Italský tisk rozdmychává podle Vatikánského rozhlasu zkreslující kampaň o souvislosti mezi elektromagnetismem a rakovinou. a zahrnuje do toho vysílačku Vatikánského rozhlasu. Vatikánský rozhlas k tomuto tématu natočil rozhovor s profesorem Francem Batagliou, docentem chemické fyziky na Římské univerzitě.

Bataglia: Dollova zpráva především studuje vztah elektormagnetických polí a elektrickými vedeními; a tedy nemá žádnou souvislost s elektromagnetickými poli, jež vytvářejí rozhlasové frekvence, jako napřiklad antény Radia Vatikán. Toto je důležité. Bohužel italský tisk vytváří informační zmatek.

Pane profesore, novináři tvrdí, že zpráva prý potvrzuje možnost, že linky vysokého napětí mají souvislost s dětskou leukémií...

Bataglia: Dollova zpráva byla uvedena ve značném zkreslení. Mám na stole zprávu od samého profesora Dolla. Zeptal jsem se ho tedy, aby komentoval tvrzení italského tisku. Na tvzení, že podle jeho výzkumů existuje spojitost mezi linkami vysokého napětí a dětskou leukémií. Doll odpovídá: "To je absolutně nepravdivé." Zpráva zastává názor, že by mohla existovat možnost, kdyby byl člověk vystaven zvláště vysokým magnetickým polím. Ale není dokázáno, že to je příčina.

Jaké jiné případy uvádí Dollova zpráva?

Bataglia: Například na tvrzení, že na základě Dollovovy zprávy prý jsou důkazy, že dlouhodobé vystavení vyšším úrovním elektormagnetických polí by mohly být spojovaná s mírným rizikem dětské leukémie, Doll odpovídá: "To je absolutně falešné." A říká se také, že nejdůležitější překvapení Dollovovy zprávy prý je, že připouští, že existuje souvislost mezi elektromagnetismem a rakovinou. Na to Doll říká: "I to je falešné."

Je však třeba říci, že o možném riziku mluvil profesor Henshaw. Co na to říkáte?

Bataglia: Italský tisk vytvořil velký zmatek, tím že příkladal Dollovově zprávě, co prohlásili jiné osoby. Citují se práce prof. Henshawa z roku 1996, který vytváří hypotézu o možném mechanismu na základě něhož by měly vzrůstat tyto nemoci. Avšak Henshawův mechanismus by měl vést eventuálně k zvýšení případů rakoviny plic, což se nikdy nestalo, a ne leukémie.

K jakým závěrům dochází tedy Dollova zpráva?

Bataglia: Je to zpráva , která má 175 stran a byla předán britskému National Radiological Protection Board (NRPB), který ji prověřoval a zveřejnil závěry, z nichž poslední říká: "NRPB má za to, že Dollova zpráva nepodává žádnou další veděckou evidenci, která by vyžadovala změnu hlavních linií expozice (vystavení)." Tyto hlavní linie expozice – to říkám nyní já – vydala ICNIRP a ty platí ve všech 14 státech Evropské unie, pouze Itálie by je chtěla změnit.

Tedy na základě Dollovy  zprávy jsou tato parametry bezpečné?

Bataglia: Absolutně ano. Jsou to parametry ne vědeckých základech, a proto britský National Radiological Protection Board nepovažuje za nutné je měnit.