Nedělní vydání španělského listu El Mundo obletělo svět. El Mundo totiž napsal, že španělští katoličtí biskupové chystají exkomunikaci členů separatistické organizace Baskicko a jeho svoboda, známé pod zkraktou ETA. Ve článku byly podrobnosti o připravované exkomunikaci, včetně vyjádření arcibiskupa Estepy. Španělská biskupská konference v pondělí oznámila, že informace "neodpovídají pravdě".

Následující příklad je tak trochu učebnicový. Na začátku byl El Mundo. V neděli napsal, že se představitelé Katolické církve sejdou 24. dubna a budou jednat o návrhu na exkomunikaci aktivistů ETA, který vypracoval expert na kanonické právo, madridský kardinál Antonio María Rouco Varela.

Vybuchlé auto po útoku ETA
Foto: Corbis

Je téměř jisté, uvedl list, že Ruoco má souhlas římské kurie, a někteří dokonce tvrdí, že tomuto plánu požehnal sám papež. Biskupové jsou však podle deníku znepokojeni reakcemi Basků a samotných aktivistů ETA, protože ti téměř všichni pocházejí z katolického prostředí. Podle tohoto návrhu by pak například nemohli mít tito aktivisté ani církevní pohřeb.

Pohřeb příslušníka ETA
Foto: Corbis

Podle deníku však Ruoco o rozhodnutí nepochybuje: již v roce 1998 tvrdil: "Kdo úmyslně zabije svého bližního, je vyobcován z církve v tom nejhlubším slova smyslu. Vražda, zejména je-li spáchána jako součást čisté strategie, je nesmírně těžký hřích, který sám o sobě vede k exkomunikaci."

Dle arcibiskupa Josého Manuela Estepy, kterého list cituje, není pochyb o exkomunikaci, protože terorismus je velmi těžký hřích proti životu a svobodě; podle něho je nezbytné podniknout v rámci možností nápravu skandální situace, kterou vyvolává již pouhá příslušnost teroristů k náboženské obci.

Pochod na podporu ETA
Foto: Corbis

Zprávu převzala ještě v neděli s El Mundem spřízněná agentura AFP a agentura AP. Ta také napsala, že "telefony na biskupské konferenci v neděli nikdo nezvedal". Že by tak významná agentura neměla telefonní číslo na mobilní telefon tiskového mluvčího 85-členného sboru? Nebo se jednalo u úmyslné nezvedání?

V pondělí ráno dorazila zpráva o nedělním vydání El Mundo do Česka přes ČTK.

V pondělí dopoledne vyrazilo do agentury AFP dementi Španělské biskupské konference. Informace, zveřejněné v neděli deníkem El Mundo, "neodpovídají pravdě. Text, o němž se list zmiňuje (návrh na exkomunikaci aktivistů ETA), není na jednacím pořadu setkání, které se uskuteční ve dnech 23. až 27. dubna a ani neexistuje", uvádí se ve sdělení.

Zároveň se v něm připomíná, že z hlediska kanonického a teologického práva nejsou biskupské konference obecně a španělská obzvláště "kompetentní k exkomunikaci či k jinému kanonickému trestu".

"Neznamená to, že biskupové nezúčastněně přihlížejí dramatu terorismu, které je hlavním zdrojem znepokojení našeho lidu a nesmírně těžkým hříchem. Biskupové jej vždy odsuzovali a budou odsuzovat, stejně jako odsoudili jakoukoli formu spolupráce s teroristy a ospravedlňování terorismu, jež jsou neslučitelné s křesťanskou morálkou a svědomím," praví se ve sdělení.

Protože však např. CNN.com odebírá zprávy jen od AP a Reuters, psal ještě v pondělí odpoledne o exkomunikaci a o žádném dementi nic nevěděl.

Zda se tedy budou biskupové budou skutečně zabývat na svém zasedání terorismem, není v tuto chvíli jasné. Možná, že se jednalo o únik informací. Text sice nemusí ještě existovat v písemné podobě, může být ale zpracováván. Možná se jedná o snahu několika biskupů, kteří chtějí vylepšit obraz církve na veřejnosti. Španělští biskupové totiž v únoru odmítli podepsat dokument proti terorismu, ačkoli je vláda o to požádala. Na jejich hlavy se tak sesypala vlna kritiky.

Opakoval by se tak známý příběh známý i z dalších biskupských konferencí: jednoho nebo několik biskupů něco napadne, třebas i teologicky nebo kanonicky pomýleného. Nápad tohoto biskupa se dostane k žurnalistům. Ti vyjdou z jím známých faktů. Zbytek biskupské konference je zmaten, tiskový mluvčí nedokáže zaujmout stanovisko, protože žádné neexistuje. Nakonec se několik nejschopnějších biskupů zformuje, autora nápadu "klepne přes prsty" a vydá neutrální prohlášení.

Znalec církevního práva José María Díaz Moreno však stejně soudí, že "odstrašující účinek exkomunikace bude bohužel pro teroristy prakticky nulový". Podle jeho názoru však mají zákony - kromě cíle snažit se zabránit trestnému činu - také výchovný účinek. V tomto případě tak bude odsouzení mimořádně těžkého hříchu terorismu církví ještě zjevnější, citoval jeho slova španělský list.

Baskicko je však na druhou stranu hluboce věřící region. 40 % Basků pravidelně navštěvuje nedělní mše. Členové ETA nejsou většinou katolíci, ale pocházejí z katolických rodin.