Sterilizace - uměle vyvolaný chirurgický zákrok, který zabraňuje oplodnění, ale neodstraňuje ani nepoškozuje pohlavní žlázy. Antikoncepční metoda, nebo hrubý zákrok do lidské přirozenosti? To je jedna z otázek, na kterou odpověděl Magazínu ChristNet.eu přední rakouský morální teolog prof.Helmut Renöckl z linecké teologické fakulty.

Princip sterilizaceMálokdo si vzpomíná, že sterilizace byla hojně užívanou metodou za druhé světové války , kdy docházelo k použití této metody u mužů nebo u žen s dědičnými chorobami. Negativně se i tato metoda zapsala v některých státech v období komunismu, kdy byli jedinci nuceni ke sterilizaci pro velký počet potomstva.

Ve vyspělých západních státech byla a je tato metoda také dosti používána. Ale její účel má docela jiný charakter. Ženy, které mají zpravidla jedno až dvě děti používají této metody k vyvolání sterility, aby tím zabránily dalšímu "nežádoucímu" oplodnění.

Magazín ChristNet.eu požádal o vyjádření k této otázce profesora Renökla, zda by nám mohl sdělit názor na problém sterilizace z hlediska morální teologie a na jeho osobní názor.

Prof. Renöckl Magazínu ChristNet.eu zdůraznil, že otázka uměle vyvolané sterilityNejnovější způsob sterilizace - klip je velmi komplikovaná věc, na kterou nelze odpovědět několika větami. Pokud bychom se prý na věc podívali z hlediska církevních dokumentů, těžko bychom tam hledali jednoznačnou odpověď na tuto otázku.

"Ale z hlediska církevního učení a pohledu církve na nový život není a nemůže být tento způsob zabránění oplodnění akceptován," říká prof. Renöckl.

K tomu prof.Renöckl dodává, že každý je odpovědný sám za sebe. Nikdo prý nebude nikomu diktovat, zda chce mít děti. Ale hlavní úskalí problému vidí Renökl v tom, že pokud se žena po operaci ještě někdy rozhodne mít dítě, pak není nikde zaručeno, že se jí její plodnost vrátí.

"Ano, za svůj život jsem se tolikrát setkal s případem, kdy rodiče přišli při neštěstí o dítě a zatoužili i po čtyřicítce mít ještě jedno, takže bych tuto metodu nikomu nedoporučoval ," potvrzuje prof. Renöckl z praxe své názory.

Přerušení chámovodůPodle Renöckla není dobré tuto metodu použít ani v případě, kdy tyto orgány "už neslouží" a nejsou žádné lékařské důvody pro jejich odstranění.

Celé povídání o sterilizaci ukončil prof.Renöckl větou: "Víte, musíme si uvědomit, že plodnost je v dnešní době opravdovým darem od Boha, a tak bychom k ní měli přistupovat. A ne hledat "cesty", jak se o tento dar zbytečně připravit."

Za zapůjčení obrázků děkujeme Lize Pár páru