V sobotu 31. května 2001 v 10 hodin byl v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích slavnostně uveden do svého úřadu biskupa - nástupce /koadjutora/ dosavadní pražský světící biskup Jiří Paďour. Magazín ChristNet.eu byl přitom a přináší ze slavnosti podrobnou reportáž.

Sobotní slavnosti, která se konala u příležitosti uvedení biskupa Jiřího Paďoura do svého nového úřadu v Český Budějovicích, se zúčastnilo několik stovek věřících, asi stovka kněží a jáhnů a biskupové naší republiky, ale i z okolních zemí.

Mezi vzácnými hosty nechyběly osobnosti jako apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa, pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, rektor Jihočeské univerzity František Střeleček či primátor města České Budějovice Miroslav Tetter. Bohoslužbě předsedal českobudějovický biskup Antonín Liška, který na začátku slavnosti všechny přítomné přivítal v českém a německém jazyce a poté předal slovo nunciovi Coppovi, který přečetl papežskou jmenovací bulu.

V bule papež Jan Pavel II. uvolnil biskupa Paďoura ze všech dosavadních povinností a předal mu povinnosti nové diecéze. V osobním poselství Coppa zdůraznil, že českobudějovická diecéze je velmi bohatá na mariánská poutní místa, a že z této diecéze vyšli velcí světci jako Jan Nepomucký a Jan Nepomuk Neumann.

Poté se ujal slova kardinál Miroslav Vlk, který si ve stejný den připomínal jedenácté výročí svého biskupského svěcení ve zdejší katedrále. Kardinál Vlk zdůraznil, že biskup Paďour je historicky prvním biskupem koadjutorem v českobudějovické diecézi a popřál mu, aby pod jeho vedením diecéze vzkvétala.

Následovaly gratulace od zástupců města, univerzity a ostatních církví. Při nich rektor jihočeské university František Střeleček zvláště ocenil činnost zdejší Teologické fakulty.

Primátor města České Budějovice Miroslav Tetter popřál panu biskupovi vše dobré a dodal: "Máte na radnici vždy otevřené dveře."

Pak začala vlastní mše svatá, při níž měl biskup Paďour slavnostní promluvu, ve které rozjímal nad tématy života věčného a tajemství kříže.

Po slavnosti, která skončila kolem poledne, oslovil Magazín ChristNet.eu zdejšího primátora Tettera s otázkou, jak si představuje spolupráci s novým biskupem.

"Otec biskup přichází s úkolem působit mezi mládeží a to jsou naše společné problémy. Máme zájem na tom, aby nám mládež vyrůstala zdravá nejen tělesně, ale i duševně," odpověděl na otázku primátor Tetter a dodal, že spolupráce mezi zdejším biskupstvím a radnicí velmi dobře funguje, a že doufá v její pokračování.

Životopis biskupa Jiřího Paďoura naleznete zde.