Papež Jan Pavel II. včera dopoledne slavil na náměstí sv. Petra bohoslužbu Květné neděle. Na náměstí již ráno proudily zástupy mladých lidí, za nimi přicházeli biskupové a kardinálové. Nakonec vjel na náměstí Jan Pavel II. v otevřeném papamobilu. Papež přitom zastavoval, aby věřícím požehnal, a ti ho pozdravovali zelenými ratolestmi.

Po požehnání ratolestí osmdesátiletý papež sloužil před Svatopetrským chrámem téměř tři hodiny trvající mši, aniž na něm byly znát známky většího vyčerpání.

Po evangeliu se uskutečnilo tradiční procesí s požehnanými ratolestmi. Homílii, která následovala po skončení průvodu, Kristův náměstek zahájil tím, že vedle sebe postavil zdánlivě protikladná zvolání "Hosana!" a "Ukřižuj ho!"

"V těchto slovech, provolávaných pravděpodobně stejným davem v odstupu jen několika dnů, bychom mohli shrnout význam dvou událostí, které si připomínáme během této nedělní liturgie. Zvoláním Požehnaný, jenž přichází," pokračoval dále Svatý otec, "vítají ve výbuchu nadšení lidé Jeruzaléma, mávající palmovými ratolestmi, Ježíše, který vstupuje na oslu do města. Oním Ukřižuj ho!, provolávaným dvakrát s rostoucí zuřivostí, dav požaduje od římského vladaře odsouzení obviněného, který tiše stojí před soudní budovou."

Ilustrační foto: trnová koruna, hostie a palmové ratotesti
Foto: Corbis

Papež poté upozorňil na to, že tyto dvě události, "palma triumfu" a "kříž utrpení", nejsou protikladem, jak by se mohlo zdát, ale "srdcem tajemství", které chceme hlásat. Přestože se z evangelia dozvídáme o Ježíšově bolestné oběti, nechce se církev ohraničit jen na Jeho utrpení, ale přistupuje "rozechvěle a s důvěrou k tomuto tajemství a ví, že náš Pán byl vzkříšen."

"Světlo Velikonoc nám umožňuje objevit ono velké naučení zahrnuté v utrpení: život roste díky opravdovému sebedarování které dokáže čelit smrti pro druhé, smrti pro druhého", zdůraznil papež.

Dále se obrátil na mládé a připomněl, že na Květnou neděli již tradičně připadá Světový den mládeže. Pozdravil nejprve delegaci z Kanady v čele s kardinálem Ambrožičem, arcibiskupem z Toronta, kde se uskuteční příští mezinárodní setkání mládeže se Svatým otcem.

"Vybízím vás, abyste se dobře připravili pro příští setkání při Světovém dni mládeže, který bude mít za téma: Jste solí země, jste světlem světa. Drazí mladí lidé buďte připraveni uvítat mládež z celého světa," řekl papež anglicky k přítomným mladým poutníkům z Kanady.

Poté se znovu vrátil k tajemství Kristovy smrti a vzkříšení: "Drazí mladí, Ježíž zemřel a vstal z mrtvých; nyní je živý navždy! Daroval svůj život, ale nikdo mu ho neodebral; byl darován "pro nás" (Jan 10,18). Přes kříž k nám přišel život. Díky jeho smrti a vzkříšení, zvítězilo evangelium a zrodila se církev."

Po svatém přijímání se konalo slavnostní odevzdání kříže mladých přítomné kanadské delegaci. Svatý otec krátce promluvil k mladeži, shromážděné na náměstí sv. Petra, v různých světových jazycích. Jako první zazněla jeho promluva v italštině:

"Podle dobré tradice, předá italská mládež Kříž mladých svým kanadským vrstevníkům, kteří budou hostit ve své zemi XVII. Světový den mládeže v létě příštího roku. Jako téma budou mít slova: "Vy jste solí země... vy jste světlem světa" (Mt 5,13-14). Kříž znovu zahajuje pouť po ulicích světa, spolu s mladými generacemi, které vstupují do nového millénia, nesouce a následujíce znak Krista umučeného a vzkříšeného, vítěze nad zlem a smrtí," zakončil svou italskou promluvu papež.

"Kříž se zase jednou vydal na svou pouť po cestách světa," řekl papež jasným a silným hlasem po předání kříže. "Každému z vás velmi naléhavě připomínám, že Kristův kříž je cestou života a spásy, cestou k palmě vítězství v den vzkříšení," pravil. Mladí lidé, které Jan Pavel II. považuje za budoucí naději církve, papeže poté pozdravovali hlasitým skandováním jeho jména.

Promluva Svatého otce se včera před modlitbou Anděl Páně nekonala, proto ji nemohl přinést ani Magazín ChristNet.eu.

ČTK a Vatikánský rozhlas přispěli k obsahu tohoto článku