Jak jsme slíbili, přinášíme vám několik fotografií z v pravdě ekumenické svatby. Svatba se konala 21. dubna 2001 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze na Jungmannově náměstí. Novomanžel je adventista, předseda Společnosti křesťanů a židů. Novomanželka je pak katolička.

Všechny fotografie byly pořízeny přístrojem SONY. ChristNet.eu využívá digitální fotoaparát značky SONY Mavica FD-88 , který mu zapůjčila firma SONY Czech. ChristNet.eu tímto firmě SONY Czech děkuje za zapůjčení přístroje.

To jsou oni: šťastný páreček. Poznali se v Izraeli.

Na svatbu přišel i ortodoxní židovský rabín. Zatím sedí nikým nepozorován v zadní lavici. Pozorně sleduje katolický obřad.

A už jsou svoji: první manželský polibek. Srdce přímo plesá radostí.

Rabín jde do akce. Nejprve je ale třeba se samozřejmě představit a podat si ruce.

Rabín si samozřejmě nenechal ujít příležitost k promluvě. Ostatně, kdo z křesťanů zná židovské pojetí svatby a manželství? Můžeme se čemu přiučit.

Na závěr udělil rabín novomanželům své požehnání. Zde jej vidíme v usebrané modlitbě.

Jak nám sdělil jeden z našich čtenářů, ve františkánském sklepení se později u vína diskutovalo např. o oddalování příchodu Mesiáše.

Omluva: Za drobné nepřesnosti, které jsme mylně uvedli v původní zprávě, se novomanželům i čtenářům omlouváme. Svatba totiž byla opravdu složitá.