Od roku 1985 se Květná neděle stala na přání Jana Pavla II. světovým dnem mládeže. V tento den se v diecézích setkávají mladí lidí se svými biskupy. V naší republice mají tato setkání již svou dlouhodobou tradici.

Letos tzv. diecézní setkání mládeže budou obohacena velkým "dárkem", který připravila mladým lidem Sekce pro mládež ČBK. Právě na letošní diecézní setkání vyjde v nakladatelství Paulínek knížka s názvem Kristus vás miluje s podtitulem Jan Pavel II. mládeži.

Publikace mající přes 300 stran nabízí k duchovní četbě všechny promluvy papeže při světových dnech mládeže, jeho každoroční poselství mladým lidem světa na Květnou neděli a jeho slova českým mladým lidem při jeho třech návštěvách.

Tato publikace je unikátním dílem, které Sekce pro mládež připravila za pomoci Papežské rady pro laiky. Hloubka slov Jana Pavla II. - papeže mladých - jistě bude dobrou insirací i pro kněze a pro laiky, kteří se setkávají s mládeží. Knížku je možné obstarat buď v křesťanských knihkupecvtích nebo přímo na jednotlivých diecézních centrech pro mládež.

Autor je tiskovým mluvčím Sekce pro mládež ČBK