je vševědoucí, nevěděl, do čeho jde a co se z toho vyvrbí.

Námitka z finančního úřadu: není pravda, protože:

- podnikání je opakovaná činnost s cílem vytvořit zisk. Nebylo dokázáno, že by se stvoření opakovalo. Není dokázáno, že by ke stvoření světa došlo za účelem vytvoření zisku,
- dodnes se nenašlo příslušné daňové přiznání. Nejstarší daňové přiznání podal jakýsi Jidáš Iškariotský, kde přiznal příjem 30 stříbrných. Daň nezaplatil, neboť náklady převýšily výnosy.

Námitka vůči námitce (unie takypodnikatelů):

Jako vždy finanční úřad neví, o čem je řeč. Akt stvoření se přece pravidelně opakuje.
 

2. Finanční úřad je dílem Božím, nebo Satanovým?

Odpověď: Jak se to vezme. Pro toho, kdo daně platí, to je trest Boží. Toho, kdo je neplatí, čekají muka pekelná.
 

3. Který je první známý pokus o výběr výpalného?

Odpověď: Lotová zvěst o tom, že když obyvatelé Sodomy a Gomory neposlechnou, padne na jejich města oheň a síra.
 

4. Co je nejúčinnějším nástrojem na likvidaci konkurence?

Odpověď: Zmatení jazyků při stavbě Babylónské věže.
 

5. Jaký byl smysl potopy světa?

Odpověď: Ochránit know-how na stvoření - nejdražší pokus o likvidaci konkurence.
 

6. Na co bylo sedm úrodných a neúrodných let?

Odpověď: Byla to názorná ukázka fungování tržní ekonomiky.
 

7. Co to je mana nebeská?

Odpověď: Něco, co vám padne do huby, aniž byste hnuli prstem podobně jako státní podnik privatizérovi.
 

8. Který je první známý boj o trh?

Odpověď: Boj mezi Kainem a Ábelem o přízeň Hospodinovu.
 

9. Která byla první krádež know-how?

Odpověď: Evina krádež jablka poznání v ráji.
 

10. Proč se podnikatel nesmí ohlížet dozadu?

Odpověď: Aby se při pohledu na to, co za ním zůstalo, nezměnil v solný sloup jako Lotova žena.