Zatímco ve svém včerejším článku jsem se věnovala spíše odborným aspektům menstruačního cyklu, dnes bych se chtěla zaměřit na praktickou část. V následující části se zmíním, jak na ženy v tomto období působí hormony nebo sexuální podněty a jak jej prožívá.
Ilustrační foto: ženy řídící kabriolet
Foto: Corbis

Vliv hormonů a jejich účinek (psychoendokrinologie menstruačního cyklu) jako první důležitý bod pro poznání ženy v jednotlivých fázích cyklu s sebou nese odpovědi na sekundární změny psychiky. Vzhledem k tomu, že je popsán antidepresivní účinek estrogenů, je jasné, proč se ženy v první polovině cyklu cítí většinou lépe a pohodlněji než později, kdy hladina estrogenů klesá.

Progesterony kromě svého pozitivního sedativního, analgetického a také anxiolytického (protiúzkostného) účinku naopak mohou zvyšovat depresi a snižovat sexuální zájem i aktivitu.

Emoční změny znají nepochybně všichni ze své zkušenosti. Ženy proto, že se někdy prostě necítí dobře a muži protože někdy nechápou případnou podrážděnost, plačtivost nebo nervozitu svých žen. Je prokázáno, že ve folikulární fázi, tedy zhruba v první polovině cyklu, stoupají pozitivní pocity, příjemná nálada a dokonce někdy i větší chuť do života.

Ve druhé polovině cyklu ale může být všechno naopak: vrcholí zvraty nálady, napětí, úzkost, neklid. Bývá doporučováno, aby ženy, které skutečně takové výkyvy nálady silněji pociťují, neplánovaly podstatné věci jako např. jednání v zaměstnáních, přijímací pohovory, rozhovory s třídními učitelkami dětí, vyjednávání s úřady apod. na toto údobí cyklu, je-li to pochopitelně možné. Těsně premenstruačně se mnohé ženy (nutno podotknout, že často z nedostatků, které jsou snadno odstranitelné) cítí velmi špatně.

Soubor těchto symptomů tohoto období cyklu bývá nazýván předmenstruačním syndromem (PMS). Ženy prožívají více stresových událostí, mohou způsobit více dopravních nehod, trestných činů a sebevražd. Považuji za nutné doplnit, že kromě hormonálních hladin, které se bezesporu na všem výše popsaném podílejí, zde hraje významnou roli i očekávání nástupu menstruačního krvácení, které samo o sobě lze za stresový faktor označit.

Sexuální podněty jsou také v různých časových rozmezích během cyklu vnímány odlišně. Objevily se zmínky o vzestupu sexuální aktivity před menstruačním krvácení a po něm; bývá to vysvětlováno různě, nejčastěji však tím, že se v této době poměrně razantním způsobem mění hormonální hladiny. Osobně se domnívám, že zmíněná vyšší sexuální apetence po menses je zpravidla způsobena absencí během krvácení. Pro vzestup sexuální aktivity před menstruací se nabízí řešení v obecném vnímání této doby jako přirozeně neplodné, takže je zřejmě využívána s nejmenšími obavami z případného nežádoucího otěhotnění.

Ostatní proměnné se dají shrnout pod změny smyslového vnímání, kdy je prokázáno, že např. zrak a čich jsou nejcitlivější uprostřed cyklu, naopak citlivost sluchu je zde nejnižší. Pokud jde o práh bolesti, pak se jako nejvyšší jeví v premenstruu. Vnímání chladu a tepla je ovlivněno vzestupem bazálních teplot ve druhé polovině cyklu. Pokud se žena chystá na matematickou olympiádu, může propuknout v nespoutanou radost, pokud je datum klání stanoveno na její premenstruační období – zde je totiž prý matematický výkon nejlepší, v kreativní práci se ženě nejlépe daří preovulačně.

Patologie menstruačního cyklu jako např. primární či sekundární dysmenorea, premenstruační syndrom, nepravidelné či intermenstruační krvácení a
(ne-)farmakologická terapie těchto nepříjemností, které se mohou v životě každé ženy objevit, svým rozsahem přesahují předmět tohoto pojednání. Mám za to, že je podstatné, aby si výše popsaná fakta uvědomovaly nejen ženy, které tak mohou být při daných diskomfortních situacích během jejich cyklu uklidněny, že jde o věc normální, ale především muži a snažili se tak pochopit, že ne vždy je vhodná doba na důležitý vzájemný rozhovor na vážné téma, že ne vždy je dobré např. dlouho a únavně cestovat, ne vždy je nervozita ženy způsobena starostmi, kterým by oni tak rádi přišli na kloub.

Jinými slovy: ženy díky své přirozenosti prožívají řadu emocí, které muž ve svém životě zpravidla osobně nepozná. Proto je důležité komunikovat i o psychické (ne-)pohodě ženy během jednotlivých týdnů. Komunikace je ostatně nejen zde, ale i v ostatních aspektech dobré stavby každého manželství, základním kamenem stabilních vztahů.

Autorka je viceprezidentka Hnutí Pro život